Scanfil Oyj: Vahva toinen vuosineljännes ja ensimmäinen vuosipuolisko kaikilla mittareilla

4.8.2023

Scanfil Oyj       Puolivuosikatsaus     4.8.2023 klo 8.00

Scanfil Oyj: Vahva toinen vuosineljännes ja ensimmäinen vuosipuolisko kaikilla mittareilla

Huhti–kesäkuu

 • Liikevaihto oli 243,3 milj. euroa (4–6 2022: 212,9), kasvua 14,3 %
 • Liikevoitto oli 17,5 (10,1) milj. euroa, kasvua 72,7 %
 • Liikevoittomarginaali oli 7,2 % (4,8 %)
 • Tulos oli 14,5 (7,1) milj. euroa, kasvua 103,3 %
 • Tulos/osake oli 0,22 (0,11) euroa
 • Osinko 0,21 (0,19) euroa/osake maksettiin 9.5.2023. Osinko on kasvanut kymmenen vuotta peräkkäin

Tammi–kesäkuu

 • Liikevaihto oli 468,0 milj. euroa (1–6 2022: 409,5), kasvua 14,3 %
 • Liikevoitto oli 32,6 (20,5) milj. euroa, kasvua 59,4 %
 • Liikevoittomarginaali oli 7,0 % (5,0 %)
 • Tulos oli 26,3 (15,2) milj. euroa, kasvua 73,5 %
 • Tulos/osake oli 0,40 (0,23) euroa

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2023

Scanfil päivitti 10.7.2023 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton ennusteitaan.

Scanfil arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan 900–950 (12.4.2023 julkaistu arvio: 880–940) milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 61–68 (56–64) milj. euroa.

Avainluvut 

Q2 2023

Q2 2022

muutos,%

H1 2023

H1 2022

muutos,%

2022

Liikevaihto, milj.euroa

243,3

212,9

14,3

468,0

409,5

14,3

843,8

Liikevoitto, milj.euroa

17,5

10,1

72,7

32,6

20,5

59,4

45,4

Liikevoitto, %

7,2

4,8

7,0

5,0

5,4

Tulos, milj.euroa

14,5

7,1

103,3

26,3

15,2

73,5

35,0

Tulos/osake, euroa

0,22

0,11

100,0

0,40

0,23

73,9

0,54

Oman pääoman tuotto, %

 

 

 

22,6

14,6

 

16,1

Omavaraisuusaste, %

 

 

 

45,8

40,5

 

45,3

Nettovelkaantumisaste, %

 

 

 

36,5

45,4

 

37,8

Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa

 

 

 

24,3

-11,7

10,2

Työntekijöitä, keskimäärin

 

 

 

3 647

3 339

9,2

3 403

 TOIMITUSJOHTAJA PETTERI JOKITALO:

”Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli ennätyksellinen, 243,4 milj. euroa, jossa oli kasvua viime vuoden vertailukauteen verrattuna 14,3 prosenttia. Asiakaskysyntä oli erityisen vahvaa Energy & Cleantech ja Connectivity -asiakassegmenteissä. Vahvasti kehittynyt asiakaskysyntä, entisestään kohentunut elektroniikkakomponenttien saatavuustilanne sekä tehdyt investoinnit tehtaiden tuotantokapasiteettiin mahdollistivat korkeammat tuotantomäärät ja liikevaihdon.

Olen erityisen tyytyväinen liikevoiton vahvaan kehitykseen. Toisen neljänneksen liikevoitto oli kaikkien aikojen korkein, 17,5 milj. euroa ja liikevoittomarginaali 7,2 prosenttia on tavoittelemallamme tasolla. Liikevoiton positiiviseen kehitykseen myötävaikutti  korkeat tuotantomäärät, tuotantokapasiteetin korkea käyttöaste, kasvanut toiminnan tehokkuus sekä kustannusinflaation vaikutusten onnistunut hallinta.

Vastataksemme kasvavaan asiakaskysyntään Pohjois-Amerikassa, olemme tekemässä merkittävää investointia Atlantan tehtaan elektroniikan tuotantokapasiteettiin. Valmistuslinjan laiteasennukset ovat tällä hetkellä käynnissä ja pääsemme, aikataulun mukaisesti, valmistamaan ensimmäisiä tuotantoeriä vuoden kolmannella neljänneksellä. Asiakaskiinnostus ja -kysyntä uudelle kapasiteetille on ollut vahvaa ja jopa ylittänyt ennakko-odotuksemme.

