Näkymä

Näkymä päivitetty 13.10.2021

Tulevaisuuden näkymät

Vahvan asiakaskysynnän ja kasvavien materiaalihintojen vuoksi Scanfil päivitti 13.10.2021 tulosohjeistustaan vuoden 2021 osalta. Uusi tulosohjeistus:

Scanfil arvioi vuoden 2021 liikevaihdon olevan 670–710 (11.6.2021 julkaistu: 630–680) milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 41–44 (41–46) milj. euroa.

Vuoden 2021 ohjeistukseen liittyy epävarmuutta johtuen tiettyjen materiaalien, erityisesti puolijohteiden, saatavuudesta ja Covid-19-pandemian mahdollisista kielteisistä vaikutuksista asiakkaiden kysyntään sekä ostomateriaalien hankintaketjun toimituskykyyn.

Pitkän aikavälin tavoite

Scanfilin pitkän aikavälin tavoite: Vuonna 2023 Scanfil tavoittelee orgaanisesti 700 milj. euron liikevaihtoa ja 7 % liikevoittotasoa.