Ydinstrategia

Lähellä asiakkaitamme

Scanfililla on selkeä ydinstrategia, jota olemme kehittäneet pitkään ja jota hiomme jatkuvasti varmistaaksemme, että pysymme kilpailukykyisenä, palvelutarjontamme on ajanmukaista ja olemme lähellä asiakkaitamme.

Globaali, ensisijainen toimitusketju- ja valmituskumppanisi

Visiomme koskee kaikkia sidosryhmiämme, niin asiakkaitamme, työntekijöitämme kuin toimittajiammekin.

Missio

Scanfil auttaa asiakkaitaan menestymään tarjoamalla tehokkaita ja innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla saadaan asiakkaan ideat valmiiksi tuotteiksi ja markkinoille sekä ylläpidetään tuotteiden kilpailukykyä koko elinkaaren ajan.

Toimintamme ja kohdeasiakkaamme

Kaikissa toimipaikoissamme on monipuolinen valmistuskapasiteetti, laaja-alaista osaamista ja prosessit erityisesti elektroniikan valmistukseen ja järjestelmäintegraatioon. Keskitymme yritysasiakkaisiin esimerkiksi teollisuuden, kuluttajasovellusten, energian ja automaation, lääkintäteknologian ja viestinnän toimialoilla.

Etsimme pääasiassa asiakkaita, jotka haluavat kanssamme pitkäaikaiseen kumppanuussuhteeseen.

Haluamme olla etunenässä ja pysyä kilpailukykyisenä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Pyrimme aina olemaan alamme paras valmistuksessa. Laatu on kaiken toimintamme ohjenuora.

Olemme lähellä asiakkaitamme

Jaamme tuotantolaitoksemme strategisesta ja asiakaslähteisestä näkökulmasta kahteen pääluokkaan: lähellä asiakkaiden tuotekehitystä olevat toimipaikat ja lähellä asiakkaiden markkinoita olevat toimipaikat.

Lähellä asiakkaiden tuotekehitystä

Tavoitteena on tunnistaa ja hankkia uusia asiakkaita alueella/maassa, jossa ne toimivat. Asiakkaiden lähellä olevista tuotekehitystoimipaikoista käsin tuemme asiakkaitamme elinkaaren varhaisesta vaiheesta alkaen, usein jo tuotteen suunnitteluvaiheessa tai yrityksen ylösajovaiheessa. Käytämme monipuolisia ja joustavia koneita ja toimimme vahvana tukena, kun yritystä laajennetaan palvelemaan maailmanlaajuisia markkinoita. Keskitymme kokonaiskustannuksiin ja ennakoitavuuteen.

Kun asiakkaamme tuotanto on laajentunut ja on tarpeen päästä lähemmäs kansainvälisiä markkinoita, voimme siirtää tuotannon helposti volyymivalmistustoimipaikkoihimme.

Lähellä asiakkaiden markkinoita

Asiakkaiden markkinoita lähellä olevat toimipaikkamme ovat volyymivalmistustoimipaikkojamme. Niissä olemme investoineet mittavasti huipputason koneisiin ja vankkoihin prosesseihin, jotta voimme varmistaa oikea-aikaiset toimitukset ja erinomaisen prosessin ohjauksen. Varmistamme kustannuskilpailukyvyn automatisoiduilla prosesseilla ja vahvalla kansaivälisellä osto-osaamisella, ja keskitymme edullisiin tuotekustannuksiin ja erinomaiseen luotettavuuteen.