Toimitusjohtajan katsaus

Q4/20 ja 2020: Vakaa suoritus poikkeuksellisena vuonna. Asiakaskysyntä piristyi loppuvuonna.

Olen tyytyväinen suoritukseemme vuonna 2020. Kiitos sitoutuneelle henkilöstölle sekä asiakkaille ja muille sidosryhmille luottamuksesta.

Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo

”Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 163,3 miljoonaa euroa, kasvua oli viime vuoteen verrattuna 13 prosenttia. Vuoden 2020 jälkipuoliskolla alkanut asiakaskysynnän elpyminen jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kysyntä oli erityisen hyvää uusiutuvaan energiaan, sisäilmaan, automaatioon, kierrätykseen ja hisseihin liittyvissä tuoteryhmissä. Välitysmyynti, jonka odotetaan päättyvän, vaikutti ensimmäisen neljänneksen myyntiin positiivisesti noin 8,1 miljoonaa euroa.

Covid-19-pandemia ei ole vielä ohi,  olemme kuitenkin onnistuneet jatkamaan sen ennaltaehkäisyä hyvin tuloksin. Henkilöstömme ja tehtaittemme suorituskyky on pysynyt korkeana tänä vuonna.

Vaikka tiettyjen materiaalien saatavuudessa oli niukkuutta, emme kokeneet vuosineljänneksen aikana vakavia haasteita. Pyrimme varmistamaan tuotannossa tarvittavien materiaalien saatavuuden aktiivisella seurannalla ja tekemällä tarvittavia toimenpiteitä havaittujen riskien pienentämiseksi.

Kannattavuus kehittyi odotetulla tavalla. Vuosineljänneksen liikevoitto oli 10,0 miljoonaa euroa, joka oli 6,1 prosenttia liikevaihdosta ja kasvoi viime vuodesta 16 prosenttia. Myynti oli erityisen vahvaa maaliskuussa, mikä paransi etenkin Kiinan, Puolan ja Viron tehtaiden kannattavuutta. Toisaalta matalakatteinen välitysmyynti ja Hampurin tuotannon siirto meneillään olevine tehtaan sulkemisineen vaati lisäresursseja ja aiheutti kustannuksia, jotka vaikuttivat hieman negatiivisesti liikevoittomarginaaliin.

Scanfilin rahoitusasema on vahva, mikä mahdollistaa suunniteltujen investointien toteuttamisen sekä hyviin liiketoimintatilaisuuksiin tarttumisen. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liiketoimintojen nettorahavirta oli ennen investointeja ja rahoituseriä 7,7 (5,6) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 52,1 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 5,9 prosenttia.

Katsomme vuoteen luottavaisin mielin. Asiakkaiden ostoennusteiden asteittainen kasvu lisää uskoa kysynnän elpymiseen. Keskeiset riskit liittyvät koronapandemian jatkumiseen ja tiettyjen materiaalien saatavuuteen. Olemme tunnistaneet nämä riskit ja ryhtyneet tarvittaviin toimiin niiden pienentämiseksi. Pidämme vuoden 2021 ennusteemme ennallaan ja odotamme, että liikevaihtomme on 600 – 640 miljoonaa euroa ja liikevoittomme 40 – 44 miljoonaa euroa. (ohjausta nostettiin katsauksen jälkeen 11.6.2021)

Vuotemme alkoi hyvin! Haluan kiittää sitoutunutta henkilöstöämme hyvästä työstä ja asiakkaitamme tuesta ja luottamuksesta.”