Scanfil Oyj: Tuotannon tehokkuus nosti kannattavuuden vahvalle tasolle

27.10.2023

Scanfil Oyj       Osavuosikatsaus     27.10.2023 klo 8.00

Scanfil Oyj: Tuotannon tehokkuus nosti kannattavuuden vahvalle tasolle

Heinä–syyskuu

  • Liikevaihto oli 212,8 milj. euroa (7–9 2022: 211,9), kasvua 0,4 %
  • Liikevoitto oli 15,2 (11,5) milj. euroa, kasvua 32,2 %
  • Liikevoittomarginaali oli 7,2 % (5,4 %)
  • Tulos oli 11,0 (9,4) milj. euroa, kasvua 17,1 %
  • Tulos/osake oli 0,17 (0,15) euroa

Tammi–syyskuu

  • Liikevaihto oli 680,7 milj. euroa (1–9 2022: 621,4), kasvua 9,5 %
  • Liikevoitto oli 47,9 (32,0) milj. euroa, kasvua 49,6 %
  • Liikevoittomarginaali oli 7,0 % (5,1 %)
  • Tulos oli 37,3 (24,6) milj. euroa, kasvua 51,9 %
  • Tulos/osake oli 0,57 (0,38) euroa

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2023

Scanfil päivitti 10.10.2023 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton ennusteitaan.

Scanfil arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan 880–920 (10.7.2023 julkaistu arvio: 900–950) milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 60–66 (61–68) milj. euroa.

AVAINLUVUT

Q3 2023

Q3 2022

Muutos

1-9 2023

1-9 2022

Muutos

2022

Liikevaihto, milj.euroa

212,8

211,9

0,4 %

680,7

621,4

9,5%

843,8

Liikevoitto, milj.euroa

15,2

11,5

32,2 %

47,9

32,0

49,6%

45,4

Liikevoitto, %

7,2

5,4

1,8 %-y.

7,0

5,1

1,9 %-y

5,4

Tulos, milj.euroa

11,0

9,4

17,1 %

37,3

24,6

51,9 %

35,0

Tulos/osake, euroa

0,17

0,15

13,3 %

0,57

0,38

50,0 %

0,54

Oman pääoman tuotto, %

21,0

15,4

5,6 %-y.

16,1

Omavaraisuusaste, %

47,8

42,5

5,3 %-y.

45,3

Nettovelkaantumisaste, %

32,6

44,2

-11,6 %-y.

37,8

Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa

34,1

-3,7

10,2

Työntekijöitä, keskimäärin

3 716

3 374

10,1 %

3 403

TOIMITUSJOHTAJA CHRISTOPHE SUT:

“Olen ylpeä ja iloinen voidessani esitellä Scanfilin vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen osavuosi-katsauksen, joka on ensimmäinen osavuosikatsaukseni yhtiön palveluksessa. Aloitukseni jälkeen olen vieraillut tehtaillamme ja tavannut avainasiakkaitamme eri puolilla maailmaa. Se on ollut erinomainen mahdollisuus todeta meillä olevan läheiset suhteet asiakkaidemme kanssa ja yhtiöidemme välisen yhteistyön olevan vahvaa.

Vuoden kolmannella vuosineljänneksellä Scanfilin kannattavuus kehittyi vahvasti ja liikevaihto kasvoi viime vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna.

Elektroniikan sopimusvalmistuksen kokonaiskysyntä palasi lähemmäs teollisuudenalan historiallista kasvua. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtomme oli 212,8 milj. euroa ja viime vuoden vastaavaan aikaan se oli 211,9 milj. euroa. Liikevaihdon kasvu ilman spot-markkinaostoja oli 9 %. Liikevaihdon kokonaiskasvu kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,4 %. Ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana liikevaihdon kasvu ilman spot-markkinaostoja oli 19,7 % ja liikevaihdon kokonaiskasvu oli 9,5 %.

Suurin asiakassegmentimme, Energy & Cleantech, kasvoi 37,7 %. Kasvussa korostuu vastuullisuustrendi ja Scanfilin asiakkaiden hyvä asema kyseisessä asiakassegmentissä.

