Hallitus

Hallitus ja valiokunnat

Hallitus huolehtii osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet.

Hallitus huolehtii osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Scanfil Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen tehtävä on päättää merkittävistä liiketoimintastrategiaa, investointeja, organisaatiota ja rahoitusta koskevista asioista sekä valvoa yhtiön hallintoa ja toimintaa. Hallituksen tulee lisäksi huolehtia, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallituksen työjärjestys

Scanfil Oyj:n hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain, muun soveltuvan lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen, hyvää hallintotapaa koskevien suositusten ja hallituksen työjärjestyksen mukaisesti. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja säännöllisesti toimitusjohtajan ja johtoryhmän toimintaa. Scanfil Oyj:n hallitus on vahvistanut työjärjestyksen, jonka mukaan hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu:

• vahvistaa yhtiön liiketoimintastrategia ja valvoa sen toteutumista
• vahvistaa vuosittain liiketoiminnan keskeiset tavoitteet ja seurata konsernin tulokehitystä
• päättää strategisesti merkittävistä investoinneista konsernissa
• käsitellä ja hyväksyä tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset
• nimittää ja vapauttaa tehtävästään toimitusjohtajan sekä määrätä hänen toimiehdot ja palkitsemisen periaatteet
• päättää johdon ja henkilöstön kannustinjärjestelmistä
• seurata yhtiön toiminnan keskeisiä riskejä ja niiden hallintaa
• vahvistaa yhtiön arvot ja toimintaperiaatteet

Hallituksen riippumattomuusarviointi

Hallitus on suorittanut jäsentensä riippumattomuusarvioinnin, jonka mukaan enemmistö hallituksen jäsenistä (Bengt Engström, Christina Lindstedt ja Juha Räisänen) on yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Halli- tuksen tarkastusvaliokunnan jäsenistä enemmistö on riippumattomia yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä yksi kahdesta on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista ja yhtiöstä (Engström). Yhtiön poiketessa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan osalta hallinnointikoodi tarkoittamista (a) valiokunnan jäsenten vähimmäismäärää (3 jäsentä) koskevasta suosituksesta (Suositus 15) ja (b) yhtiöstä riippumattomien jäsenten vähimmäismäärää koskevasta suosituksesta (Suositus 17–18) todetaan poikkeaman perusteluina, yhtiön hallituksen jäsenten kokonaismäärä (neljä) huomioiden yhtiön hallitus on arvioinut, että nimitys- ja palkitsemisvaliokunnalle asetettujen tehtävien hoitamiseen riittää kaksi jäsentä, mikä vähentää tehtävien jäsenkohtaista kuormittavuutta. Tarvittaessa valiokunnan työskentelyyn voidaan osallistaa yhtiön muitakin hallituksen jäseniä.

  Hallitus

  Harri Takanen

  Harri Takanen (1968), hallituksen jäsen 2013 lähtien, hallitusammattilainen ja Jussi Capital Oy:n toimitusjohtaja 2021 alkaen. Harri Takanen on toiminut Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtajana 2007–2011 sekä Scanfil Oyj:n ja Scanfil EMS Oy:n toimitusjohtajana 1.1.2012–31.3.2013. Hän toimi Scanfil–konsernin palveluksessa vuodesta 1994, mm. Kiinan toimintojen johtajana, Scanfil (Hangzhou) Co., Ltd:n toimitusjohtajana, teknologiasta vastaavana johtajana, asiakassuhdejohtajana, asiakaspalvelupäällikkönä ja Sievin mekaniikkatehtaan johtajana. Koulutukseltaan Harri Takanen on diplomi-insinööri. Ei ole riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen puheenjohtajana ja suoritetun riippumattomuuden kokonaisarvioinnin perusteella Harri Takanen on ei riippumaton yhtiöstä ja hän omistaa yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

  Hallituksen puheenjohtaja: WellO2 Oy

  Hallituksen puheenjohtaja, Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

  Thomas Dekorsy

  Thomas Dekorsy (1963), Saksan kansalainen, on valittu hallituksen jäseneksi varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.4.2023.
  Hän on Amann & Söhne GmbH & Co. KG:n autoteollisuusyksikön tilapäinen johtaja 2022 alkaen. Aiemmin hän on toiminut erilaisissa johtotehtävissä mm. Prettl Management Services GmbH:n toimitusjohtajana 2021–2022, Lakesight Technologies Holding GmbH:n operatiivisena johtajana 2019–2021, Escatec Sdn Bdh:n myyntijohtajana 2018–2019 ja monissa muissa vuodesta 1989 lähtien. Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

  Hän on koulutukseltaan hän on tekniikan tohtori.

