Scanfil virtaviivaistaa tehdasverkostoaan ja suunnittelee Hampurin tehtaan tuotannon siirtämistä Saksassa ja Puolassa sijaitseviin tehtaisiinsa

1.7.2020

SCANFIL OYJ SISÄPIIRITIETO 1.7.2020 KLO 10.55

SCANFIL VIRTAVIIVAISTAA TEHDASVERKOSTOAAN JA SUUNNITTELEE HAMPURIN TEHTAAN TUOTANNON SIIRTÄMISTÄ SAKSASSA JA PUOLASSA SIJAITSEVIIN TEHTAISIINSA

Scanfil-konserniin kuuluva Scanfil GmbH suunnittelee Hampurin tehtaan tuotannon alasajoa sekä tehtaan sulkemista. Tehtaan tuotanto jatkuisi Wutha-Farnrodan tehtaalla Saksassa ja Sierazin tehtaalla Puolassa. Yhtiö aloittaa koko Hampurin tehtaan henkilöstöä koskevan konsultaatioprosessin.

Hampurin tehdas työllistää 120 henkilöä ja valmistaa integroituja tuotteita pääasiassa Life Science -toimialalle. Hampurin tehtaan myynnin kehitys, erityisesti uusille asiakkaille, ei ole kehittynyt suunnitellusti ja olemassa oleva sekä odotettavissa oleva myynti ei ole riittävällä tasolla kannattavalle toiminnalle. Scanfil pystyy myös paremmin vastaamaan asiakkaiden kasvaviin suoritus- ja kilpailukykyodotuksiin muilta tehtailtansa.

Scanfilin Wutha-Farnrodan tehdas on asemoitunut vahvaa insinööriosaamista omaavana ”high mix – low volume” -valmistusyksikkönä, sijaiten lähellä saksalaisia ja keskieurooppalaisia asiakkaita. Scanfilin Sieradzin tehdas on Puolan keskiosassa sijaitseva suuren mittakaavan elektroniikkatehdas, joka toimii tehokkaana tuotantoyksikkönä suuremman volyymin tuotteille.

Jos suunnitelma päätetään toteuttaa, aiheutuu Scanfilille noin kuuden miljoonan euron kertaluonteiset uudelleenjärjestelykulut, jotka kirjataan vuoden 2020 kolmannelle kvartaalille. Suunnitelman odotetaan tuovan noin 2,5 miljoonaa euron vuosittaiset kustannussäästöt.

Suunnitelluilla toimenpiteillä ei ole merkittävää vaikutusta Scanfilin vuoden 2020 taloudelliseen näkymään.

Toteutuessaan suunnitellut toimenpiteet vahvistavat edelleen Scanfilin kilpailukykyä.

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
Toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

JAKELU NASDAQ OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.scanfil.com

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 11 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3 500 henkilöä.