Scanfilin hallitus nimittää Christophe Sutin yhtiön toimitusjohtajaksi tästä päivästä alkaen

1.9.2023

Scanfil Oyj      Muutokset johdossa     1.9.2023 klo klo 9.00

Scanfilin hallitus nimittää Christophe Sutin yhtiön toimitusjohtajaksi tästä päivästä alkaen

Christophe Sut aloittaa tänään Scanfilin toimitusjohtajana kun nykyinen toimitusjohtaja, Petteri Jokitalo, luovuttaa tehtävänsä hänelle.

“Olen kiitollinen ja ylpeä saadessani ottaa vastaan Scanfilin toimitusjohtajan tehtävät. Haluan kiittää Petteriä hänen menestyksekkäästä työstään Scanfilin hyväksi. Yhtiö on kasvanut yhdeksi Euroopan suurimmista sopimusvalmistajista ja Scanfil tunnetaan menestyksekkäänä, joustavana ja luotettavana tuotantokumppanina, jonka keskiössä ovat asiakkuudet, laatu ja tehokas toiminta. Tämän pohjalle on hyvä lähteä rakentamaan tulevaisuutta yhdessä muiden scanfililäisten kanssa”, sanoo Christophe Sut.

Ennen siirtymistään Scanfilille Christophe Sut toimi Sandvik-konsernissa Manufacturing Solutions –segmentin liiketoimintajohtajana. Hänellä on laaja, yli 12 vuoden kokemus B2B-liiketoiminnan kehittämisestä, myynnistä ja markkinoinnista.

“Yhteistyö Christophen kanssa on alkanut erinomaisesti. Hänen johdollaan jatkamme kohti seuraavaa  kasvun, kannattavuuden ja kansainvälistymisen aaltoa”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Harri Takanen. ”Samalla kun haluan toivottaa Christophen sydämellisesti tervetulleeksi, haluan kiittää Petteriä hänen 15 vuoden panoksestaan Scanfililla: yhtiö otti hänen johdollaan suunnattoman kasvuloikan ja loi pohjan Scanfilille sellaisena kuin me sen tänä päivän tunnemme”.

Väistyvä toimitusjohtaja Petteri Jokitalo jatkaa hallituksen neuvonantajana vuoden 2023 loppuun saakka.

Liitteenä Christophe Sut’in ansioluttelo ja kuva.
 
Scanfil Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Harri Takanen, hallituksen puheenjohtaja
puh. 040 555 3500

Christophe Sut, toimitusjohtaja
puh. +46 721 51 7502

Scanfil lyhyesti
Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 45 vuoden kokemus vaativista asiakkuuksista. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 9 tuotantoyksikköä. www.scanfil.com

Liitteet