Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus vuodelta 2022

Ennätysliikevaihto ja liikevoitto sekä vahva asiakaskysyntä

Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:

”Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli ennätystasolla, 224,6 milj. euroa, jossa oli kasvua viime vuoteen verrattuna 14 prosenttia. Asiakaskysyntä oli vahvaa Energy & Cleantech, Medtech & Life Science, Connectivity ja Automation & Safety -asiakas-segmenteissä.  Vankan asiakaskysynnän lisäksi toimitus-volyymejä tuki nopeasti parantunut elektroniikka-komponenttien saatavuustilanne, joka näkyi myös reippaasti vähentyvinä komponenttien spot-markkinaostoina. 

Olen erityisen tyytyväinen liikevoiton kehitykseen. Neljänneksen liikevoitto (15,2 milj. euroa) kasvoi 47 prosenttia vuoden takaisesta. Saavutettu 6,7 prosentin liikevoittomarginaali on korkein vuosineljänneksen marginaali kahteen vuoteen ja lähestyy 7 prosentin tavoitetasoa. Liikevoiton positiiviseen kehitykseen myötävaikutti tuotantokapasiteetin korkea käyttöaste, komponenttitilanteen kohentumisen seurauksena parantunut toiminnan tehokkuus sekä kustannus-inflaation vaikutusten onnistunut hallinta.

Vastataksemme kasvavaan asiakaskysyntään ja nouseviin toimitusvolyymeihin, olemme investoineet tehtaidemme tuotantokapasiteettiin. Kesällä 2023 otamme käyttöön uusia elektroniikan valmistuslinjoja Sieradzin ja Atlantan tehtailla. Lisäksi suunnittelemme merkittävää tehdasrakennuksen laajennusta Sieradziin.

Scanfilin rahoitusasema on vahva ja mahdollistaa tarvittavat kasvuinvestoinnit. Omavaraisuusaste neljänneksen lopussa oli 46,5 prosenttia ja netto-velkaantumisaste 38,7 prosenttia.  Käyttöpääoman- ja varastonhallinta jatkuu keskeisenä fokusalueena.

Scanfilin asiakkaiden kysyntänäkymät vuodelle 2023 ovat vahvistuneet entisestään. Erityisesti energiatehokkuutta lisäävän ja vihreään siirtymän mahdollistavan teknologian kysyntänäkymä on erinomainen, erityisesti Euroopassa. Liiketoiminnan lähiajan riskit liittyvät pääasiassa geopolitiikkaan ja talouden kehittymiseen Euroopassa ja globaalisti sekä  niiden mahdollisiin vaikutuksiin asiakkaidemme kysyntään ja liiketoimintaedellytyksiin.

Olen tyytyväinen vahvasti alkaneeseen alkuvuoteen ja luottavainen loppuvuoden vahvaan näkymään. Haluan kiittää sitoutunutta henkilöstöämme hyvästä työstä ja asiakkaitamme tuesta ja luottamuksesta.”