  Hallituksen jäsen

  Bengt Engström

  Bengt Engström (1953) yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2015 lähtien. Bengt Engström on toiminut eri yrityksissä useissa johtotason tehtävissä sekä Ruotsissa että kansainvälisesti kuten Whirlpool, Bofors AB, Duni AB ja Fujitsu. Koulutukseltaan Bengt Engström on koneinsinööri. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeen omistajista.

  Hallituksen puheenjohtaja: Nordic Flanges, Real Holding AB, Qlosr AB, BEngström AB, BEngströmFörvaltning AB

  Hallituksen jäsen: KTH Executive School, Real Fastigheter AB and Scandinavian Chemotech AB

  Hallituksen jäsen, Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

  Christina Lindstedt

  Christina Lindstedt (1968) yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2016 lähtien. QleanAir AB:n vanhempi neuvonantaja. QleanAirin toimitusjohtaja 2020-2022. Christina Lindstedt on toiminut useiden yhtiöiden johtotason tehtävissä kuten Electrolux AB, Sony Ericsson ja Sony sekä Ruotsissa että kansainvälisesti. Pääasiassa hän on toiminut liiketoiminta- tai tuoteryhmäjohtajana seuraavilla liiketoiminta-alueilla: älypuhelimet, pesukoneet, ruohonleikkuuautomaatit sekä New Business -toiminnot. Lisäksi hän on vastannut globaalien sourcing toimintojen perustamisesta Kiinassa. Christina Lindstedtillä on yliopistotutkinto yrityshallinnosta ja kauppaoikeudesta. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

  Hallituksen jäsen: Xplorebiz AB

  Hallituksen jäsen, Tarkastusvaliokunnan jäsen

  Juha Räisänen

  Juha Räisänen (1958), hallituksen jäsen 2020 lähtien, Managing Partner Valuenode GmbH:ssa. Juha Räisänen on toiminut kansainvälissä johtotehtävissä muun muassa ICL-Fujitsussa, Nokiassa, SanDiskissä, KONEessa ja Aliaxissa, asemapaikkanaan Suomi, Singapore, Hongkong, Shanghai, Bryssel, ja tällä hetkellä Wien. Hän on vastannut myynnistä, valmistustoiminnasta, toimitusketju-, sourcing- ja hankintatoiminnoista sekä laatu- ja turvallisuusasioista yrityksissä, jotka toimivat seuraavilla liiketoiminta-alueilla; IT-järjestelmät ja ohjelmistot, matkapuhelimet, tietoliikenneverkot, puolijohteet (NAND-flash-muistituotteet), hissit, liukuportaat ja automaattiset ovet ja muoviputket ja liitososat. Koulutukseltaan Juha Räisänen on tuotantotalouden diplomi-insinööri. Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

  Hallituksen jäsen: Bluefors Oy ja Valuenode GmbH.

  Hallituksen jäsen, Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

  Minna Yrjönmäki

  Suomen kansalainen Minna Yrjönmäki (1967) on ehdolla hallituksen jäseneksi varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.4.2023.
  Hän on Raute Oyj:n väliaikainen talousjohtaja vuodesta 2022 alkaen. Hän on toiminut Uponor Oyj:n talousjohtajana 2019–2021,
  Outokumpu Oyj:n taloushallinnon johtaja 2016–2019 ja talouspalveluiden ja raportoinnin johtaja 2014–2016. Sitä ennen hän työskenteli Ahlstrom Oyj:ssä 2004–2014 mm. konserni- ja liiketoiminta-alueiden controllerina sekä Group Controllerina ja muissa taloushallinnon tehtävissä Huhtamäki Oyj:ssä 1991–2004. Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

  Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

  Hallituksen jäsen, Tarkastusvaliokunnan jäsen

  Hallituksen valiokunnat

  Nimitys- ja palkitsemivaliokunta

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten nimittämiseen ja palkitsemiseen liittyviä asioita sekä tarvittaessa etsiä sopivia henkilöitä yhtiön hallituksen jäseniksi.

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä yksi kahdesta on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista ja yhtiöstä (Engström). Yhtiön hallitus on arvioinut, että nimitys- ja palkitsemisvaliokunnalle asetettujen tehtävien hoitamiseen riittää kaksi jäsentä, mikä vähentää tehtävien jäsenkohtaista kuormittavuutta. Tarvittaessa valiokunnan työskentelyyn voidaan osallistaa yhtiön muitakin hallituksen jäseniä.

  Tarkastusvaliokunta

  Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valvoa taloudellista raportointiprosessia ja tilinpäätösten ja osavuosikatsausten raportointia sekä seurata yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta. Se arvioi myös tilintarkastuksen asianmukaisuutta ja valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen.