Scanfil laajentaa Yhdysvalloissa Atlantan tehdastaan 50 prosentilla

13.1.2022

Scanfil Oyj     Lehdistötiedote     13.1.2022 klo 15.00

Scanfil laajentaa Yhdysvalloissa Atlantan tehdastaan 50 prosentilla

Scanfil kasvattaa Yhdysvalloissa sijaitsevan Atlantan tehtaan tuotantopinta-alaa 50 prosentilla. Tehtaan tuotantotilan laajennus on noin 6 000 m² ja se sijaitsee olemassa olevan tehtaan läheisyydessä. Tuotannon arvioidaan alkavan uusissa tiloissa vuoden 2022 toisen neljänneksen aikana.

“Asiakaskysyntä kasvoi merkittävästi vuoden 2021 aikana ja Yhdysvallat oli yksi Scanfilin nopeimmin kasvavista markkina-alueista”, sanoo Scanfilin toimitusjohtaja Petteri Jokitalo. ”Atlantan laajennusinvestoinnin avulla pystymme vastaamaan kasvaan kysyntään.”

”Investointi kuvastaa Scanfilin sitoutumista kasvaa ja laajentaa asiakkaiden kanssa Yhdysvaltojen markkinoilla”, jatkaa Atlantan tehtaanjohtaja Orlando Martinez. “Tämä mahdollistaa meidän erinomaisten palvelutason jatkuvuuden, joustavuuden ja skaalautuvuuden, mitä meidän asiakkaamme meiltä odottavat.”

Nykyisen tehtaan pinta-ala on noin 12 000 m². Atlanta on uudenaikainen tehdas, joka on keskittynyt lääketeollisuuden, teollisuuden voimavirtaratkaisujen, jäähdytyksen, akustiikan, esineiden internetiin (IoT) ja maksukorttiratkaisuiden tuotteiden kokoonpanoon. Tehdas tarjoaa myös jakelu ja korjauspalveluita. Scanfil Atlanta on niin sanottu close-to-customer market -tehdas, joka on erikoistunut palvelemaan vaativia globaaleja ja paikallisia asiakkaita.

Scanfil Oyj

Lisätietoja:

Petteri Jokitalo, CEO
puh 08 4882 111
petteri.jokitalo@scanfil.com

Orlando Martinez, tehtaanjohtaja, Scanfil Atlanta
puh. +1 770 680 6903
orlando.martinez@scanfil.com

Scanfil lyhyesti
Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta asiakkuuksista. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu yhdeksän tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa. Lisätietoja yhtiöstä: www.scanfil.com