SCANFIL VAHVISTAA TOIMINTAANSA PUOLASSA

16.6.2016

Scanfil on päättänyt laajentaa toimintaansa Sieradzissa Puolassa. Sieradzin tehtaan tilat kaksinkertaistuvat vuoden 2017 loppuun mennessä. Uusin tiloihin valmistuu moderni elektroniikkatehdas vastaamaan kasvavaan asiakaskysyntään.

Yhtiö on hankkinut tarvittavat maa-alueet ja noin 8 500 neliömetrin laajennuksen suunnittelutyö on jo aloitettu. Tuotantotilojen lisäksi investointi sisältää merkittävät elektroniikkavalmistuksen laiteinvestoinnit, jotka kasvattavat tehtaan piirilevyjen ladontakapasitteetia ja tehostavat box build -tuotteiden kokoonpanoa.  Tehtävien investoinnin tavoitteena on myös tehostaa tehtaan tuotantoa mm. selkeyttämällä sisäisiä materiaalivirtoja.

CEO Petteri Jokitalo:
”Uskomme kasvun jatkuvan Puolan tehtaallamme ja tämä investoinnin tavoitteena on turvata palvelu- ja kilpailukykymme myös tulevaisuudessa. Pystymme entistä paremmin vastaamaan kasvavaan asiakaskysyntään sekä Euroopassa että myös globaalisti.”

SCANFIL OYJ
Petteri Jokitalo
CEO

Lisätiedot:
CEO Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

Jakelu                Keskeiset tiedotusvälineet
                          www.scanfil.com

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 13 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3800 henkilöä.