VÄLIMIESOIKEUS TUOMITSI OJALA-YHTYMÄ OY:N JA SEN OMISTAJAT MAKSAMAAN KAHDEN MILJ. EURON KORVAUKSET SCANFIL EMS OY:LLE JA SIEVI CAPITAL OYJ:LLE

1.3.2012

SCANFIL OYJ               PÖRSSITIEDOTE             1.3.2012 klo 9.55

VÄLIMIESOIKEUS TUOMITSI OJALA-YHTYMÄ OY:N JA SEN OMISTAJAT MAKSAMAAN KAHDEN MILJ. EURON KORVAUKSET SCANFIL EMS OY:LLE JA SIEVI CAPITAL OYJ:LLE

Välimiesoikeus on 29.2.2012 antamallaan päätöksellä tuominnut Ojala-Yhtymä Oy:n ja sen omistajat (”Ojala”) maksamaan Scanfil Oyj:n tytäryhtiö Scanfil EMS Oy:lle ja Sievi Capital Oyj:lle yhteensä kahden (2) milj. euron korvauksen korkoineen sekä korvaamaan yhtiöiden oikeudenkäyntikulut asiassa täysimääräisesti. Lisäksi Ojala velvoitettiin yksin suorittamaan välimiesoikeuden kulut ja palkkiot. Korvaus jakaantuu oikeudenkäyntikulujen jälkeen tasan Scanfil EMS Oy:n ja Sievi Capital Oyj:n kesken. Välimiesoikeus vahvisti tuomiossaan Scanfil EMS Oy:n ja Sievi Capital Oyj:n kaikki vaatimukset ja kannan, jonka mukaan Ojalalla ei ollut oikeutta jättää toteuttamatta sovittua sulautumista. Välimiesoikeuden päätös on lopullinen. Samalla välimiesoikeus on hylännyt Ojalan Scanfil EMS Oy:tä ja Sievi Capital Oyj:tä vastaan nostaman vastakanteen kaikilta osin.

Scanfil EMS Oy kirjaa korvauksen tulosvaikutteisesti ensimmäiselle neljännekselle. Tästä johtuen ensimmäisen neljänneksen liikevoiton arvioidaan olevan aiemmin julkistetusta näkymästä poiketen voitollinen. Korvaus ei muuta koko vuoden 2012 näkymää.

Aiemmin Sievi Capital Oyj tiedotti 25.3.2011, että Ojala-Yhtymä Oy:n yhtiökokous oli päättänyt olla toteuttamatta tuolloin Sievi Capital Oyj:n ja nykyisin Scanfil Oyj:n tytäryhtiön Scanfil EMS Oy:n ja Ojala-Yhtymä Oy:n välistä sulautumista.

Sievi Capital Oyj ja Scanfil EMS Oy katsoivat, että 1.11.2010 allekirjoitettu sulautumissopimus oli sitova ja velvoitti osapuolia toteuttamaan sulautumisen sulautumissopimuksessa sovituin ehdoin. Ojala-Yhtymä Oy ilmoitti yksipuolisesti yhtiökokouksensa päätöksestä olla toteuttamatta sulautumista. Scanfil EMS Oy toteutti osaltaan kaikki sulautumissopimuksen edellyttämät toimenpiteet.

Sievi Capital Oyj ja Scanfil EMS Oy päättivät 27.4.2011 tiedotetun mukaisesti käynnistää välimiesmenettelyn Ojala-Yhtymä Oy:tä ja sen osakkeenomistajia vastaan ja vaativat näiltä sulautumissopimukseen perustuen kahden miljoonan euron (2.000.000) suuruista korvausta sekä oikeudenkäynti- että välimiesoikeuden kuluja ja palkkioita.

Sievi Capital Oyj tiedotti 16.11.2011, että Ojala-Yhtymä Oyj ja sen omistajat olivat nostaneet vastakanteen jossa Ojala vaatii kahden miljoonan euron (2.000.000) suuruista korvausta sekä oikeudenkäynti- että välimiesoikeuden kuluja ja palkkioita.

 

SCANFIL OYJ

 

Harri Takanen
Toimitusjohtaja

 

Lisätiedot:


Toimitusjohtaja Harri Takanen
puh. +358 8 4882 111

Lakiasiainjohtaja Teemu S. Ohtamaa
puh. +358 8 4882 111

 

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
           Keskeiset tiedotusvälineet
           www.scanfil.com

 

Scanfil-konserni on kansainvälinen tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistaja. Scanfilillä on 35 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Yhtiö on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja –siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa ja Suomessa.

Scanfil-konsernin osakkuusyhtiö:
Greenpoint Oy (Scanfil EMS Oy:n omistusosuus 40 %) keskittyy päivittäistavaroiden impulssimyynnin kasvattamiseen kehittämällä aktivointiratkaisuja, -välineitä ja –laitteita sekä tavaramerkeille että kauppaketjuille. Greenpointin tuotteet sisältävät laajan valikoiman kylmälaitteita, myyntitelineitä ja impulssimyyntialueiden kalustekokonaisuuksia. Greenpoint Oy palvelee kansainvälisiä tavaramerkki- ja kauppaketjuasiakkuuksia Euroopassa sekä sopimuskumppanuuksien kautta Pohjois- ja Latinalaisessa Amerikassa. www.greenpoint.fi