Otamme kesän aikana käyttöön uutta tuotantokapasiteettia myös Sieradzin tehtaalla. Lisäksi yhtiön hallitus teki 3.8.2023 päätöksen merkittävästä tehdasrakennuksen laajennuksesta Sieradziin.

Käyttöpääoman- ja varastonhallinta on ollut viimevuosien keskeinen kehitysalue. Pitkäjänteisesti tehty työ tuottaa nyt tulosta ja olen tyytyväinen toisen neljänneksen positiiviseen kehitykseen: kohonneesta liikevaihdosta huolimatta varaston arvo laski 7,5 milj. euroa ja liiketoiminnan nettorahavirta oli 25,2 milj. euroa. Omavaraisuusaste neljänneksen lopussa oli 45,8 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 36,5 prosenttia. Scanfilin tase on vahva ja mahdollistaa tarvittavat kasvuinvestoinnit.

Scanfilin asiakkaiden kysyntänäkymät vuodelle 2023 ovat vahvistuneet vuoden kuluessa ja jatkuvat vahvana. Erityisesti energiatehokkuutta lisäävän ja vihreään siirtymän mahdollistavan teknologian kysyntänäkymä on erinomainen, erityisesti Euroopassa. Liiketoiminnan lähiajan riskit liittyvät pääasiassa geopolitiikkaan ja talouden kehittymiseen Euroopassa ja globaalisti sekä niiden mahdollisiin vaikutuksiin asiakkaidemme kysyntään ja liiketoimintaedellytyksiin.

Kuten olemme aikaisemmin tiedottaneet, olen jättämässä Scanfilin toimitusjohtajuuden ja uusi toimitusjohtaja, Christophe Sut, aloittaa Scanfilillä toimitusjohtajana viimeistään syyskuun alussa. Prosessi toimitusjohtajan tehtävien siirtämiseksi on jo aloitettu ja olen vakuuttunut siitä että Christophe sopii hyvin Scanfilin toimintakulttuuriin ja on oikea henkilö johtamaan Scanfilin kasvu- ja kansainvälistymismatkaa tästä eteenpäin. Tulen jatkamaan Scanfilin palveluksessa, Christophen tukena ja hallituksen neuvonantajana, vuoden loppuun saakka.

Minulle 15 vuotta Scanfilin palveluksesssa, josta reilut 10 vuotta Scanfilin toimitusjohtajan tehtävässä, on ollut kaikin puolin hienoa aikaa. Scanfil on kasvanut, kansainvälistynyt ja elektroniikan valmistuksesta on muodostunut tekemisen ydin. Olemme saavuttaneet kokoluokan ja toiminnan tason, joka mahdollistaa vaativimpienkin asiakkaiden tuotantokumppanina toimimisen globaalisti. Parhaat kiitokseni kaikille tämän mahdollistaneille: asiakkaille, toimittajille ja ennen kaikkea kaikille scanfililäisille.

Olen erittäin tyytyväinen suoritukseemme alkuvuonna ja luottavainen loppuvuoden vahvaan näkymään. Haluan kiittää sitoutunutta henkilöstöämme hyvästä työstä ja asiakkaitamme tuesta ja luottamuksesta.”

LIIKEVAIHTO

Konsernin huhti–kesäkuun liikevaihto oli 243,3 (212,9) milj. euroa, kasvua 14,3 % viime vuoden vertailukauteen verrattuna. Liikevaihto sisältää 5,3 (29,7) milj. euroa komponenttien saatavuushaasteiden vuoksi tehtyjen spot-markkinaostojen laskutusta, joka oli Scanfilille matalakatteista tai katteetonta. Liikevaihto ilman spot-markkinaostoja kasvoi 30,0 %.

Tammi–kesäkuun liikevaihto oli 468,0 (409,5) milj. euroa, kasvua 14,3 % viime vuoden vertailukauteen verrattuna. Liikevaihto sisältää 13,2 (46,8) milj. euroa spot-markkinaostojen laskutusta. Liikevaihto ilman spot-markkinaostoja kasvoi 25,3 %.Konsernin tammi–maaliskuun liikevaihto oli  224,6 (196,6) milj. euroa, kasvua 14,2 % viime vuoteen verrattuna. Liikevaihto sisältää 7,9 (17,0) milj. euroa spot-markkinaostojen laskutusta, joka oli Scanfilille matalakatteista tai katteetonta. Liikevaihto ilman spot-markkinaostoja kasvoi 20,7 %.

LIIKEVAIHTO ASIAKASSEGMENTEITTÄIN

Advanced Consumer Applications
Liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 57,9 (68,7) milj. euroa, laskua 15,7 % verrattuna huhti-kesäkuuhun 2022. Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 109,2 (123,7) milj. euroa, laskua 11,7 % verrattuna tammi-kesäkuuhun 2022. Muutos johtui pääosin spot-markkinaostojen pienenemisestä.

Automation & Safety
Liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 47,5 (45,6) milj. euroa, kasvua 4,0 %. Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 100,0 (88,2) milj. euroa, kasvua 13,4 % verrattuna tammi-kesäkuuhun 2022. Kameravalvontajärjestelmien kysyntä aleni edellisestä vuodesta, muutoin kysyntä säilyi hyvänä.

Connectivity
Liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 12,6 (9,1) milj. euroa, kasvua 38,1 %. Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 25,8 (19,9) milj. euroa, kasvua 29,8 %. Kysyntä kasvoi erityisesti kehittyneissä kuulonsuojausjärjestelmissä. 

Energy & Cleantech
Liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 86,0 (53,5) milj. euroa, kasvua 60,9 %. Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 153,5 (108,0) milj. euroa, kasvua 42,1 %. Kysyntä oli hyvää kierrätysratkaisuissa sekä uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden ratkaisuissa.

Medtec & Life Science
Liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 39,4 (36,0) milj. euroa, kasvua 9,5 %. Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 79,4 (69,7) milj. euroa, kasvua 13,9 %. Kysyntä jatkoi tasaista kasvuaan.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli noin 13,6 % (19,1 %) ja kymmenen suurimman asiakkaan osuus noin 56 % (55 %).

LIIKEVOITTO

Konsernin liikevoitto huhti–kesäkuussa oli 17,5 (10,1) milj. euroa, 7,2 % (4,8 %) liikevaihdosta. Liikevoittoa nosti hyvän asiakaskysynnän jatkuminen ja komponenttien saatavuuden parantuminen, joka vaikutti myönteisesti myös tuotannon tehokkuuteen sekä kustannusinflaation vaikutusten onnistunut hallinta. Vuoden 2022 vertailukauteen vaikuttivat negatiivisesti 1,4 milj. euron valuuttakurssimuutokset ja Kiinan koronasulku huhti- ja toukokuussa.

Konsernin liikevoitto tammi–kesäkuussa oli 32,6 (20,5) milj. euroa, 7,0 % (5,0 %) liikevaihdosta. Liikevoittoa nosti hyvän asiakaskysynnän jatkuminen ja komponenttien saatavuuden parantuminen. Vuoden 2022 vertailukauteen vaikuttivat negatiivisesti 2,0 milj. euron valuuttakurssimuutokset ja Kiinan koronasulku huhti- ja toukokuussa.

TULOS

Huhti-kesäkuun tulos oli 14,5 (7,1) milj. euroa, kasvua 103,3 %. Osakekohtainen tulos oli 0,22 (0,11) euroa. Tammi-kesäkuun tulos oli 26,3 (15.2) milj. euroa, kasvua 73,5 %. Osakekohtainen tulos oli 0,40 (0,23) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 20,6 % (13,4 %). Konsernin efektiivinen veroaste tammi-kesäkuussa oli 20,2 % (20,8 %).

Taloudellisten tiedotteiden julkaiseminen

Tämä pörssitiedote on lyhennelmä Scanfil-konsernin tammi-kesäkuun 2023 puolivuosikatsaustiedotteesta ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet-sivuilla www.scanfil.com.

Teams-kokous

Englanninkielinen Teams-kokous analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään samana päivänä, 4.elokuuta 2023, klo 10.00–11.00. Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Petteri Jokitalo.

Tilaisuuteen voi liittyä täällä. Yleisö voi kysyä kysymyksiä tilaisuuden lopussa.

Tallenne tiedotustilaisuudesta ja esitysmateriaali tulee saataville Scanfilin nettisivuille myöhemmin saman päivän aikana.

Scanfil Oyj

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. 08 4882 111

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 45 vuoden kokemus vaativista asiakkuuksista. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu yhdeksän tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä esityksessä ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän esitykseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä esityksessä ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tämän esityksen päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Liitteet