Scanfil Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2023 on julkaistu

27.3.2024

Scanfil Oyj     Pörssitiedote     27.3.2024 klo 10.00

Scanfil Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2023 on julkaistu

Vuosikertomus vuodelta 2023 sisältää vastuullisuusraportin, hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin.

Tilinpäätös on julkaistu European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on toimittanut kohtuullisen varmuuden antavan riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportin koskien Scanfilin laatimaa ESEF-tilinpäätöstä.

Vuosikertomus on tämän tiedotteen liitteenä PDF- ja XHTML-tiedostoina. Vuosikertomus on myös saatavilla täältä.

Lisätietoja:

Pasi Hiedanpää
Johtaja, sijoittajasuhteet ja viestintä
s-posti: pasi.hiedanpaa@scanfil.com
puh. 050 378 2228

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 45 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu yhdeksän tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa. Lue lisää: www.scanfil.com

 

Liitteet