Tilintarkastaja

Osakeyhtiön tilintarkastuksesta säädetään osakeyhtiölaissa ja tilintarkastuslaissa. Hallituksella on kokonaisvastuu konsernin kirjanpidosta ja sisäisestä valvonnasta.

Toimitusjohtajan vastuulla on järjestää nämä asiat käytännössä. Yhtiöjärjestyksen mukaan Scanfil Oyj:llä on yksi (1) tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan muu kuin tilintarkastusyhteisö, tulee lisäksi valita yksi (1) varatilintarkastaja. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Janna Kivimäki KHT.