Scanfil Oyj:n omien osakkeiden luovutus osana optio-ohjelmaa 2016(C)

25.8.2022

Scanfil Oyj     Pörssitiedote     25.8.2022        klo 12.00

Scanfil Oyj:n omien osakkeiden luovutus osana optio-ohjelmaa 2016(C)

Scanfil Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Scanfil”) optio-oikeuksilla 2016(C) on 12.8.2022 merkitty yhteensä 20 000 kpl Yhtiön osaketta. Tehtyjen merkintöjen merkintähinta 89 600 euroa kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Scanfil luovuttaa optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen perusteella merkitsijälle yhteensä 20 000 kappaletta Yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Luovutuksen jälkeen Yhtiön hallussa on 118 738 omaa osaketta.

Lisätietoja Yhtiön optio-ohjelmista on nähtävissä Yhtiön verkkosivuilla scanfil.com/fi/sijoittajat.

Scanfil Oyj

Lisätietoja:
Pasi Hiedanpää
Johtaja, sijoittajasuhteet ja ulkoinen viestintä
puh. 050 378 2228
pasi.hiedanpaa@scanfil.com

Scanfil lyhyesti
Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 45 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu yhdeksän tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa. Lue lisää: www.scanfil.com

Liitteet