Energy & Cleantech

Enersensen markkinoille tuoma uusi suuritehoinen latausasema mahdollistaa yksittäisen laturin lataustehon kasvattamisen aikaisemmasta 30 kilowatista 160 kilowattiin.