Optio-ohjelma

Optio-ohjelmat 2016 and 2019

Scanfil Oyj:n yhtiökokous 24.4.2019 valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden eräille avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä voi olla yhteensä enintään 900.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 900.000 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta.

Optio-oikeudet 2019A

Scanfil Oyj:n hallitus on 27.11.2019 päättänyt edellä mainitun yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 210 000 optio-oikeuden antamisesta Optio-ohjelmasta 2019 toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille seuraavasti: Petteri Jokitalo 110 000 kpl, Riku Hynninen 20 000 kpl, Kai Valo 20 000 kpl, Timo Sonninen 20 000 kpl, Markku Kosunen 20 000 kpl ja Kristoffer Asklöv 20 000 kpl. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2019A. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Scanfil Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuden 2019A merkintäaika on 1.5.2022 – 30.4.2024. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet. Optio-oikeudet joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Optio-oikeudet annettiin vastikkeetta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2019A on 4,04 euroa, joka on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3 – 31.3.2019.

Optio-oikeudet 2019B

Scanfil Oyj:n hallitus on 27.10.2020 päättänyt edellä mainitun yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 220 000 optio-oikeuden antamisesta Optio-ohjelmasta 2019 toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille seuraavasti: Petteri Jokitalo 120 000 kpl, Riku Hynninen 20 000 kpl, Kai Valo 20 000 kpl, Timo Sonninen 20 000 kpl, Markku Kosunen 20 000 kpl ja Kristoffer Asklöv 20 000 kpl. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2019B. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Scanfil Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuden 2019B merkintäaika on 1.5.2023 – 30.4.2025. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet. Optio-oikeudet joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Optio-oikeudet annettiin vastikkeetta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2019B on 4,34 euroa, joka on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3 – 31.3.2020.

Optio-oikeudet 2019C

Scanfil Oyj:n hallitus on 25.11.2021 päättänyt edellä mainitun yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 200 000 optio-oikeuden antamisesta Optio-ohjelmasta 2019 toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille seuraavasti: Petteri Jokitalo 120 000 kpl, Riku Hynninen 20 000 kpl, Kai Valo 20 000 kpl, Timo Sonninen 20 000 kpl ja Markku Kosunen 20 000. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2019C. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Scanfil Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuden 2019C merkintäaika on 1.5.2024 – 30.4.2026. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet. Optio-oikeudet joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Optio-oikeudet annettiin vastikkeetta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2019C on 7,37 euroa, joka on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.3. – 31.3.2021.

Optio-ohjelma 2016

Scanfil Oyj:n yhtiökokous 12.4.2016 valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden eräille avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä voi olla yhteensä enintään 900.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 900.000 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta.

Optio-oikeudet 2016A (päättynyt)

Scanfil Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 250 000 optio-oikeuden antamisesta toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille seuraavasti: Petteri Jokitalo 110 000 kpl, Tomi Takanen 20 000 kpl, Keijo Anttila 20 000 kpl, Kai Valo 20 000 kpl, Timo Sonninen 20 000 kpl, Mats Lundin 20 000 kpl, Markku Kosunen 20 000 kpl ja Kristoffer Asklöv 20 000 kpl. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2016A. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Scanfil Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuden 2016A merkintäaika on 1.5.2019 – 30.4.2021. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet. Optio-oikeudet joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Optio-oikeudet annettiin vastikkeetta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2016A on 3,38 euroa, joka on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3. – 31.3.2016.

Optio-oikeudet 2016B (päättynyt)

Scanfil Oyj:n hallitus on  21.11.2017 päättänyt edellä mainitun yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 250 000 optio-oikeuden antamisesta Optio-ohjelmasta 2016 toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille seuraavasti: Petteri Jokitalo 110 000 kpl, Tomi Takanen 20 000 kpl, Kai Valo 20 000 kpl, Timo Sonninen 20 000 kpl, Mats Lundin 20 000 kpl, Markku Kosunen 20 000 kpl ja Kristoffer Asklöv 20 000 kpl, sekä 20 000 kpl hallituksen myöhemmin nimeämälle henkilölle. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2016B. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Scanfil Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuden 2016B merkintäaika on 1.5.2020 – 30.4.2022. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet. Optio-oikeudet joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Optio-oikeudet annettiin vastikkeetta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2016B on 3,57 euroa, joka on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3 – 31.3.2017.

Optio-oikeudet 2016C

Scanfil Oyj:n hallitus on 26.6.2019 päättänyt edellä mainitun yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 210 000 optio-oikeuden antamisesta Optio-ohjelmasta 2016 toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille seuraavasti: Petteri Jokitalo 110 000 kpl, Riku Hynninen 20 000 kpl, Kai Valo 20 000 kpl, Timo Sonninen 20 000 kpl, Markku Kosunen 20 000 kpl ja Kristoffer Asklöv 20 000 kpl. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2016C. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Scanfil Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuden 2016C merkintäaika on 1.5.2021 – 30.4.2023. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet. Optio-oikeudet joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Optio-oikeudet annettiin vastikkeetta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2016C on 4,48 euroa, joka on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3 – 31.3.2018.

Optio-ohjelman 2016 ehdot
Lataa
Optio-ohjelman 2019 ehdot
Lataa

Optio-ohjelmien 2016(A-C), 2019 (A-B) perusteella annetut optiot

2016(A)2016(B)2016(C)2019(A)2019(B)2019(C)
petteri jokitaloCEO110000110000110000110000120000120000
Timo sonninenCOO200002000020000200002000020000
Markku kosunenCPO200002000020000200002000020000
Tomi TakanenDirector,
global sourcing
200002000020000
KAI valocfo200002000020000200002000020000
Riku hynninencDO2000020000200002000020000