SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014

8.4.2014

SCANFIL OYJ           PÖRSSITIEDOTE     8.4.2014  KLO 11.45

SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.4.2014 pitämässään kokouksessa vahvistanut vuoden 2013 tilinpäätöksen sekä myöntänyt tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti yhteensä 0,05 euroa kutakin osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 11.4.2014 ja osingon maksupäivä on 23.4.2014.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Harri Takanen, Jorma J. Takanen, Jarkko Takanen ja Riitta Kotilainen, sekä uutena jäsenenä Christer Härkönen. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 2.000 euroa/kk ja hallituksen jäsenen palkkioksi 1.500 euroa/kk. 

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Kääriäinen. Tilintarkastaja on valittu tehtävään toistaiseksi.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Harri Takasen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla hallituksen esityksen mukaan.

Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5.000.000 osaketta. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla, jolloin hankinnat alentavat yhtiön jakokelpoista pääomaa.

Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

Valtuutus kumoaa 18.4.2013 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta sen myöntämisestä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 22.4.2014 alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.scanfil.com.

 

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
toimitusjohtaja

 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. (08) 4882 111
 

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                  Keskeiset tiedotusvälineet
                  www.scanfil.com

 

Scanfil-konserni on kansainvälinen tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistaja. Scanfilillä on lähes 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Yhtiö on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja –siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa ja Suomessa.