Palkitseminen

Palkitsemispolitiikka

Scanfil Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka noudattaa Hallinnointikoodin 2020 suosituksia. Palkitsemispolitiikka käsittää Scanfil Oyj:n hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen yleiset periaatteet ja menettelytavat. Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.4.2020 on käsitellyt palkitsemispolitiikan.

Palkitsemispolitiikan tavoitteena on edistää Scanfilin pitkän aikavälin taloudellista suoriutumista ja omistaja arvon kehittämistä yhtiön ylimmän johdon palkitsemisella sitouttamalla ja motivoimalla johtoa toteuttamaan yhtiön strategiaa kaikkien osakkeenomistajien edun mukaisesti.

Palkitsemispolitiikka:

  • Johdanto
  • Päätöksentekoprosessi
  • Toimielinten palkitseminen
  • Väliaikaista poikkeamista koskevat edellytykset
  • Palkitsemisen rakenne
Palkitsemispolitiikka
Lataa