Scanfil Oyj:n optio-oikeuksien 2022AI ja 2022AII osakemerkintähinta ja markkina-arvo

2.12.2022

Scanfil Oyj     Pörssitiedote     2.12.2022 klo 18:00

Scanfil Oyj:n optio-oikeuksien 2022AI ja 2022AII osakemerkintähinta ja markkina-arvo

Scanfil Oyj:n hallitus päätti 27.10.2022 optio-oikeuksien antamisesta Scanfil Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2022 antaman valtuutuksen perusteella.

Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2022AI ja 2022AII on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.11.–30.11.2022, eli 6,12 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksilla 2022AI merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan osakekohtaisella osakepääoman palautuksen määrällä ja hallituksen niin päättäessä yhtiön jakaman ylimääräisen osingon ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettavien pääoman palautusten osakekohtaisella määrällä. Optio-oikeuksilla 2022AI ja 2022AII voi merkitä yhteensä enintään 400 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksilla 2022AI ja 2022AII merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.5.2025–30.4.2027.

Yhden optio-oikeuden 2022AI ja 2022AII teoreettinen markkina-arvo on noin 1,6418 euroa per optio-oikeus. Yhteensä optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on noin 656 720 euroa. Optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on määritetty optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black–Scholes-mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 5,98 euroa, osakkeen merkintähinta 6,12 euroa, riskitön korko 2,33 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika noin 4,5 vuotta ja volatiliteetti 29,5%.

Optio-oikeuksien ehdot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla https://www.scanfil.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/optio-ohjelma.

Scanfil Oyj
Hallitus

Lisätiedot:
Hallituksen puheenjohtaja Harri Takanen
puh. 08 4882 111

Scanfil lyhyesti
Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 45 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaidensa käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduulit tai integroidut tuotteet muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech-ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu yhdeksän tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa. www.scanfil.com

Liitteet