SCANFIL OYJ:N JA SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEIDEN HANKINTAMENON MÄÄRITTÄMINEN SUOMALAISESSA VEROTUKSESSA

28.2.2012

SCANFIL OYJ           PÖRSSITIEDOTE                   28.2.2012 klo 15.00

 

SCANFIL OYJ:N JA SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEIDEN HANKINTAMENON MÄÄRITTÄMINEN SUOMALAISESSA VEROTUKSESSA

Sievi Capital Oyj:n osittaisjakautumisessa 1.1.2012 syntyneen uuden yhtiön  Scanfil Oyj:n osakkeet ovat olleet julkisen kaupankäynnin kohteena 2.1.2012 alkaen NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla. Jakautumisvastikkeena Sievi Capital Oyj:n osakkeenomistajat saivat Scanfil Oyj:n osakkeita osakeomistuksensa suhteessa siten, että kutakin Sievi Capital Oyj:n osaketta vastaan annettiin yksi (1) Scanfil Oyj:n osake.

EVL 52c § 5 momentin mukaan vastaanottavan yhtiön osakkeiden hankintamenoksi katsotaan se osa jakautuvan yhtiön osakkeiden hankintamenosta, joka vastaa vastaanottavalle yhtiölle siirtynyttä osaa jakautuvan yhtiön nettovarallisuudesta. Osittaisjakautumisessa jakautuneen yhtiön osakkeiden hankintamenoksi katsotaan se osa jakautuvan yhtiön osakkeiden hankintamenosta, joka vastaa sille jäänyttä osaa jakautuvan yhtiön nettovarallisuudesta.

Nettovarallisuudella tarkoitetaan EVL 52c § 4 momentin mukaan yhtiön varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 2 luvussa tarkoitettua nettovarallisuutta jakautumisajankohtana.

Sievi Capital Oyj:n osakkeen hankintameno on edellä mainitulla perusteella 69,1 % jakautuneen Sievi Capital Oyj:n alkuperäisestä hankintamenosta. Vastaavasti Scanfil Oyj:n osakkeen hankintameno on 30,9 % Sievi Capital Oyj:n alkuperäisestä hankintamenosta.

Hankintamenoa sovelletaaan, kun lasketaan osakkeiden luovutuksesta syntynyttä luovutusvoittoa ja/tai –tappiota verotuksen perusteeksi Suomessa.

 

SCANFIL OYJ

Harri Takanen
Toimitusjohtaja

 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Harri Takanen
puh. +358 8 4882 111

 

 

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
           Keskeiset tiedotusvälineet
           www.scanfil.com

 

 

Scanfil-konserni on kansainvälinen tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistaja. Scanfilillä on 35 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Yhtiö on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja –siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa ja Suomessa.

 

Scanfil-konsernin osakkuusyhtiö:

Greenpoint Oy (Scanfil EMS Oy:n omistusosuus 40 %) keskittyy päivittäistavaroiden impulssimyynnin kasvattamiseen kehittämällä aktivointiratkaisuja, -välineitä ja –laitteita sekä tavaramerkeille että kauppaketjuille. Greenpointin tuotteet sisältävät laajan valikoiman kylmälaitteita, myyntitelineitä ja impulssimyyntialueiden kalustekokonaisuuksia. Greenpoint Oy palvelee kansainvälisiä tavaramerkki- ja kauppaketjuasiakkuuksia Euroopassa sekä sopimuskumppanuuksien kautta Pohjois- ja Latinalaisessa Amerikassa. www.greenpoint.fi