SCANFIL OYJ:N NÄKYMÄT VUODELLE 2012

21.2.2012

SCANFIL OYJ               PÖRSSITIEDOTE             21.2.2012 klo 11.30

SCANFIL OYJ:N NÄKYMÄT VUODELLE 2012

Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa, jossa sopimusvalmistusliiketoiminta (Scanfil EMS Oy –konserni) eriytettiin uuteen julkiseen osakeyhtiöön.

Maailman- ja Euroopan talouden edelleen epävarmana jatkuvasta tilanteesta johtuen sopimusvalmistusmarkkinoiden kehityksen ennustettavuus on erittäin huono, eikä ole mahdollista antaa luotettavaa näkymää kuluvalle vuodelle. Viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla tietoliikennetuotteiden kysyntä laski merkittävästi. Tämän hetkisen näkymän perusteella tietoliikennetuotteiden kysynnän odotetaan jäävän selvästi alle viime vuoden tason. Ammattielektroniikkatuotteiden kysynnän odotetaan olevan vuoden 2011 tasolla.

Scanfilin tämän hetkisen näkemyksen mukaan koko vuoden liikevaihto ja liikevoitto laskevat selvästi vuoteen 2011 verrattuna (Scanfil EMS Oy -konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli 210,8 milj. euroa ja liikevoitto 9,1 milj. euroa). Ensimmäisen kvartaalin tulos tulee olemaan tappiollinen johtuen muun muassa kausiluontoisesta heikosta kysyntätilanteesta, odotettavissa olevista sopeuttamiskuluista sekä jakaantumisen ja listalleoton aiheuttamista kuluista.  Koko vuoden liikevoiton arvioidaan kuitenkin olevan selvästi voitollinen.  

Sievi Capital Oyj on julkistanut omat tulevaisuuden näkymänsä 21.2.2011 julkaistussa tilipäätöstiedotteessa.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Lähiajan merkittävimmät riskit liittyvät epävarmana jatkuvaan maailmantalouden tilanteeseen. Aasiassa kasvu on hidastunut, Yhdysvalloissa talous on selvässä epätasapainossa ja Euroopassa investointeja tehdään varovasti ja varastoja sekä tuotantoa ajetaan alas. Nämä tekijät saattavat heikentää kysyntää sopimusvalmistusmarkkinoilla ja vaikuttaa heikentävästi Scanfilin liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykseen. Yhtiön riskejä ja riskien hallintaa on laajemmin kuvattu yhtiön www-sivuilla Corporate Governance osiossa.

 

SCANFIL OYJ

Harri Takanen
Toimitusjohtaja

 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Harri Takanen
puh. +358 8 4882 111

 

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                 Keskeiset tiedotusvälineet
                 www.scanfil.com

 

Scanfil-konserni on kansainvälinen tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistaja. Scanfilillä on 35 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Yhtiö on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja –siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa ja Suomessa.

Scanfil-konsernin osakkuusyhtiö:

Greenpoint Oy (Scanfil EMS Oy:n omistusosuus 40 %) keskittyy päivittäistavaroiden impulssimyynnin kasvattamiseen kehittämällä aktivointiratkaisuja, -välineitä ja –laitteita sekä tavaramerkeille että kauppaketjuille. Greenpointin tuotteet sisältävät laajan valikoiman kylmälaitteita, myyntitelineitä ja impulssimyyntialueiden kalustekokonaisuuksia. Greenpoint Oy palvelee kansainvälisiä tavaramerkki- ja kauppaketjuasiakkuuksia Euroopassa sekä sopimuskumppanuuksien kautta Pohjois- ja Latinalaisessa Amerikassa. www.greenpoint.fi