Scanfil Oyj:n optio-oikeuksien 2022BI ja 2022BII osakemerkintähinta ja markkina-arvo

1.12.2023

Scanfil Oyj     Pörssitiedote     1.12.2023 klo 14.00

Scanfil Oyj:n optio-oikeuksien 2022BI ja 2022BII osakemerkintähinta ja markkina-arvo

Scanfil Oyj:n hallitus päätti 27.10.2023 optio-oikeuksien 2022BI ja 2022BII jakamisesta konsernin avainhenkilöille. Hallitus päätti optio-ohjelmasta 27.10.2022 yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2022 antaman valtuutuksen perusteella.

Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2022BI ja 2022BII on Scanfil Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.11.–30.11.2023, eli 7,81 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksilla 2022BI merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan osakekohtaisella osakepääoman palautuksen määrällä ja hallituksen niin päättäessä yhtiön jakaman ylimääräisen osingon ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettavien pääoman palautusten osakekohtaisella määrällä. Optio-oikeuksilla 2022BI ja 2022BII voi merkitä yhteensä enintään 400 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksilla 2022BI ja 2022BII merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.5.2026–30.4.2028.

Yhden optio-oikeuden 2022BI ja 2022BII teoreettinen markkina-arvo on noin 1,91 euroa per optio-oikeus. Yhteensä optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on noin 764 000 euroa. Optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on määritetty optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black–Scholes-mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 8,04 euroa, osakkeen merkintähinta 7,81 euroa, riskitön korko 2,70 %, odotettu osinkotuotto 2,69 %,   optio-oikeuksien voimassaoloaika noin 4,5 vuotta ja volatiliteetti 31,18 %.

Optio-oikeuksien 2022 ehdot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla https://www.scanfil.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/optio-ohjelma  

Scanfil Oyj
Hallitus

Lisätiedot:
Hallituksen puheenjohtaja Harri Takanen
puh. 08 4882 111

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 45 vuoden kokemus vaativasta asiakkuuksista. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu yhdeksän tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa. Lisätietoja yhtiöstä: www.scanfil.com

Liitteet