Merus Power pystyy ratkaisemaan uusiutuvan energian tuotantohaasteita

EU:n tavoite on nostaa uusitutuvan enetgian tuotannon ja kulutuksen osuus 32 prosentiin vuoteen 2030 mennessä. Tässä tavoitteess on kolme keskeistä osa-aluetta: uusiutuva energia, enetrgiatehokkuus ja matalahiilidioksidiset teknologiat.

Merus Power
Sustainable energy production can create quality issues in electricity. Merus Power’s solutions can solve these issues.

Uusiutuva energia kuten tuuli-, aurinko- ja vesivoima sekä muut uusiutuvat energianlähteet saattavat aiheuttaa laatuongelmia sähköverkolle. Yhtenä hetkenä ei tuule ja toisena aurinko ei paista. Tämä tuo sähköverkolle epävakautta ja vaihtelua sähkövirtaan. Sähkövirran laatuongelmia voidaan hallita sopivilla suodattimilla.

“Kuullessasi sanan ’suodatin’, tulee mieleesi välittömästi kahvi, tee tai ilmanvaihto. Nämä eivät ole kuitenkaan ainoat asiat joita suodatetaan. Haitallisia vaihteluita ja häiriöitä, joita uusiutuvan energian tuotanto, teollisuusautomaatio tai erilaiset taajuusmuuttajat saattavat aiheuttaa voidaan suodattaa pois sähköverkosta”, sanoo Jonna Kannisto, Markkinointi- ja viestintäjohtaja Merus Powerilta.

“Lisäksi sähköverkko tukea vakautukseen kun uusituvan energian tuotanto kasvaa. Meidän Merus™ Energy Storage -ratkaisu on täydellinen, koska se on helppo integroida useimpiin uusiutuvan energian tuotantoteknologoihin ja vakauttaa sähköverkkoa. Uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin odotetaan kasvavan vähintään kolminkertaiseksi vuoteen 2030 mennessä, joten sekä suodatus- että varastointiratkaisuille löytyy kasvavaa kysyntää”.

Merus Power suunnittelee, valmistaa ja myy suomalaisia edistyksellisiä energiavarasto- ja sähkölaaturatkaisuja sekä palveluita. Merus Power mahdollistaa uusiutuvan energian määrän kasvun sähköverkossa ja parantaa yhteiskunnan energiatehokkuutta.

Scanfil on energiaratkaisujen luottokumppani

Scanfil on ollut Merus Powerin tuotantokumppani jo kahden vuoden ajan. Heitä palvellaan Scanfilin Sievin tehtaalta käsin.

“Meidän kumppanuus Merus Powerin kanssa juontaa juurensa vuoteen 2019. Joustava ja avoin viestintä on ollut koko ajan keskeisessä roolissa”, kertoo Scanfilin myyntipäällikkö Jussi Mökkönen. “Keskinäinen suhde on noussut avainasemaan vuoden 2020 aikana. Yhdessä Merus Powerin kanssa olemme pystyneet antamaan pitkiä ostositoumuksia puolijohteiden jälleenmyyjille, joka on parantanut meidän onnistumista vallitsevassa tiukassa markkinatilanteessa”.

Scanfil on sitounut yhteistyöhön Merus Powerin kanssa energiavarastoinnin- ja energiatehokkuusratkaisujen suurten mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Lue lisää Merus Powerin harmonisista suodattimista englanniksi: https://www.meruspower.fi/products/active-harmonic-filters/