Hallinto

Hallinnointi

Scanfil Oyj on Suomessa rekisteröity julkisesti noteerattu osakeyhtiö, joka on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Scanfil Oyj (”Scanfil”, ”Scanfil Oyj” tai ”yhtiö”) on Suomessa rekisteröity julkisesti noteerattu osakeyhtiö, joka on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja jonka hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia, muuta yhtiötä koskevaa lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä sekä hallituksen ja valiokuntien työjärjestyksiä. Lisäksi yhtiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa listayhtiöiden hallinnointikoodia (Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkistamaa Suomen listayhtiöiden Hallinnointikoodia (2020).

Ylintä päätösvaltaa käyttävät toimielimet ovat emoyhtiö Scanfil Oyj:n yhtiökokous, hallitus valiokuntineen ja toimitusjohtaja.