Toimitusjohtajan katsaus

Q4/20 ja 2020: Vakaa suoritus poikkeuksellisena vuonna. Asiakaskysyntä piristyi loppuvuonna.

Olen tyytyväinen suoritukseemme vuonna 2020. Kiitos sitoutuneelle henkilöstölle sekä asiakkaille ja muille sidosryhmille luottamuksesta.

Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo

Neljännen kvartaalin liikevaihto oli 154,1 milj. euroa. Erityisesti myynti ”Medtec&Life Science”, ”Energy&Automation” ja ”Consumer Applications” –segmenteissä oli ilahduttavan vahvaa ja useiden asiakkaiden kysyntä johon covid-19-pandemia vaikutti negatiivisesti alkuvuonna, toipui neljännellä kvartaalilla.

Kvartaalin oikaistu liikevoitto oli 10,4 milj. euroa eli 6,8 % liikevaihdosta.  Onnistuimme covid-19 vastatoimissamme ja henkilöstön ja tehtaiden suorituskyky säilyi hyvällä tasolla. 

Vuosi 2020 oli meiltä vahva operatiivinen suoritus poikkeuksellisen haastavissa olosuhteissa ja osoitus Scanfilin henkilöstön kyvykkyydestä ja kustannusrakenteen joustavuudesta.  Covid-19- pandemia leimasi vuotta ja toiminnan vahvana painopisteenä oli henkilöstön terveys ja asiakastoimitusten sujuvuus.  Liikevaihto vuonna 2020 oli 595,3 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 39,1 MEUR eli 6,6 % liikevaihdosta.

Hangzhoun tehtaan myynti toteutui heinäkuussa, ja Scanfil keskittyy Kiinassa elektroniikan ja integroitujen tuotteiden valmistukseen Suzhoun tehtaalla. Joulukuussa tehtiin päätös Hampurin tehdas sulkemisesta ja tehtaan tuotannon jatkamisesta muilla Scanfilin tehtailla Saksassa ja Puolassa.  Tuotannon siirrot ja tehtaan alasajamisen on suunniteltu tapahtuvan vuoden 2021 kolmannen kvartaalin loppuun mennessä ja järjestelyn odotetaan tuovan noin 2,5 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt. Toimien tarkoituksena on varmistaa ja edelleen parantaa Scanfilin tehdasverkoston suoritus- ja kilpailukykyä pitkällä aikavälillä.

Vuoden 2020 raportoitu liikevoitto, 44,4 milj. euroa, sisältää Hangzhoun tehtaan myyntivoiton ja Hampurin tehtaan sulkemisesta aiheutuvat oikaisuerät.

Hallitus esittää vuodelta 2020 maksettavaksi osinkoa 0,17 euroa/osake. Mikäli kevään yhtiökokous hyväksyy osinkoehdotuksen, Scanfil nostaa osinkoaan jo kahdeksantena peräkkäisenä vuonna.    Samanaikaisesti osingonjakosuhde on pysytellyt tavoitteen mukaisessa, noin kolmasosassa osakekohtaisesta tuloksesta.

Strateginen tahtotilamme on laajentaa asiakaskuntaa ja lisätä markkinaosuuttamme erityisesti Saksassa ja laajemmin Keski-Euroopassa. Alueen sopimusvalmistusmarkkina on erittäin kiinnostava ja tarjoaa suuren kasvupotentiaalin Scanfilille.  Ajatuksena on tarjota asiakkaille sekä paikallista valmistuskumppanuutta Wuthan tehtaalta Saksassa kuin myös Scanfilin globaalia kumppanuutta, tehdasverkostoa ja palvelutarjontaa.  Etenimme näiden tavoitteiden suhteen positiivisesti vuoden aikana; liikevaihto Keski-Euroopassa kehittyi myönteisesti ja teimme alueella uusia globaaleja sopimuksia paikallisten nykyasiakkaiden kanssa.

Lähdemme luottavaisin mielin vuoteen 2021.  Asiakkaidemme ennusteet alkaneelle vuodelle ovat pääsääntöisesti kasvusuunnassa ja lähdemme tavoittelemaan niin liikevaihdon kuin myös liikevoiton kasvua.  On kuitenkin selvä, että vuoteen liittyy myös epävarmuutta: esimerkiksi covid-19-pandemia ei ole vielä ohi, ja on myös merkkejä siitä, että tiettyjen materiaalien saatavuuteen liittyy riskejä.  Riskit on tunnistettu ja toimenpiteet on määritetty ja käynnistetty riskien hallitsemiseksi.

Vuodelle 2023 asettamamme pitkän tähtäimen tavoitteemme on saavuttaa orgaanisesti 700 milj. euron liikevaihto ja 7 % liikevoittotaso. Lisäksi tutkimme aktiivisesti yritysostomahdollisuuksia erityisesti Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa.

Olen tyytyväinen suoritukseemme vuonna 2020. Kiitos sitoutuneelle henkilöstölle sekä asiakkaille ja muille sidosryhmille luottamuksesta.”