Yhtiökokous

Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa. Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin.

Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa. Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti kuuluvista asioista.

Keskeisimmät yhtiökokouksen päätettävät asiat ovat tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen, voitonjaosta päättäminen ja hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä heidän palkkioistaan päättäminen. Yhtiökokous päättää myös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää erityisten asioiden käsittelyä varten tarvittaessa.  

Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle ja valmistelee yhtiökokouksen esityslistan. Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla tai hallituksen päättämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille postitetulla kirjeellä. Yhtiökokoukseen osallistuminen ja äänioikeuden käyttäminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittautuu ennakkoon kokouskutsussa edellytetyllä tavalla. Yhtiökokouskutsu julkistetaan yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteena. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Yhtiökokous 2023

Yhtiökokous järjestetettiin 27.4.2023 virtuaalisena.

Scanfilin alla oleva vuosikertomus 2022 sisältää vastuullisuus- ja palkitsemisraportit, hallituksen toimintakertomuksen, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmistä sekä tilintarkastastuskertomuksen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Lataa
Osallistujan käyttöohjeet
Lataa
Yhtiökokouskutsu 2023
Lataa
Ehdotukset yhtiökokoukselle
Lataa
Valtakirja ja äänestysohjeet
Lataa
Osallistujan käyttöohjeet
Lataa
Ennakkoäänestyslomake
Lataa
Vuosikertomus 2022
Lataa
Minna Yrjönmäki ansioluettelo
Lataa
Thomas Dekorsy ansioluettelo
Lataa

Ylimääräinen yhtiökokous 2022

Yhtiökokous järjestettiin 1.12.2022. Hallitus ehdotti, että yhtiöjärjestykseen tehdään lisäys yhtiökokoukseen osallistumisesta etäyhteyden avulla tai kokonaan ilman fyysistä kokouspaikkaa. Hallituksen ehdotus hyväksyttiin.

  Ylimäääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja
  Lataa
  Valtakirja ja äänestysohjeet
  Lataa
  Ennakkoäänestyslomake
  Lataa

  Yhtiökokous 2022

  Yhtiökokous pidettiin 21.4.2022. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, vastuullisuusraportin, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmistä sekä palkitsemisraportin. Yhtiökokouksen päätökset tiedote.

  Vuosikertomus 2021
  Lataa
  Yhtiökokouskutsu
  Lataa
  Valtakirja ja äänestysohjeet
  Lataa
  Hallituksen ja valiokuntien esitykset yhtiökokoukselle
  Lataa
  Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2022
  Lataa

  Yhtiökokous 2021

  Vuosikertomus 2020
  Lataa
  Palkitsemisraportti 2020
  Lataa
  Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2021
  Lataa
  Yhtiökokouksen päätökset 2021
  Lataa
  Kysymyksiä Scanfilin johdolle
  Lataa
  Hallituksen ja valiokuntien esitykset yhtiökokoukselle
  Lataa

  Yhtiökokous 2020

  Yhtiökokouskutsu 27.3.2020
  Lataa
  Hallituksen ja valiokuntien esitykset yhtiökokoukselle 2020
  Lataa
  Juha Räisäsen esittely
  Lataa
  Palkitsemispolitiikka
  Lataa
  Yhtiökokouksen päätökset 23.4.2020
  Lataa
  Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2020
  Lataa
  Toimitusjohtajan katsaus yhtiökokouksessa 23.4.2020
  Lataa
  Ohjeita osakkeenomistajille
  Lataa
  Vuosikertomus 2019
  Lataa

  Yhtiökokous 2019

  Yhtiökokouskutsu 27.3.2019
  Lataa
  Hallituksen ja valiokuntien esitykset yhtiökokoukselle 2019
  Lataa
  Yhtiökokouksen päätökset 24.4.2019
  Lataa
  Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2019
  Lataa
  Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018
  Lataa
  Vuosikertomus 2018
  Lataa

  Yhtiökokous 2018

  Yhtiökokouskutsu 20.3.2018
  Lataa
  Hallituksen ja Nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle
  Lataa
  Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2018
  Lataa
  Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017
  Lataa
  Vuosikertomus 2017
  Lataa

  Yhtiökokous 2017

  Yhtiökokouskutsu 20.3.2017
  Lataa
  Hallituksen ja Nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokouksessa 2017
  Lataa
  Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2017
  Lataa
  Vuosikertomus 2016
  Lataa

  Yhtiökokous 2016

  Yhtiökokouskutsu 16.3.2016
  Lataa
  Hallituksen ja Nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle 2016
  Lataa
  Hallituksen tarkennettu esitys: Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
  Lataa
  Christina Lindstedtin esittely
  Lataa
  Optio-ohjelman ehdot 2016
  Lataa
  Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2016
  Lataa
  Vuosikertomus 2015
  Lataa

  Yhtiökokous 2015

  Yhtiökokouskutsu 11.3.2015
  Lataa
  Hallituksen ja Nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle 2015
  Lataa
  Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2015
  Lataa
  Vuosikertomus 2014
  Lataa

  Ylimääräinen yhtiökokous 2015

  Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
  Lataa
  Hallituksen esitykset ylimääräiselle yhtiökokoukselle
  Lataa
  Bengt Engströmin esittely
  Lataa
  Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja
  Lataa

  Yhtiökokous 2014

  Yhtiökokouskutsu 11.03.2014
  Lataa
  Hallituksen ja Nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 2014
  Lataa
  Christer Härkösen esittely
  Lataa
  Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2014
  Lataa
  Vuosikertomus 2013
  Lataa

  Yhtiökokous 2013

  Yhtiökokouskutsu
  Lataa
  Hallituksen ja Nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 2013
  Lataa
  Riitta Kotilaisen esittely
  Lataa
  Optio-oikeuksien ehdot 2013
  Lataa
  Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2013
  Lataa
  Vuosikertomus 2012
  Lataa

  Ylimääräinen yhtiökokous 2012

  Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
  Lataa
  Hallituksen esitykset ylimääräiselle yhtiökokoukselle
  Lataa
  Päivi Marttilan esittely
  Lataa
  Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja
  Lataa