Näkymä

Näkymä päivitetty 27.10.2020

Tulevaisuuden näkymät, nostettu 11.6.2021

Päivitetyt tulevaisuuden näkymät 11.6.2021: Yhtiö arvioi vuoden 2021 liikevaihdon olevan 630–680 milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 41–46 milj. euroa.

Aiemmat tulevaisuuden näkymät, julkaistu 18.2.2021: Scanfil arvioi vuoden 2021 liikevaihdon olevan 600–640 milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 40–44 milj. euroa.

Vuoden 2021 ohjeistukseen liittyy epävarmuutta johtuen tiettyjen materiaalien, erityisesti puolijohteiden, saatavuudesta ja Covid-19-pandemian mahdollisista kielteisistä vaikutuksista asiakkaiden kysyntään sekä ostomateriaalien hankintaketjun toimituskykyyn.

Pitkän aikavälin tavoite 

Scanfilin pitkän aikavälin tavoite: Vuonna 2023 Scanfil tavoittelee orgaanisesti 700 milj. euron liikevaihtoa ja 7 % liikevoittotasoa.