Hallitus

Hallitus ja valiokunnat

Hallitus huolehtii osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet.

Hallitus huolehtii osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Scanfil Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen tehtävä on päättää merkittävistä liiketoimintastrategiaa, investointeja, organisaatiota ja rahoitusta koskevista asioista sekä valvoa yhtiön hallintoa ja toimintaa. Hallituksen tulee lisäksi huolehtia, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallituksen työjärjestys

Scanfil Oyj:n hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain, muun soveltuvan lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen, hyvää hallintotapaa koskevien suositusten ja hallituksen työjärjestyksen mukaisesti. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja säännöllisesti toimitusjohtajan ja johtoryhmän toimintaa. Scanfil Oyj:n hallitus on vahvistanut työjärjestyksen, jonka mukaan hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu:

• vahvistaa yhtiön liiketoimintastrategia ja valvoa sen toteutumista
• vahvistaa vuosittain liiketoiminnan keskeiset tavoitteet ja seurata konsernin tulokehitystä
• päättää strategisesti merkittävistä investoinneista konsernissa
• käsitellä ja hyväksyä tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset
• nimittää ja vapauttaa tehtävästään toimitusjohtajan sekä määrätä hänen toimiehdot ja palkitsemisen periaatteet
• päättää johdon ja henkilöstön kannustinjärjestelmistä
• seurata yhtiön toiminnan keskeisiä riskejä ja niiden hallintaa
• vahvistaa yhtiön arvot ja toimintaperiaatteet

Hallituksen riippumattomuusarviointi

Hallitus on suorittanut jäsentensä riippumattomuusarvioinnin, jonka mukaan enemmistö hallituksen jäsenistä (Bengt Engström, Thomas Dekrosy, Christina Lindstedt, Juha Räisänen ja Minna Yrjönmäki) on yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Hallituksen tarkastusvaliokunnan kaikki jäseniset ovat riippumattomia yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus

Harri Takanen

Harri Takanen (1968), hallituksen jäsen 2013 lähtien, hallitusammattilainen ja Jussi Capital Oy:n toimitusjohtaja 2021 alkaen. Harri Takanen on toiminut Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtajana 2007–2011 sekä Scanfil Oyj:n ja Scanfil EMS Oy:n toimitusjohtajana 1.1.2012–31.3.2013. Hän toimi Scanfil–konsernin palveluksessa vuodesta 1994, mm. Kiinan toimintojen johtajana, Scanfil (Hangzhou) Co., Ltd:n toimitusjohtajana, teknologiasta vastaavana johtajana, asiakassuhdejohtajana, asiakaspalvelupäällikkönä ja Sievin mekaniikkatehtaan johtajana. Koulutukseltaan Harri Takanen on diplomi-insinööri. Ei ole riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen puheenjohtajana ja suoritetun riippumattomuuden kokonaisarvioinnin perusteella Harri Takanen on ei riippumaton yhtiöstä ja hän omistaa yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallituksen puheenjohtaja: WellO2 Oy

Hallituksen puheenjohtaja

Thomas Dekorsy

Thomas Dekorsy (1963), Saksan kansalainen, hallituksen jäsen 27.4.2023 alkaen. Toimitusjohtaja saniXTREME GmbH:ssa kesäkuusta 2023 alkaen. TkT Thomas Dekorsy on toiminut Automotive-liiketoimintayksikön globaalina johtajana (väliaikainen) Amann & Sähne GmbH & Co:ssa. Aiemmin hän on toiminut erilaisissa johtotehtävissä mm. Prettl Management Services GmbH:n toimitusjohtajana 2021–2022, Lakesight Technologies Holding GmbH:n operatiivisena johtajana 2019–2021, Escatec Sdn Bdh:n myyntijohtajana 2018–2019 ja monissa muissa vuodesta 1989 lähtien. Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hän on koulutukseltaan hän on tekniikan tohtori.

Hallituksen jäsen

Bengt Engström

Bengt Engström (1953) yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2015 lähtien. Bengt Engström on toiminut eri yrityksissä useissa johtotason tehtävissä sekä Ruotsissa että kansainvälisesti kuten Whirlpool, Bofors AB, Duni AB ja Fujitsu. Koulutukseltaan Bengt Engström on koneinsinööri. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeen omistajista.

Hallituksen puheenjohtaja: Nordic Flanges, Real Holding AB, Qlosr AB, BEngström AB, BEngströmFörvaltning AB

Hallituksen jäsen: KTH Executive School, Real Fastigheter AB and Scandinavian Chemotech AB

Hallituksen jäsen

Christina Lindstedt

Christina Lindstedt (1968) yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2016 lähtien. QleanAir AB:n vanhempi neuvonantaja. QleanAirin toimitusjohtaja 2020-2022. Christina Lindstedt on toiminut useiden yhtiöiden johtotason tehtävissä kuten Electrolux AB, Sony Ericsson ja Sony sekä Ruotsissa että kansainvälisesti. Pääasiassa hän on toiminut liiketoiminta- tai tuoteryhmäjohtajana seuraavilla liiketoiminta-alueilla: älypuhelimet, pesukoneet, ruohonleikkuuautomaatit sekä New Business -toiminnot. Lisäksi hän on vastannut globaalien sourcing toimintojen perustamisesta Kiinassa. Christina Lindstedtillä on yliopistotutkinto yrityshallinnosta ja kauppaoikeudesta. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsen: Xplorebiz AB

Hallituksen jäsen, Tarkastusvaliokunnan jäsen

Juha Räisänen

Juha Räisänen (1958), hallituksen jäsen 2020 lähtien, Managing Partner Valuenode GmbH:ssa. Juha Räisänen on toiminut kansainvälissä johtotehtävissä muun muassa ICL-Fujitsussa, Nokiassa, SanDiskissä, KONEessa ja Aliaxissa, asemapaikkanaan Suomi, Singapore, Hongkong, Shanghai, Bryssel, ja tällä hetkellä Wien. Hän on vastannut myynnistä, valmistustoiminnasta, toimitusketju-, sourcing- ja hankintatoiminnoista sekä laatu- ja turvallisuusasioista yrityksissä, jotka toimivat seuraavilla liiketoiminta-alueilla; IT-järjestelmät ja ohjelmistot, matkapuhelimet, tietoliikenneverkot, puolijohteet (NAND-flash-muistituotteet), hissit, liukuportaat ja automaattiset ovet ja muoviputket ja liitososat. Koulutukseltaan Juha Räisänen on tuotantotalouden diplomi-insinööri. Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsen: Bluefors Oy ja Valuenode GmbH.

Hallituksen jäsen, Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Minna Yrjönmäki

Suomen kansalainen Minna Yrjönmäki (1967) hallituksen jäsen 27.4.2023 alkaen.  Wihuri-konsernin talousjohtaja lokakuusta 2023 lähtien. Minna Yrjönmäki
on toiminut talouteen liittyvissä johtotehtävissä Raute Oyj:ssa, Uponor Oyj:ssä, Outokumpu Oyj:ssä, Ahlstrom Oyj:ssä sekä Huhtamäki Oyj:ssä.
 Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Hallituksen jäsen, Tarkastusvaliokunnan jäsen

Hallituksen valiokunnat

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valvoa taloudellista raportointiprosessia ja tilinpäätösten ja osavuosikatsausten raportointia sekä seurata yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta. Se arvioi myös tilintarkastuksen asianmukaisuutta ja valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen.