Scanfil Oyj: Vakaa operatiivinen suoritus ja valmistaudumme tulevaan kasvuun

24.4.2024

Scanfil Oyj       Osavuosikatsaus     24.4.2024 klo 8.00

Scanfil Oyj: Vakaa operatiivinen suoritus ja valmistaudumme tulevaan kasvuun 

Tammi–maaliskuu

  • Liikevaihto oli 198,9 milj. euroa (224,6), laskua 11,5 %
  • Liikevoitto oli 12,7 (15,1) milj. euroa, laskua 15,8 %
  • Liikevoittomarginaali oli 6,4 % (6,7 %)
  • Tulos oli 9,8 (11,8) milj. euroa, laskua 17,1 %
  • Tulos/osake oli 0,15 (0,18) euroa
  • Ehdotus osingonjaosta 0,23 (0,21) euroa/osake

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2024

Scanfil arvioi vuoden 2024 liikevaihdon olevan 820–900 milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 57–65 milj. euroa.

AVAINLUVUT

1-3 2024

1-3 2023

Muutos,%

1-12 2023

Liikevaihto, milj.euroa

198,9

224,6

-11,5

901,6

Liikevoitto, milj.euroa

12,7

15,1

-15,8

61,3

Liikevoitto, %

6,4

6,7

 

6,8

Tulos, milj.euroa

9,8

11,8

-17,1

48,2

Tulos/osake, euroa

0,15

0,18

-17,8

0,74

Oman pääoman tuotto, %

14,5

20,3

 

19,6

Omavaraisuusaste, %

55,5

46,5

 

53,7

Nettovelkaantumisaste, %

17,1

38,7

 

19,4

Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa

9,7

-0,9

 

68,9

Työntekijöitä, keskimäärin

3 585

3 603

 

3 671

Toimitusjohtaja Christophe Sut:

”Olen ylpeä voidessani esitellä Scanfilin vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen. Tiimimme paransi operatiivista tehokkuutta ja valmistautui tulevaan kasvuun.

Odotetusti markkinakysyntä oli vähäisempää vuoden 2023 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä keskityimme toimintamme tehostamiseen. Lopputuloksena oli vakaa 6,8 prosentin liikevoittomarginaali ilman irtisanomiskuluja ja valuuttakurssimuutoksien vaikutuksia. Raportoitu liikevoitto oli 12,7 milj. euroa, liikevoittomarginaali 6,4 %, viime vuoden vertailuluku oli 6,7 %.

Keskittyminen operatiiviseen toimintaan hyödytti asiakkaitamme monilla osa-alueilla. Toimitusten oikea-aikaisuus ylitti 98 %, joka on huomattava parannus viime vuoden vastaavan ajanjakson 92 %:iin verrattuna. Liikevaihdon laskusta huolimatta onnistuimme alentamaan varastoarvoja 10,3 milj. eurolla. Toimimme läheisessä yhteistyössä toimittajiemme kanssa rakentaaksemme liiketoimintaamme joustavuutta ja kohentaaksemme toimitusketjumme kilpailukykyä. Parannukset operatiivisessa tehokkuudessa ja toimituskyvyssä olivat myönteinen askel yhtiön asemoinnissa tulevaan kasvuun.

Saavutimme 198 milj. euron liikevaihdon, joka vastaa -8,6 % laskua ilman spot-markkinaostoja. Raportoitu liikevaihdon muutos oli negatiivinen -11,5 % viime vuoteen verrattuna.

Energy & Cleantech -segmentti jatkoi kasvua, ja vuosineljänneksen aikana käynnistettiin useita uusia asiakasprojekteja. Liikevaihto ilman energiansäästöratkaisuja kehittyi myönteisesti ja kasvoi +11,3 %. Markkina pysyy dynaamisena ja vahvana, sillä useat maat ja organisaatiot rakentavat infrastruktuuria energiamurrosta varten. Pitkällä aikavälillä segmentin näkymät säilyvät hyvin myönteisinä. Kokonaisliikevaihto muuttui -3,3 % viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Industrial- ja Medtech & Life Science -segmentteihin vaikuttivat kielteisesti kysynnän muutokset ja joidenkin asiakkaiden osalta jatkunut varastojen purku. Jatkamme läheistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa toimintojen ja varastojen mukauttamisessa vallitsevaan markkinatilanteeseen. Viimeisen 12 kuukauden aikana koetut voimakkaat kysynnän muutokset ovat luoneet uuden tilanteen avainasiakkaiden kanssa.  Yhteistyömme on muuttunut aiempaa läheisemmäksi, aidoksi tiimityöksi ja kumppanuusajatteluksi.

Taloudellinen asemamme on vahva, velkaantumisaste oli 17,1 % ja omavaraisuusaste oli 55,5 %. Vahva taseemme mahdollistaa tarvittavat investoinnit liiketoiminnan kehittämiseksi. Liiketoiminnan nettorahavirta oli 9,7 milj. euroa, mikä oli erittäin myönteinen saavutus vertailuvuoden -0,9 milj. euroon verrattuna. Scanfil on hyvissä asemissa ja se kykenee rahoittamaan liiketoimintansa mahdolliset orgaaniset ja epäorgaaniset laajentumishankkeet.

Vuosineljänneksen aikana saimme päätökseen strategiapäivityksen, josta kerroimme pääomamarkkinapäivässä maaliskuun alussa.

