SCANFIL OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS OPTIO-OHJELMASTA

28.10.2015

SCANFIL OYJ     PÖRSSITIEDOTE           28.10.2015  KLO 10.45

SCANFIL OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS OPTIO-OHJELMASTA

Scanfil Oyj:n yhtiökokous 18.4.2013 valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden eräille avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä voi olla yhteensä enintään 750.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 750.000 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta.

Scanfil Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 250 000 optio-oikeuden antamisesta jakautuen Scanfil Oyj:n toimitusjohtajalle ja seitsemälle konsernin avainhenkilölle. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2013C. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Scanfil Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuden 2013C merkintäaika on 1.5.2018 – 30.4.2020. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet. Optio-oikeudet joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2013C on 2,91 euroa, joka on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3. – 31.3.2015. 

Optio-ohjelman 2013(A)-(C) ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä luettavissa Scanfil Oyj:n kotisivuilla.

 

SCANFIL OYJ

Hallitus

Lisätiedot:
Hallituksen puheenjohtaja Harri Takanen
puh. +358 8 4882 111

 

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                 Keskeiset tiedotusvälineet
                 www.scanfil.com

 

Scanfil-konserni on kansainvälinen tietoliiikenne- ja elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on laaja kokemus vaativasta sopimusvalmistuksesta. Asiakkaitamme ovat muun muassa automaatio-, energia- ja tietoliikennealan sekä terveydenhuoltoteknologian kansainväliset toimijat ja kaupungistumiseen liittyvillä toimialoilla toimivat yritykset. Scanfilin osake on noteerattu Helsingin pörssissä. Konsernin liikevaihto oli 215 miljoonaa euroa vuonna 2014, ja sen palveluksessa oli 1 800 henkilöä Suomessa, Kiinassa, Virossa, Unkarissa ja Saksassa. Vuonna 2015 Scanfil osti kansainvälisen PartnerTech-sopimusvalmistuskonsernin, joka tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja tuotteen koko elinkaaren ajalle. PartnerTechin liikevaihto on 2,2 miljardia Ruotsin kruunua, ja konsernin palveluksessa on noin 1 400 henkilöä Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Puolassa, Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Yhdistyneestä konsernista tulee kansainvälisille EMS-markkinoille vahva toimija, jolla on kattava maailmanlaajuinen tehdasverkosto ja laaja palveluvalikoima.

Liitteet