Liikevoitto kolmannella vuosineljänneksellä oli vahva, 15,2 milj. euroa verrattuna viime vuoden 11.5 milj. euroon. Liikevoittomarginaali oli 7,2 %, kun se viime vuoden kolmannella neljänneksellä vastaavasti oli 5,1 %. Vuonna 2022 spot-markkinaostot vaikuttivat liikevoittomarginaalia alentavasti.

Kannattavuutta vauhditti hyvänä jatkunut asiakaskysyntä ja toimitusketjun saatavuushaasteiden helpottuminen.  Jatkuva keskittymisemme automaatioon ja digitalisaatioon on auttanut meitä parantamaan toiminnan tehokkuutta.

Rahoitusasemamme on vahva, nettovelkaantumisaste oli 32,6 % ja omavaraisuusaste 47,8 %. Vahva taseemme mahdollistaa liiketoimintamme kehittämisen edellyttämät investoinnit.

Liiketoiminnan nettorahavirta oli positiivinen 9,8 milj. euroa kolmannella vuosineljänneksellä ja ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana 34,1 milj. euroa. Liiketoiminnan nettorahavirta oli kaikkien aikojen korkein.

Päivitimme 10. lokakuuta ohjeistustamme koko vuoden 2023 liikevaihdon ja liikevoiton osalta. Arvioimme liikevaihdon olevan 880–920 milj. euroa ja liikevoiton 60–66 milj. euroa. Ennakoimme kaksinumeroista kasvua koko vuodelle ja jatkuva tehokkuuteen keskittyminen auttaa meitä parantamaan tulostasoa.

Kolmannen vuosineljänneksen hyvän tuloksemme taustalla oli Scanfilin vahva toiminta ja hyvä asiakaskysyntä. Scanfil jatkaa asiakaskunnan tasapainottamista ja keskittymistä nopeimmin kasvavaville segmenteille.

Työstämme parhaillamme vuotuisen strategian päivityksen parissa, joka tulee mahdollistamaan ja kiihdyttämään kannattavan kasvun polkuamme. Päivitetty strategia tullaan julkistamaan alkuvuodesta 2024.

Olen ylpeä saadessani raportoida ensimmäisestä vuosineljänneksestäni Scanfilin toimitusjohtajana ja haluan kiittää työntekijöitämme, asiakkaitamme ja muita yhteistyökumppaneitamme menestyksekkäästä yhteistyöstä.”

LIIKEVAIHTO

Konsernin heinä–syyskuun liikevaihto oli 212,8 (211,9) milj. euroa, kasvua 0,4 % viime vuoden vertailukauteen verrattuna. Liikevaihto sisältää 3,1 (19,6) milj. euroa komponenttien saatavuushaasteiden vuoksi tehtyjen spot-markkinaostojen laskutusta, joka oli Scanfilille matalakatteista tai katteetonta. Liikevaihto ilman spot-markkinaostoja kasvoi 9,0 %.

Tammi–syyskuun liikevaihto oli 680,7 (621,4) milj. euroa, kasvua 9,5 % viime vuoden vertailukauteen verrattuna. Liikevaihto sisältää 16,2 (66,1) milj. euroa spot-markkinaostojen laskutusta. Liikevaihto ilman spot-markkinaostoja kasvoi 19,7 %.

LIIKEVAIHTO ASIAKASSEGMENTEITTÄIN

Advanced Consumer Applications
Liikevaihto heinä–syyskuussa oli 49,8 (67,8) milj. euroa, laskua 26,5 % verrattuna heinä–syyskuuhun 2022. Liikevaihto tammi–syyskuussa oli 159,1 (191,6) milj. euroa, laskua 17,0 % verrattuna tammi–syyskuuhun 2022. Vuoden 2022 liikevaihtoa kasvatti voimakkaasti tehdyt spot-markkinaostot. Ilman spot-markkinaostoja liikevaihto laski 7,3 % heinä–syyskuussa ja 2,4 % tammi–syyskuussa. 

