Scanfil Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 1.12.2022

1.12.2022

Scanfil Oyj     Pörssitiedote     1.12.2022 klo 13:00

Scanfil Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 1.12.2022

Scanfil Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin poikkeuksellisin menettelyin tänään 1.12.2022 Sievissä. Yhtiökokous järjestettiin 11.7.2022 voimaan tulleen osakeyhtiölain (624/2006) muutoksen sekä osakeyhtiölain 5 luvun muuttamisesta annetun lain (660/2022) voimaantulosäännöksen nojalla, eivätkä yhtiön osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet voineet osallistua kokoukseen kokouspaikalla. Yhtiökokous kannatti 10.11.2022 lähetetyn kokouskutsun mukaisesti hallituksen yhtiökokoukselle tekemää ehdotusta yhtiöjärjestyksen lisäyksestä, joka koski yhtiökokoukseen osallistumista etäyhteyden avulla tai kokonaan ilman fyysistä kokouspaikkaa.

Yhtiökokous päätti muuttaa Scanfil Oyj:n yhtiöjärjestyksen kohtaa 8 hallituksen ehdotuksen mukaan siten, että kohtaan lisättiin hallitukselle mahdollisuus päättää yhtiökokouksen järjestämisestä siten, että osakkeenomistajat voivat käyttää päätösvaltaansa myös tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla tai siten, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa ja osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Yhtiökokouksen pöytäkirja ja pöytäkirjan englanninkielinen käännös ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 15.12.2022.

Scanfil Oyj

Lisätietoja:
Petteri Jokitalo, toimitusjohtaja
puh. (08) 4882 111


Scanfil lyhyesti

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 45 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaidensa käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduulit tai integroidut tuotteet muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech-ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu yhdeksän tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa. www.scanfil.com

Liitteet