Vastuunottaminen on uusi arvomme. Tavoite on rakentaa vastuunottamisen sekä ratkaisukeskeisyyden kulttuuria läpi koko yhtiön. Muutoksen toteutus käynnistyi ja oli miellyttävää nähdä jokaisen yksikön aloittavan toimenpiteitä kustannusten sopeuttamiseksi kannattavuuden puolustamiseksi sekä tehdä Scanfilista joustavampi muuttuvassa suhdanteessa. Meillä on koko organisaatiossa selkeät tavoitteet ja prosessit KPI-mittareiden säännölliseen seuraamiseen, ja tarvittaessa voimme käynnistää toimenpiteitä niiden pohjalta.

Lisäksi selkeytimme markkinasegmenttien painopisteitä ja olemme luoneet kolme myyntiorganisaatiota, jotka keskittyvät Industrial-, Energy & Cleantech- sekä Medtech & Life Science -asiakkaisiin. Muutos toteutettiin vuosineljänneksen aikana. Se mahdollistaa parempien asiakassuhteiden luomisen ja vahvemman segmenttikohtaisen uusasiakasmyyntinäkymän  rakentamisen.

Helmikuussa nopeutimme vastuullisuustoimintaamme ja sitouduimme Science Based Targets initiative (SBTi)  järjestön Net Zero 2050 -tavoitteisiin. Aiempina vuosina saavutetun hyvän kehityksen lisäksi olemme vakuuttuneita, että uusi tavoite parantaa entisestään Scanfilin kilpailukykyä sen keskeisillä markkinoilla. Suurimmat asiakkaamme ottivat sitoutumisemme positiivisesti vastaan.

Näkymät vuodelle 2024 säilyvät kaksijakoisina. Ensimmäisellä puoliskolla kysynnän odotetaan pysyvän vaisuna, mikä vaikuttaa liikevaihtoomme ja liikevoittoomme. Olosuhteiden vuoksi tulemme jatkamaan työtämme liikevoittomarginaalin turvaamiseksi ja valmistautumisessa tulevaan kasvuun. Odotamme kysynnän piristyvän toisella vuosipuoliskolla, jolloin voimme edelleen parantaa suoritustamme.

Olen ylpeä dynaamisen tiimimme työstä vuosineljänneksellä käyttökatteen turvaamiseksi vaisulla markkinalla, ja jatkamme edelleen muutosta sekä Scanfilin valmistautumista kasvuun ja mahdollisiin yritysostoihin.”

Liikevaihto

Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 198,9 (224,6) milj. euroa, laskua 11,5 % viime vuoden vertailukauteen verrattuna. Liikevaihto laski 25,7 milj. euroa, josta 6,4 milj. euroa oli spot-markkinaostoja. Liikevaihto ilman spot-markkinaostoja laski 8,6 %.

Liikevaihto asiakassegmenteittäin

Industrial
Liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 94,2 (111,2) milj. euroa, laskua 15,3 % viime vuoden vertailukauteen verrattuna. Liikevaihto laski varastojen purkamisen ja alasegmentin kysynnän muutoksen johdosta.

Energy & Cleantech
Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 70,4 (72,8) milj. euroa, laskua 3,3 %. Liikevaihto laski energiansäästöratkaisujen kysynnän alentumisen vuoksi. Liikevaihto ilman niitä kasvoi 11,3 %.

Medtech & Life Science
Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 34,4 (4o,6) milj. euroa, laskua 15,4 %, mikä johtui joidenkin asiakkaiden varastojen purkamisesta ja kysynnän muutoksista.

Tammi–maaliskuussa suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli noin 11 % (13 %) ja kymmenen suurimman asiakkaan osuus noin 55 % (55 %).

Liikevoitto

Konsernin liikevoitto tammi–maaliskuussa oli 12,7 (15,1) milj. euroa, 6,4 % (6,7 %) liikevaihdosta. Liikevoittoon vaikutti laskenut liikevaihto. Yhtiö sopeutti merkittävästi toimintakuluja vastaamaan muuttunutta kysyntää. Henkilöstökulujen sopeuttaminen aiheutti joitain irtisanomiskuluja. Lisäksi valuuttakurssimuutokset vaikuttivat negatiivisesti liikevoittoon. Liikevoittomarginaali ilman irtisanomiskuluja ja valuuttakurssimuutosten vaikutuksia oli 6,8 % (6,7 %).

Tulos

Tammi-maaliskuun tulos oli 9,8 (11,8) milj. euroa, laskua 17,1 %. Osakekohtainen tulos oli 0,15 (0,18) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,9 % (18,7 %).

Konsernin efektiivinen veroaste tammi–maalis-kuussa oli 24,2 % (18,9 %). Veroasteeseen vaikutti negatiivisesti yhtiöiden välisten osinkojen verot ja vertailuvuoteen positiivisesti 0,3 milj. euron veronpalautus, joka johtui Puolassa verovuoteen 2014 liittyvästä maidenvälisestä sopimuksesta

Taloudellisten tiedotteiden julkaiseminen

Tämä pörssitiedote on lyhennelmä Scanfil-konsernin vuoden 2024 tammi-maaliskuun osavuosikatsaustiedotteesta ja se sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaustiedote julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet-sivuilla www.scanfil.com.

Verkkokokous

Englanninkielinen verkkokokous analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään samana päivänä, 24.huhtikuuta 2024, klo 10.00–11.00. Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Christophe Sut ja talousjohtaja Kai Valo.

Tilaisuuteen voi liittyä täällä. Yleisö voi kysyä kysymyksiä tilaisuuden lopussa.

Tallenne tiedotustilaisuudesta ja esitysmateriaali tulee saataville Scanfilin nettisivuille myöhemmin saman päivän aikana.

Scanfil Oyj

Lisätiedot:
Christophe Sut, toimitusjohtaja
Puh. +46 721 51 75 02

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 45 vuoden kokemus vaativista asiakkuuksista. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu yhdeksän tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä esityksessä ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän esitykseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä esityksessä ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tämän esityksen päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Liitteet