Kestävä kehitys

Ympäristön hyvinvointi luo hyvinvointia ihmisille

Kestäväkehitys on ydinarvomme ja osa päivittäistä toimintaamme. Siihen kuuluu kestävää kehitystä tukevia ympäristö-, yhteiskunnallisia ja inhimillisiä arvoja.

Scanfilin yritysvastuun keskeiset teemat

Scanfil on määrittänyt entistä tarkemmin yritysvastuun keskeiset teemansa ja jakanut ne vastuulliseksi tarjonnaksi sekä vastuullisuudeksi kumppaneita, yhteisöä, henkilöstöä ja ympäristöä kohtaan. Scanfil valmistaa tuotteita asiakkaan määrittämien tuotetietojen ja tarpeiden mukaan.

Scanfil on mukana Yhdisten Kansakuntien Global Compact:ssa. Global Compact on YK:n aloite, jossa yritykset sitoutuvat toimimaan kymmenen periaatteen mukaan ihmisoikeuksiin, työelämän standardeihin, ympäristöön ja korruption kitkemiseen liittyen.

Scanfil tukee kestävän kehityksen tavoitteita:

EcoVadis

Scanfil sai hopeaa EcoVadiksen suorittamassa vastuullisuusarvioinnissa. Arvionnin mukaan Scanfil kuuluu ylimpään neljännekseen maailman vastuullisimpien yhtiöiden joukossa.

Ympäristö

Ympäristövastuun painopistealueet tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseen ovat raaka-aineiden tehokas käyttö, energian- ja vedenkulutuksen hallinta, jätteen hallinta ja vähentäminen sekä hiilijalanjäljen pienentäminen. Kaikki yrityksen tehtaat ovat ISO 14001-sertifioituja.

Lue lisää

Tarjontamme

Vastuullisessa tarjonnassa huomiota kiinnitetään asiakastyytyväisyyden, tuotteiden laadun ja toimitusten luotettavuuden kehittämiseen sekä jatkuvaan yleiseen kehitystyöhön. Lakien ja eettisten periaatteiden noudattaminen koko toimitusketjussa sekä korruption ja lahjonnan torjunta ovat perustekijöitä yritysvastuussamme. Kehitämme tarjontaamme kaikilla alueilla investoimalla jatkuvasti uuteen teknologiaan. Kaikilla yrityksen tehtailla käytetään ISO 9001 -vaatimusten mukaista laadunvalvontajärjestelmää.

Työntekijämme

Sosiaalinen vastuu keskittyy osaamisen kehittämiseen, työturvallisuuteen ja -terveyteen sekä työntekijöiden motivaation ja työtyytyväisyyden kehittämiseen. Kaikilla tehtaallamme noudatetaan ISO 45001 -standardia työterveyden ja -turvallisuuden hallinnassa. Scanfilin tavoitteena on olla erinomainen työpaikka.

Kumppanit ja yhteisö

Vastuussa kumppaneita ja yhteisöä kohtaan ovat etusijalla tuotettu lisäarvo, kannattavuus sekä toiminnan läpinäkyvyys ja eettisyys. Scanfil noudattaa tarkasti lakeja ja sopimuksia, ja samaa edellytämme myös kumppaneiltamme. Kantamalla oman osuutemme vastuusta arvoketjussa luomme lisäarvoa kumppanuussuhteessa. Scanfilin tavoitteena on olla erinomainen yrityskansalainen.