Johdon liiketoimet

Markkinoiden väärinkäyttöasetus (MAR; EU/No 596/2014) velvoittaa liikkeeseenlaskijan johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään ilmoittamaan liikkeeseenlaskijalle ja Finanssivalvonnalle kyseisen liikkeeseenlaskijan mm. osakkeilla, vieraan pääoman ehtoisilla välineillä, johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet.

Ilmoitusvelvolliset

Johtotehtävissä toimiva henkilö  (kuten hallituksen ja johtoryhmän jäsenet) ja hänen lähipiirinsä määritellään MAR 3.1 artiklan 25 – 26 alakohdassa. Lue lisää

Liiketoimet on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta

Miten teen liiketoimi-ilmoituksen?

1. Rekisteröidy Fivan digitaaliseen palveluportaaliin täällä
2. Ilmoita liiketoiminnan tiedot palveluportaalissa. Portaali opastaa sinut läpi koko prosessin.
3. Kopioi liiketoimi-ilmoitus portaalista (maalaa alue ja kopioi) sekä lähetä tiedot: trading@scanfil.com.

Tarvitset näitä tietoja Scanfilistä lomakkeen täyttämiseksi

LEI-tunnus: 7437004XD6U0FFDCT507
Osakkeen kaupankäyntitunnus: SCANFL
Osakkeen ISIN-koodi: FI4000029905

Ongelmatilanteissa ota yhteys ensisijaisesti Finanssivalvontaan, puh 010 831 51, tai trading@scanfil.com

Lisätietoja