Scanfil Oyj:n hallituksen päätös optio-oikeuksien 2022BI ja 2022BII antamisesta

27.10.2023

Scanfil Oyj     Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot     27.10.2023 klo 12.30

Scanfil Oyj:n hallituksen päätös optio-oikeuksien 2022BI ja 2022BII antamisesta

Scanfil Oyj:n hallitus on tänään 27.10.2023 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön avainhenkilöille.

Toimitusjohtajalle, johtoryhmän jäsenille ja 17 muulle avainhenkilölle annettiin yhteensä 330 000 optio-oikeutta: toimitusjohtaja Christophe Sut 120 000 kpl, kullekin johtoryhmän jäsenelle 20 000 kpl ja 17 muille avainhenkilölle yhteensä 110 000 kpl. Annettuja optio-oikeudet merkitään tunnuksilla ”2022BI” ja ”2022BII”.

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Scanfil Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuksien 2022BI ja 2022BII merkintäaika on 1.5.2026–30.4.2028. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet.

Optio-oikeudet, joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Optio-oikeudet annettiin vastikkeetta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksille 2022BI ja 2022BII on Scanfil Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.–30.11.2023.

Optio-oikeuksien antaminen perustuu Scanfil Oyj:n yhtiökokouksen 21.4.2022 hallitukselle antamaan valtuutukseen päättämään optio-oikeuksien antamisesta Scanfil-konsernin avainhenkilöille sekä päättämään optio-ohjelman ehdoista enintään 1 200 000 optio-oikeudelle. Hallitus päätti ohjelmasta 27.10.2022.

Optio-ohjelman yksityiskohtaiset ehdot löytyvät täältä:
https://www.scanfil.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/optio-ohjelma

Scanfil Oyj
Hallitus
Lisätiedot:
Hallituksen puheenjohtaja Harri Takanen
puh. 08 4882 111

Scanfil lyhyesti

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 45 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaidensa käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduulit tai integroidut tuotteet muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech-ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu yhdeksän tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa. www.scanfil.com

Liitteet