SCANFIL OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS OPTIO-OHJELMASTA

25.9.2014

SCANFIL OYJ     PÖRSSITIEDOTE           25.9.2014  KLO 15.30

SCANFIL OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS OPTIO-OHJELMASTA

Scanfil Oyj:n yhtiökokous 18.4.2013 valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden eräille avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä voi olla yhteensä enintään 750.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 750.000 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta.

Scanfil Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 225.000 optio-oikeuden antamisesta jakautuen Scanfil Oyj:n toimitusjohtajalle ja talousjohtajalle sekä kolmelle tytäryhtiö Scanfil EMS Oy:n avainhenkilölle. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2013B. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Scanfil Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuden 2013B merkintäaika on 1.5.2017 – 30.4.2019. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet. Optio-oikeudet joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2013B on 1,41 euroa, joka on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3. – 31.3.2014.

Optio-ohjelman 2013(A)-(C) ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä luettavissa Scanfil Oyj:n kotisivuilla.

 

SCANFIL OYJ
Hallitus

Lisätiedot:
Hallituksen puheenjohtaja Harri Takanen
puh. +358 8 4882 111

  

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                   Keskeiset tiedotusvälineet
                   www.scanfil.com

 

Scanfil-konserni on kansainvälinen tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistaja. Scanfilillä on lähes 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Yhtiö on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja –siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa, Saksassa ja Suomessa.

Liitteet