SCANFIL OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012

19.4.2012

SCANFIL OYJ           PÖRSSITIEDOTE     19.4.2012  KLO 15.30

SCANFIL OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012

Scanfil Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin yhtiön pääkonttorissa Sievissä 19.4.2012.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin neljä (4). Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Jorma J. Takanen, Tuomo Lähdesmäki ja Jarkko Takanen sekä uutena jäsenenä Päivi Marttila. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioksi 1 300 eur/kk.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Jorma J. Takasen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla hallituksen esityksen mukaan.

Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5.000.000 osaketta. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat alentavat yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken käypään arvoon.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muiden liiketoimintajärjestelyiden rahoittamisessa tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa sen myöntämisestä 18 kuukautta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen esityksen mukaan.

Luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5.000.000 osaketta. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena muun muassa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on oikeus myös päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Hallituksen valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen on voimassa kolme (3) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.   

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on 3.5.2012 alkaen luettavissa Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.scanfil.com.

 

SCANFIL OYJ

Harri Takanen
Toimitusjohtaja

 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Harri Takanen
puh. +358 8 4882 111

 

 

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                  Keskeiset tiedotusvälineet
                  www.scanfil.com