Näkymä

Näkymä päivitetty 27.10.2020

Tulevaisuuden näkymät

Scanfil arvioi vuoden 2021 liikevaihdon olevan 600 – 640 milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 40 – 44 milj. euroa.

Vuoden 2021 ohjeistukseen liittyy epävarmuutta johtuen tiettyjen materiaalien, erityisesti puolijohteiden, saatavuudesta ja covid-19-pandemian mahdollisista kielteisistä vaikutuksista asiakkaiden kysyntään sekä ostomateriaalien hankintaketjun toimituskykyyn.

Pitkän aikavälin tavoite 

Scanfilin pitkän aikavälin tavoite: Vuonna 2023 Scanfil tavoittelee orgaanisesti 700 milj. euron liikevaihtoa ja 7 % liikevoittotasoa.