Toimitusjohtajan katsaus

Scanfil-konsernin osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2022

Ennätysliikevaihto ja vahva asiakaskysyntä

Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:

”Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli ennätystasolla, 212,9 milj. euroa, jossa kasvua viime vuoteen 23 prosenttia. Asiakaskysyntä oli yleisesti vahvaa kaikissa asiakassegmenteissä. Vahvan kysynnän yksittäisiä asiakastuotteita olivat mm. prosessi-automaatiojärjestelmät, analysaattorit, taajuus-muuttajat, pullonpalautuslinjastot ja sisäilmatuotteet.

Kiinan koronasulkutoimet huhti-toukokuussa ja elektroniikkakomponenttien heikko saatavuus aiheuttivat haasteita neljänneksen aikana. Asiakaskysyntään vastataksemme jouduimme ostamaan erityisesti puolijohdekomponentteja huomattavasti normaalihintaa kalliimmalla spot-markkinoilta. Laskutimme näin syntyneet ylimääräiset kustannukset asiakkailtamme, mutta pääsääntöisesti ilman materiaalikatetta. Tällaista tilapäisluontoista läpi-laskutusta kohdistui toisen neljänneksen liikevaihtoon 29,5 milj. euroa. Ilman tätä tilapäisluontoista laskutusta toisen neljänneksen liikevaihto oli 183,4 milj. euroa.

Liikevoitto oli toisella neljänneksellä 10,1 milj. euroa. Liikevoittoon vaikutti negatiivisesti -1,4 milj. euron, lähinnä Yhdysvaltojen dollarin vahvistumisesta johtuva valuuttakurssitappio. Kiinan koronasulkutoimet vaikuttivat Suzhoun tehtaan kannattavuuteen erityisesti huhtikuussa, jonka jälkeen olemme toipuneet normaalille toiminnan ja kannattavuuden tasolle touko-kesäkuussa. Odotamme liikevoiton kehittyvän positiivisesti vuoden toisella puoliskolla.

Liiketoiminnan nettorahavirta kääntyi positiiviseksi toisella neljänneksellä ja se oli noin 2 milj. euroa. Nettorahavirran vahvistaminen ja siihen liittyvä varastojen kasvun pysäyttäminen säilyvät keskeisenä fokusalueena vuoden toisella puoliskolla.
Scanfilin rahoitusasema on vakaa, mikä mahdollistaa suunniteltujen investointien toteuttamisen. Oma-varaisuusaste neljänneksen lopussa oli 40,5 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 45,4 prosenttia.

Asiakkaamme indikoivat edelleen vahvistuvaa kysyntää vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Keskeiset liiketoiminnan lähiajan riskit liittyvät materiaalien, erityisesti puolijohteiden saatavuuteen, korona-pandemian kehittymiseen erityisesti Kiinassa ja Ukrainan sodan vaikutuksiin. Puolijohteiden saatavuuden helpottumisesta vuoden loppua kohti on saatu ensimmäisiä signaaleja.

Muutimme liikevaihdon ohjeistusta kohonneen asiakaskysynnän sekä odotettua korkeampien spot-markkinaostojen ja asiakasläpilaskutuksen johdosta. Odotamme spot-markkinaostojen olevan korkealla tasolla ainakin vielä vuoden kolmannella neljänneksellä, mutta spot-markkinoiden käyttö ja siitä johtuva läpilaskutus vähenee nopeasti kun komponenttien saatavuus paranee. Arvioimme nyt Scanfilin vuoden 2022 liikevaihdon olevan 800–880 milj. euroa. Oikaistun liikevoiton osalta pitäydymme alkuperäisessä ohjauksessa 43–48 milj. euroa.

Vastataksemme kasvavaan asiakaskysyntään olemme hankkineet lisää tuotantotilaa Atlantan ja Wuthan tehtaillemme jo vuoden alussa. Tämän lisäksi olemme kevään aikana lisänneet tuotantotilaa myös Suzhouhun ja Malmöön tehtaillamme. Vuoden aikana olemme lisänneet tuotantotilaa noin 11 000 m².

Haluan kiittää sitoutunutta henkilöstöämme hyvästä työstä haastavissa olosuhteissa ja asiakkaitamme tuesta ja luottamuksesta. ”