Energy & Cleantech

Enersensen markkinoille tuoma uusi suuritehoinen latausasema mahdollistaa yksittäisen laturin lataustehon kasvattamisen aikaisemmasta 30 kilowatista 160 kilowattiin.

Energiansäästö, uusiutuvan energian tuotanto ja kiertotalouteen liittyvät investoinnit vauhdittavat Energy & Cleantech – segmentin kasvua. Me tarjoamme tuotantopalveluita komponenteista valmiisiin tuotteisiin.