Yhtiökokous

Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa. Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin.

Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa. Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti kuuluvista asioista.

Keskeisimmät yhtiökokouksen päätettävät asiat ovat tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen, voitonjaosta päättäminen ja hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä heidän palkkioistaan päättäminen. Yhtiökokous päättää myös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää erityisten asioiden käsittelyä varten tarvittaessa.  

Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle ja valmistelee yhtiökokouksen esityslistan. Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla tai hallituksen päättämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille postitetulla kirjeellä. Yhtiökokoukseen osallistuminen ja äänioikeuden käyttäminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittautuu ennakkoon kokouskutsussa edellytetyllä tavalla. Yhtiökokouskutsu julkistetaan yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteena. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Yhtiökokous 2024

Yhtiökokous pidettiin verkkokokouksena 25.4.2024.

Yhtiökokouskutsu 2024
Lataa
Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
Lataa
Valtakirja ja äänestysohjeet
Lataa
Ennakkoäänestyslomake
Lataa
Palkitsemispolitiikka 2024
Lataa
Vuosikertomus 2023
Lataa
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys
Lataa
Pöytäkirja Scanfil Oyj Varsinainen yhtiökokous 25.4.2024
Lataa

Yhtiökokous 2023

Yhtiökokous järjestetettiin 27.4.2023 virtuaalisena.

Scanfilin alla oleva vuosikertomus 2022 sisältää vastuullisuus- ja palkitsemisraportit, hallituksen toimintakertomuksen, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmistä sekä tilintarkastastuskertomuksen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Lataa
Osallistujan käyttöohjeet
Lataa
Yhtiökokouskutsu 2023
Lataa
Ehdotukset yhtiökokoukselle
Lataa
Valtakirja ja äänestysohjeet
Lataa
Osallistujan käyttöohjeet
Lataa
Ennakkoäänestyslomake
Lataa
Vuosikertomus 2022
Lataa
Minna Yrjönmäki ansioluettelo
Lataa
Thomas Dekorsy ansioluettelo
Lataa

Ylimääräinen yhtiökokous 2022

Yhtiökokous järjestettiin 1.12.2022. Hallitus ehdotti, että yhtiöjärjestykseen tehdään lisäys yhtiökokoukseen osallistumisesta etäyhteyden avulla tai kokonaan ilman fyysistä kokouspaikkaa. Hallituksen ehdotus hyväksyttiin.

Ylimäääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja
Lataa
Valtakirja ja äänestysohjeet
Lataa
Ennakkoäänestyslomake
Lataa

Yhtiökokous 2022

Yhtiökokous pidettiin 21.4.2022. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, vastuullisuusraportin, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmistä sekä palkitsemisraportin. Yhtiökokouksen päätökset tiedote.

Vuosikertomus 2021
Lataa
Yhtiökokouskutsu
Lataa
Valtakirja ja äänestysohjeet
Lataa
Hallituksen ja valiokuntien esitykset yhtiökokoukselle
Lataa
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2022
Lataa

Yhtiökokous 2021

Vuosikertomus 2020
Lataa
Palkitsemisraportti 2020
Lataa
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2021
Lataa
Yhtiökokouksen päätökset 2021
Lataa
Kysymyksiä Scanfilin johdolle
Lataa
Hallituksen ja valiokuntien esitykset yhtiökokoukselle
Lataa

Yhtiökokous 2020

Yhtiökokouskutsu 27.3.2020
Lataa
Hallituksen ja valiokuntien esitykset yhtiökokoukselle 2020
Lataa
Juha Räisäsen esittely
Lataa
Palkitsemispolitiikka
Lataa
Yhtiökokouksen päätökset 23.4.2020
Lataa
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2020
Lataa
Toimitusjohtajan katsaus yhtiökokouksessa 23.4.2020
Lataa
Ohjeita osakkeenomistajille
Lataa
Vuosikertomus 2019
Lataa

Yhtiökokous 2019

Yhtiökokouskutsu 27.3.2019
Lataa
Hallituksen ja valiokuntien esitykset yhtiökokoukselle 2019
Lataa
Yhtiökokouksen päätökset 24.4.2019
Lataa
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2019
Lataa
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018
Lataa
Vuosikertomus 2018
Lataa

Yhtiökokous 2018

Yhtiökokouskutsu 20.3.2018
Lataa
Hallituksen ja Nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle
Lataa
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2018
Lataa
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017
Lataa
Vuosikertomus 2017
Lataa

Yhtiökokous 2017

Yhtiökokouskutsu 20.3.2017
Lataa
Hallituksen ja Nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokouksessa 2017
Lataa
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2017
Lataa
Vuosikertomus 2016
Lataa

Yhtiökokous 2016

Yhtiökokouskutsu 16.3.2016
Lataa
Hallituksen ja Nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle 2016
Lataa
Hallituksen tarkennettu esitys: Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Lataa
Christina Lindstedtin esittely
Lataa
Optio-ohjelman ehdot 2016
Lataa
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2016
Lataa
Vuosikertomus 2015
Lataa

Yhtiökokous 2015

Yhtiökokouskutsu 11.3.2015
Lataa
Hallituksen ja Nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle 2015
Lataa
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2015
Lataa
Vuosikertomus 2014
Lataa

Ylimääräinen yhtiökokous 2015

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Lataa
Hallituksen esitykset ylimääräiselle yhtiökokoukselle
Lataa
Bengt Engströmin esittely
Lataa
Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja
Lataa

Yhtiökokous 2014

Yhtiökokouskutsu 11.03.2014
Lataa
Hallituksen ja Nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 2014
Lataa
Christer Härkösen esittely
Lataa
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2014
Lataa
Vuosikertomus 2013
Lataa

Yhtiökokous 2013

Yhtiökokouskutsu
Lataa
Hallituksen ja Nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 2013
Lataa
Riitta Kotilaisen esittely
Lataa
Optio-oikeuksien ehdot 2013
Lataa
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2013
Lataa
Vuosikertomus 2012
Lataa

Ylimääräinen yhtiökokous 2012

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Lataa
Hallituksen esitykset ylimääräiselle yhtiökokoukselle
Lataa
Päivi Marttilan esittely
Lataa
Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja
Lataa