Sisäpiiri

Sisäpiirihallinto

Yhtiö noudattaa toiminnassaan markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU No. 596/2014, ”MAR”) ja arvopaperimarkkinalakia sekä niihin liittyviä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA), Finanssivalvonnan ja Nasdaq Helsinki Oy:n antamia määräyksiä ja ohjeita.

Yhtiö noudattaa toiminnassaan markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU No. 596/2014, ”MAR”) ja arvopaperimarkkinalakia sekä niihin liittyviä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA), Finanssivalvonnan ja Nasdaq Helsinki Oy:n antamia määräyksiä ja ohjeita.

Yhtiön hallitus on vahvistanut yhtiölle sisäpiiriohjeen, joka perustuu Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeeseen. Sisäpiiriohje määrittelee tiettyjä käytäntöjä ja päätöksentekomenettelyjä sen varmistamiseksi, että yhtiön sisäpiirihallinto on järjestetty johdonmukaisella ja luotettavalla tavalla.

Sisäpiiriläiset jaetaan yhtiössä kahteen kategoriaan: (a) ilmoitusvelvollisiin johtohenkilöihin sekä (b) hankekohtaisiin sisäpiiriläisiin. Ilmoitusvelvollisia johtohenkilöitä ovat yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmän jäsenet. Ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä ennen yhtiön osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista (”suljettu ikkuna”). Hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä ennen kuin asianomainen hanke on päättynyt.

Yhtiö on lisäksi päättänyt, että henkilöt, jotka ovat osallisina yhtiön osa-vuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden valmistelemisessa ja laatimisessa eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä ennen yhtiön osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista (”laajennettu suljettu ikkuna”). Laajennettu suljettu ikkuna koskee myös henkilöitä, jotka tehtävänsä puolesta saavat tietoonsa yhtiön konsernin myyntiluvut tai sellaisen liiketoimintayksikön myyntiluvut, joilla on olennainen merkitys koko Scanfil konsernin tuloksen kannalta.

MAR-sääntelyn voimaantulon seurauksena yhtiöllä ei enää ole julkista sisäpiiriä. Yhtiö julkaisee pörssitiedotteella 3.7.2016 alkaen kaikki ilmoitusvelvollisten johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien liiketoimet yhtiön rahoitusvälineillä MAR-sääntelyn mukaisesti.