Automation & Safety
Liikevaihto heinä–syyskuussa oli 42,2 (44,2) milj. euroa, laskua 4,6 %. Liikevaihto tammi–syyskuussa oli 142,2 (132,5) milj. euroa, kasvua 7,4 % verrattuna tammi–syyskuuhun 2022. Ilman spot-markkinaostoja liikevaihto kasvoi 1,1 % heinä–syyskuussa ja 14,0 % tammi–syyskuussa.

Connectivity
Liikevaihto heinä–syyskuussa oli 10,9 (7,8) milj. euroa, kasvua 40,2 %. Liikevaihto tammi–syyskuussa oli 36,7 (27,7) milj. euroa, kasvua 32,8 %. Kysyntä kasvoi erityisesti kehittyneissä kuulonsuojausratkaisuissa. 

Energy & Cleantech
Liikevaihto heinä–syyskuussa oli 73,5 (53,1) milj. euroa, kasvua 38,5 %. Liikevaihto tammi–syyskuussa oli 227,1 (161,1) milj. euroa, kasvua 40,9 %. Kysyntä oli hyvää kierrätysratkaisuissa sekä uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden ratkaisuissa.

Medtech & Life Science
Liikevaihto heinä–syyskuussa oli 36,3 (39,0) milj. euroa, laskua 6,8 %. Liikevaihto tammi–syyskuussa oli 115,7 (108,7) milj. euroa, kasvua 6,5 %. Kysyntä oli vakaata.

Heinä–syyskuussa suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli noin 13,2 % (20,0 %) ja kymmenen suurimman asiakkaan osuus noin 57,2 % (55,0 %).

LIIKEVOITTO

Konsernin liikevoitto heinä–syyskuussa oli 15,2 (11,5) milj. euroa, 7,2 % (5,4 %) liikevaihdosta. Liikevoittoa nosti hyvän asiakaskysynnän jatkuminen ja komponenttien saatavuuden parantuminen, mikä vaikutti myönteisesti tuotannon tehokkuuteen.

Konsernin liikevoitto tammi–syyskuussa oli 47,9 (32,0) milj. euroa, 7,0 % (5,1 %) liikevaihdosta. Liikevoittoa nosti hyvän asiakaskysynnän jatkuminen ja komponenttien saatavuuden parantuminen. Vuoden 2022 tammi–syyskuun vertailulukuun vaikuttivat negatiivisesti myös 2,0 milj. euron valuuttakurssimuutokset ja Kiinan koronasulku huhti–toukokuussa.

TULOS

Heinä–syyskuun tulos oli 11,0 (9,4) milj. euroa, kasvua 17,1 %. Osakekohtainen tulos oli 0,17 (0,15) euroa. Tammi–syyskuun tulos oli 37,3 (24,6) milj. euroa, kasvua 51,9 %. Osakekohtainen tulos oli 0,57 (0,38) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 19,9 % (13,7 %).

Konsernin efektiivinen veroaste tammi–syyskuussa oli 21,4 % (15,2 %). Lievästi negatiivisesti veroasteeseen vaikutti yhtiöiden välisten osinkojen laskennallisten verojen kirjaaminen. Vuonna 2022 laskennallisten verojen kirjaamisella oli positiivinen vaikutus.

Taloudellisten tiedotteiden julkaiseminen

Tämä pörssitiedote on lyhennelmä Scanfil-konsernin tammi-syyskuun 2023 osavuosikatsaustiedotteesta ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet-sivuilla www.scanfil.com.

Verkkokokous

Englanninkielinen verkkokokous analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään samana päivänä, 27.lokakuuta 2023, klo 10.00–11.00. Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Christophe Sut.

Tilaisuuteen voi liittyä täällä. Yleisö voi kysyä kysymyksiä tilaisuuden lopussa.

Tallenne tiedotustilaisuudesta ja esitysmateriaali tulee saataville Scanfilin nettisivuille myöhemmin saman päivän aikana.

Scanfil Oyj

Lisätiedot:
Christophe Sut, toimitusjohtaja
Puh. +46 721 51 75 02

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 45 vuoden kokemus vaativista asiakkuuksista. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu yhdeksän tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä esityksessä ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän esitykseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä esityksessä ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tämän esityksen päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Liitteet