Scanfil Oyj:n osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla

29.5.2023

Scanfil Oyj     Osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä     29.5.2023 klo 15.00

Scanfil Oyj:n osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla

Scanfil Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Scanfil”) optio-oikeuksilla 2019A (170 000 kpl) ja 2019B (20 000 kpl) on 5.-16.5.2023 merkitty yhteensä 190 000 Yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen merkintähinta 773 600 euroa kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Optio-oikeuksilla merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin tänään 29.5.2023. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Scanfil Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 65 149 993 osaketta. Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla 30.5.2023.

Lisätietoja Yhtiön optio-ohjelmista on nähtävissä Yhtiön verkkosivuilla.

Scanfil Oyj

Lisätietoja:
Pasi Hiedanpää
Johtaja, sijoittajasuhteet ja viestintä
puh. 050 378 2228
pasi.hiedanpaa@scanfil.com

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 45 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu yhdeksän tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa. Lisätietoja yhtiöstä: www.scanfil.com

Liitteet