Scanfil Oyj:n hallituksen päätös optio-ohjelmasta

28.2.2022

Scanfil Oyj Pörssitiedote 28.2.2022 klo 18.00

Scanfil Oyj:n hallituksen päätös optio-ohjelmasta

Scanfil Oyj:n yhtiökokous 24.4.2019 valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden eräille avainhenkilöille ja päättämään optio-ohjelman ehdoista. Optio-oikeuksien määrä voi olla yhteensä enintään 900 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 900 000 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta (”Optio-ohjelma 2019”).

Scanfil Oyj:n hallitus on tänään 28.2.2022 päättänyt edellä mainitun yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 20 000 optio-oikeuden antamisesta Optio-ohjelmasta 2019 seuraavasti: Christina Wiklund 20 000 kpl. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2019C. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Scanfil Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuden 2019C merkintäaika on 1.5.2024 – 30.4.2026. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet. Optio-oikeudet joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Optio-oikeudet annettiin vastikkeetta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2019C on 7,37 euroa, joka on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.3. – 31.3.2021.

Scanfil Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
Hallituksen puheenjohtaja Harri Takanen
puh. 08 4882 111

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu yhdeksän tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa.