Optio-ohjelma

Optio-ohjelmat 2022 and 2019

Scanfil Oyj:n yhtiökokous 21.4.2022 valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta Scanfil-konsernin avainhenkilöille ja päättämään optio-ohjelman ehdoista enintään 1 200 000 optio-oikeudelle. Scanfil Oyj:n hallitus on 27.10.2022 päättänyt edellä mainitun yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella optio-ohjelman ehdoista (”Optio-ohjelma 2022”) ja 1 200 000 optio-oikeuden liikkeeseenlaskusta.

Optio-oikeudet 2022

Samassa yhteydessä liikkeeseenlaskun kanssa toimitusjohtajalle, johtoryhmän jäsenille ja 17 muulle avainhenkilölle jaettiin yhteensä 316 000 optio-oikeutta: toimitusjohtaja Petteri Jokitalo 120 000 kpl, kullekin johtoryhmän jäsenelle 20 000 kpl ja 17 muille avainhenkilölle yhteensä 96 000 kpl. Jaetut optio-oikeudet merkitään tunnuksilla ”2022AI” ja ”2022AII”.

Optio-ohjelman kokonaismäärä on enintään 1 200 000 optio-oikeutta ja ne annetaan vastikkeetta. Näistä optio-oikeuksista 400 000 merkitään tunnuksilla 2022AI ja 2022AII, 400 000 2022BI ja 2022BII sekä 400 000 2022CI ja 2022CII. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1 200 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta.

Merkintäaika optio-oikeuksille 2022AI ja 2022AII on 1.5.2025–30.4.2027, optio-oikeuksille 2022BI ja 2022BII 1.5.2026–30.4.2028, ja optio-oikeuksille 2022CI ja 2022CII 1.5.2027–30.4.2029. Yhteensä optio-oikeuksien kokonaismäärä voi olla 1 200 000 ja ne oikeuttavat avainhenkilöt merkitsemään yhteensä 1 200 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta.

Osakkeiden merkintähinnat optio-oikeuksille 2022AI ja 2022AII ovat yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.11.2022–30.11.2022, optio-oikeuksille 2022BI ja 2022BII yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.11.2023–30.11.2023, ja optio-oikeuksille 2022CI ja 2022CII yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.11.2024–30.11.2024. Osakkeiden merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan omaan pääoman rahastoon.

Hallitus päättää optio-oikeuksien antamisesta sekä kaikista niihin liittyvistä ehdoista.

Scanfil Oyj:n yhtiökokous 24.4.2019 valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden eräille avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä voi olla yhteensä enintään 900.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 900.000 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta.

Optio-oikeudet 2019A

Scanfil Oyj:n hallitus on 27.11.2019 päättänyt edellä mainitun yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 210 000 optio-oikeuden antamisesta Optio-ohjelmasta 2019 toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille seuraavasti: Petteri Jokitalo 110 000 kpl, Riku Hynninen 20 000 kpl, Kai Valo 20 000 kpl, Timo Sonninen 20 000 kpl, Markku Kosunen 20 000 kpl ja Kristoffer Asklöv 20 000 kpl. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2019A. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Scanfil Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuden 2019A merkintäaika on 1.5.2022 – 30.4.2024. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet. Optio-oikeudet joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Optio-oikeudet annettiin vastikkeetta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2019A on 4,04 euroa, joka on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3 – 31.3.2019.

Optio-oikeudet 2019B

Scanfil Oyj:n hallitus on 27.10.2020 päättänyt edellä mainitun yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 220 000 optio-oikeuden antamisesta Optio-ohjelmasta 2019 toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille seuraavasti: Petteri Jokitalo 120 000 kpl, Riku Hynninen 20 000 kpl, Kai Valo 20 000 kpl, Timo Sonninen 20 000 kpl, Markku Kosunen 20 000 kpl ja Kristoffer Asklöv 20 000 kpl. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2019B. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Scanfil Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuden 2019B merkintäaika on 1.5.2023 – 30.4.2025. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet. Optio-oikeudet joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Optio-oikeudet annettiin vastikkeetta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2019B on 4,34 euroa, joka on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3 – 31.3.2020.

Optio-oikeudet 2019C

Scanfil Oyj:n hallitus on 25.11.2021 päättänyt edellä mainitun yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 200 000 optio-oikeuden antamisesta Optio-ohjelmasta 2019 toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille seuraavasti: Petteri Jokitalo 120 000 kpl, Riku Hynninen 20 000 kpl, Kai Valo 20 000 kpl, Timo Sonninen 20 000 kpl ja Markku Kosunen 20 000. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2019C. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Scanfil Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuden 2019C merkintäaika on 1.5.2024 – 30.4.2026. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet. Optio-oikeudet joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Optio-oikeudet annettiin vastikkeetta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2019C on 7,37 euroa, joka on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.3. – 31.3.2021.

Optio-ohjelman 2022 ehdot
Lataa
Optio-ohjelman 2019 ehdot
Lataa