Välimieoikeuden ratkaisu koskien PartnerTech AB:n osakkeiden pakkolunastusta

20.3.2017

SCANFIL OYJ
LEHDISTÖTIEDOTE                                                        20 MAALISKUUTA 2017  klo 9.00 

VÄLIMIESOIKEUDEN RATKAISU KOSKIEN PARTNERTECH AB:N OSAKKEIDEN PAKKOLUNASTUSTA

Toukokuun 25. päivänä 2015 Scanfil Oyj (”Scanfil”) teki PartnerTech AB:n (”PartnerTech”) osakkeenomistajille julkisen ostotarjouksen, jonka mukaan Scanfil ostaisi kaikki PartnerTechin osakkeet käteisellä hintaan 35 Ruotsin kruunua per osake (”Tarjous”). Tarjouksen hyväksymiselle annetun jatkoajan loppuun mennessä 9.7.2015 Tarjouksen mukaan ostettavaksi tarjotut osakkeet edustivat 98,6:ta prosenttia PartnerTechin osakkeista ja äänioikeuksista. Kesäkuun 25. päivänä 2016 Scanfil käynnisti välimiesmenettelyn hankkiakseen ParnerTechin loput vähemmistöosakkeet. Tammikuun 14. päivänä 2016 välimiesoikeus vahvisti Scanfilin oikeuden hankkia PartnerTechin jäljellä olevat osakkeet ja myönsi Scanfilille etukäteisen omistusoikeuden jäljellä oleviin osakkeisiin. Siinä yhteydessä Scanfil suoritti kiistattoman lunastushinnan 35 Ruotsin kruunua osakkeelta.

Maaliskuun 17. päivänä 2017 välimiesoikeus vahvisti ratkaisussaan pakollisessa lunastuksessa käytettäväksi hinnaksi 35 Ruotsin kruunua osakkeelta, mikä vastaa Tarjouksessa maksettua hintaa osakkeelta. Lopputulos noudattaa pääsääntöä, jonka mukaisesti pakollisessa lunastuksessa käytettävä hinta määritetään julkisen ostotarjouksen jälkeen.

Jos välimiesoikeuden ratkaisusta ei valiteta Ruotsin osakeyhtiölain 22 luvun 24 pykälän nojalla, se saa lainvoiman 17.5.2017. 

Pakkolunastuksen jälkeen Scanfil omistaa 100 prosenttia PartnerTechin liikkeellä olevista osakkeista ja äänioikeuksista.

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
CEO

Lisätiedot:
CEO Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

 

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 10 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3 300 henkilöä.