Kestävä kehitys

Ympäristön hyvinvointi luo hyvinvointia ihmisille

Kestäväkehitys on ydinarvomme ja osa päivittäistä toimintaamme. Siihen kuuluu kestävää kehitystä tukevia ympäristö-, yhteiskunnallisia ja inhimillisiä arvoja.

Scanfilin yritysvastuun keskeiset teemat

”Kestävä kehitys on meille tärkeää. Haluamme säilyttää maapallon tulevien sukupolvien elämää varten ja olla erinomainen ja vastuullinen liikekumppani asiakkaillemme ja toimittajillemme sekä luotettava työnantaja työntekijöillemme”,
Petteri Jokitalo, toimitusjohtaja.

Vastuullisuusraportti 2023
Lataa

Scanfil on määrittänyt entistä tarkemmin yritysvastuun keskeiset teemansa ja jakanut ne vastuulliseksi tarjonnaksi sekä vastuullisuudeksi kumppaneita, yhteisöä, henkilöstöä ja ympäristöä kohtaan. Scanfil valmistaa tuotteita asiakkaan määrittämien tuotetietojen ja tarpeiden mukaan.

Scanfil on mukana Yhdisten Kansakuntien Global Compact:ssa. Global Compact on YK:n aloite, jossa yritykset sitoutuvat toimimaan kymmenen periaatteen mukaan ihmisoikeuksiin, työelämän standardeihin, ympäristöön ja korruption kitkemiseen liittyen. Scanfil on lisäksi arvioinut 17 YK:n kestävän kehityksen tavoitetta (Sustainable Development Goals, SDG) ja valinnut niistä seitsemän itselleen ja sidosryhmilleen merkittävintä.

Scanfil tukee kestävän kehityksen tavoitteita:


Ympäristö

12 Vastuullista kuluttamista
Tavoite pyrkii varmistamaan kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyden. Scanfil pyrkii vähentämään energian, veden ja materiaalien käyttöä pääasiassa tekemällä tehokkaita päätöksiä tuotannossaan energian, materiaalien ja veden suhteen.

13 Ilmastotekoja
Tavoitteena on toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan. Scanfil pyrkii parantamaan energiatehokkuuttaan, lisäämään fossiilittoman energian osuutta toiminnoissaan sekä huomioimaan kasvihuonekaasupäästöt kaikessa toiminnassaan, kuten kuljetuksissa ja matkustamisessa.


Sosiaalinen

3 Terveyttä ja hyvinvointia
Tavoitteena on taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille esimerkiksi varmistamalla, että kaikilla on pääsy laadukkaaseen terveydenhuoltoon. Scanfil pyrkii turvaamaan kaikille työntekijöilleen terveellisen ja turvallisen työympäristön.

5 Sukupuolten tasa-arvo
Tavoite pyrkii poistamaan naisten ja tyttöjen syrjinnän ja väkivallan sekä varmistamaan täden ja yhtäläisen osallistuminen poliittiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen elämään. Scanfil pyrkii lisäämään naisten osuutta työvoimassa ja ylimmässä johdossa.

8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
Tavoitteena on edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja. Scanfil pyrkii parantamaan ja varmistamaan työntekijöidensä hyvinvoinnin työssä. Tätä mitataan vuosittain ja toimenpiteitä tehdään tulosten perusteella.

10 Eriarvoisuuden vähentäminen
Tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta ja varmistaa kaikille huolimatta heidän taustastaan tasa-arvoinen mahdollisuus menestyä. Scanfil pyrkii vähentämään työntekijöidensä kokemaa kiusaamista ja syrjintää.


Hallinto

16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
Tavoitteena on edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin. Scanfilin tavoitteena on turvata sekä vahvistaa oikeudenmukaista, laillista, tasa-arvoista ja ennustettavaa liiketoimintakäytäntöjä.

EcoVadis

Scanfil sai hopeaa EcoVadiksen suorittamassa vastuullisuusarvioinnissa. Arvionnin mukaan Scanfil kuuluu ylimpään neljännekseen maailman vastuullisimpien yhtiöiden joukossa.

Ympäristö

Ympäristövastuun painopistealueet tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseen ovat raaka-aineiden tehokas käyttö, energian- ja vedenkulutuksen hallinta, jätteen hallinta ja vähentäminen sekä hiilijalanjäljen pienentäminen. Kaikki yrityksen tehtaat ovat ISO 14001-sertifioituja.

Lue lisää

Tarjontamme

Vastuullisessa tarjonnassa huomiota kiinnitetään asiakastyytyväisyyden, tuotteiden laadun ja toimitusten luotettavuuden kehittämiseen sekä jatkuvaan yleiseen kehitystyöhön. Lakien ja eettisten periaatteiden noudattaminen koko toimitusketjussa sekä korruption ja lahjonnan torjunta ovat perustekijöitä yritysvastuussamme. Kehitämme tarjontaamme kaikilla alueilla investoimalla jatkuvasti uuteen teknologiaan. Kaikilla yrityksen tehtailla käytetään ISO 9001 -vaatimusten mukaista laadunvalvontajärjestelmää.

Työntekijämme

Sosiaalinen vastuu keskittyy osaamisen kehittämiseen, työturvallisuuteen ja -terveyteen sekä työntekijöiden motivaation ja työtyytyväisyyden kehittämiseen. Kaikilla tehtaallamme noudatetaan ISO 45001 -standardia työterveyden ja -turvallisuuden hallinnassa. Scanfilin tavoitteena on olla erinomainen työpaikka.

Lue lisää englanniksi

Kumppanit ja yhteisö

Vastuussa kumppaneita ja yhteisöä kohtaan ovat etusijalla tuotettu lisäarvo, kannattavuus sekä toiminnan läpinäkyvyys ja eettisyys. Scanfil noudattaa tarkasti lakeja ja sopimuksia, ja samaa edellytämme myös kumppaneiltamme. Kantamalla oman osuutemme vastuusta arvoketjussa luomme lisäarvoa kumppanuussuhteessa. Scanfilin tavoitteena on olla erinomainen yrityskansalainen. Lisää tietoa englanniksi löytyy täältä.

Lue lisää englanniksi