Asiakassegmentit

Asiakassegmenttimme

Industrial

Tarjoamme Industrial-segmentin asiakkaillemme kattavia palveluita: uusien tuotteiden lanseeraus, nopean mallikappaleiden valmistuksen, varastoinnin, logistiikan ja varaosapalvelun. Pitkän historiamme ja teollisuusasiakkaiden tarpeiden ja vaatimusten erinomaisen tuntemuksen ansiosta olemme merkittävä toimija tällä markkinalla. Asiakkaitamme ovat mm. prosessiteollisuuden laitevalmistajat, järjestelmäautomaatio- sekä hissiyritykset.

Industrial
Enersense high-power electric vehicle charging stations

Energy & Cleantech

Energiansäästö, sähköistyminen, uusiutuvan energian tuotanto ja kiertotalousinvestoinnit vauhdittavat Energy & Cleantech – segmentin kasvua. Tämän segmentin palveluiden ytimessä ovat sähköiset ohjausjärjestelmät, uusiutuvan energian tuotantoratkaisut kuten tuulipuistojen muuntajat ja palautusautomaattien valmistus sekä ilmanvaihdon ohjausjärjestelmät.

Energy & Cleantech
Medtech & Life Science asiakassegmentin laboratoriovälineistöä

Medtech & Life Science

Medtech & Life Science on korkean kasvun markkinasegmentti, joka hyötyy lääketeknologisten laitteiden, kuten analysaattoreiden ja massaspektrometrien, voimakkaasta kysynnästä. Olemme erityisen vahvoja in vitro –diagnostiikassa (IVD), mittaus- ja laboratoriolaitteissa sekä tarjoamme palveluita tuote- ja valmistussuunnittelusta valmistukseen ja hankintoihin sekä logistiikkaan.

Medtech & Life Science