SCANFIL OYJ: SCANFIL-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2020

7.8.2020

SCANFIL OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 7.8.2020 KLO 8.00

SCANFIL OYJ: SCANFIL-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2020

Q2/2020: Vakaata kehitystä poikkeuksellisissa olosuhteissa

Huhti – kesäkuu

– Liikevaihto 155,6 (Q2 2019: 142,6) milj. euroa, kasvua 9,1 %
– Liikevoitto 10,2 (6,4) milj. euroa 6,5 % (4,5 %) liikevaihdosta, oikaistu liikevoitto vertailuvuonna
10,3 milj. euroa, 7,2 % liikevaihdosta
– Voitto katsauskaudella 8,3 (4,6) milj. euroa
– Tulos / osake 0,13 (0,07) euroa
– Scanfil tiedotti 29.6.2020 myyvänsä Kiinassa Hangzhoussa sijaitsevan tytäryhtiön
Scanfil (Hangzhou) Co., Ltd.:n koko osakekannan.

Tammi – kesäkuu

– Liikevaihto 299,6 (H1 2019: 272,5) milj. euroa, kasvua 10,0 %
– Liikevoitto 18,8 (13,3) milj. euroa 6,3 % (4,9 %) liikevaihdosta, oikaistu liikevoitto vertailuvuonna
17,3 milj. euroa, 6,3 % liikevaihdosta
– Voitto katsauskaudella 15,8 (9,4) milj. euroa
– Tulos / osake 0,24 (0,15) euroa

Tulevaisuuden näkymät

Scanfil päivitti 29. kesäkuuta näkymänsä vuodelle 2020 ja arvioi vuoden 2020 liikevaihdon olevan 580 – 620 milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 38 – 42 milj. euroa.

Aiemmin Scanfil arvioi vuoden 2020 liikevaihdon olevan 590 – 640 milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 39 – 43 milj. euroa.

Vuoden 2020 ohjeistukseen liittyy poikkeuksellista epävarmuutta johtuen koronaviruspandemian mahdollisista kielteisistä vaikutuksista asiakkaiden kysyntään, hankintaketjun toimituskykyyn sekä henkilökunnan turvallisuuteen ja tehtaiden toimintakykyyn.

Pitkän aikavälin tavoite

Scanfilin pitkän aikavälin tavoite: Vuonna 2023 Scanfil tavoittelee orgaanisesti 700 milj. euron liikevaihtoa ja 7 % liikevoittotasoa.

Lisäksi Scanfil tutkii yritysostomahdollisuuksia erityisesti Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa.

Avainluvut
Q2/2020 Q2/2019 Muutos % H1/2020 H1/2019 Muutos % 2019
Liikevaihto, milj. euroa 155,6 142,6 9,1 % 299,6 272,5 10,0 % 579,4
Liikevoitto, milj. euroa 10,2 6,4 58,4 % 18,8 13,3 41,8 % 35,3
Liikevoitto, oikaistu, milj. euroa 10,2 10,3 -0,9 % 18,8 17,3 8,8 % 39,4
Liikevoitto, % 6,5 4,5 6,3 4,9 6,1
Liikevoitto, oikaistu, % 6,5 7,2 6,3 6,3 6,8
Tulos, milj. euroa 8,3 4,6 80,3 % 15,8 9,4 67,5 % 28,1
Tulos, oikaistu, milj. euroa 8,3 8,4 -2,0 % 15,8 13,4 17,4 % 32,1
Tulos/osake, euroa 0,13 0,07 79,6 % 0,24 0,15 66,8 % 0,44
Tulos/osake, oikaistu, euroa 0,13 0,13 -4,3 % 0,24 0,21 16,9 % 0,50
Oman pääoman tuotto, % 18,8 12,8 18,0
Oman pääoman tuotto, oikaistu, % 18,8 18,1 20,4
Omavaraisuusaste, % 47,5 41,7 49,1
Nettovelkaantumisaste, % 27,0 45,6 27,7
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa 16,8 7,4 127,6 % 35,9
Henkilöstö keskimäärin 3 535 3 476 1,7 % 3 530

Vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ei ollut oikaisueriä.

Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:

COVID-19 kehittyminen pandemiaksi vaikutti Scanfilin toimintaan alkuvuonna monin tavoin. Laadimme suunnitelman ja ohjeistukset COVID-19 tartuntojen estämiseksi sekä tuotannon että muun toiminnan varmistamiseksi koko organisaatiossamme. Olemme, lukuun ottamatta huhtikuussa tapahtunutta Myslowicen Puolan tehtaan tartuntoja ja tuotantoseisokkia, selvinneet ilman vastaavia häiriöitä ja henkilöstömme on säilynyt terveenä. Olemme nähneet tehtyjen toimien selkeästi vähentävän tartuntariskiä ja saaneet näin varmuutta myös tulevaisuuden suhteen; olemme valmiimpia myös mahdollisen uuden COVID-19 eskaloitumisen varalta.

COVID-19 tulee muuttamaan toimintaamme pysyvästi ja myös avaamaan uusia mahdollisuuksia. Digitaalisten työkalujen lisääntynyt hyödyntäminen parantaa paitsi tuottavuutta, myös henkilöstön tyytyväisyyttä ja asiakkaiden kokemaa lisäarvoa. Esimerkiksi virtuaalisesti järjestetyt tehdas- ja tuoteauditit eivät pelkästään alenna matkustuskustannuksia ja työmatkoihin käytettyä aikaa, vaan myös yleisesti nopeuttavat päätöksentekoa ja prosesseja.

Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 155,6 milj. euroa, jossa kasvua 13 milj. euroa eli 9 % viime vuoteen verrattuna. Odotimme myynnin kasvavan selvästi vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä ja menimmekin oikeaan suuntaan. Asiakaskysyntä kasvoi orgaanisesti erityisesti ”Communication” ja ”Energy & Automation” –asiakassegmenteissä. Vuosi sitten tehdyn HASEC-yritysoston osuus liikevaihdon kasvusta oli vajaat kaksi kolmasosaa, mikä näkyy pääosin ”Industrial” –asiakassegmentin kasvussa. Esimerkiksi 5G verkkoelementtien, kameravalvontajärjestelmien ja hissituotteiden kysyntä oli hyvällä tasolla.

Erityisesti monien ”Consumer Applications” –segmentin asiakkaidemme markkinatilanne muodostui vaikeaksi. Esimerkiksi kuluttajille suunnattujen itsepalvelulaitteiden käyttö väheni merkittävästi pandemian eskaloituessa ja asiakkaat reagoivat nopeasti leikkaamalla ennusteitaan ja tilauksiaan. Odotamme tilanteen kuitenkin jäävän väliaikaiseksi ja kysynnän vilkastuvan loppuvuonna, mikäli tartuntamäärien kehitys pysyy Euroopassa hallinnassa.

Hankintaketjun toimituskyky ei aiheuttanut merkittäviä rajoitteita toimituksiimme toisen neljänneksen aikana.

Toisen neljänneksen liikevoitto oli 10,2 milj. euroa ja 6,5 % liikevaihdosta. COVID-19 aiheutti lisäkustannuksia ja tuottavuuden laskua neljänneksellä ja olen tyytyväinen poikkeuksellisissa olosuhteissa saavutettuun liikevoittotasoon.

Scanfilin taloudellinen asema on vahva. Osinkojen maksu toukokuussa sekä alkuvuoden investoinnit on rahoitettu liiketoiminnan nettorahavirralla vierasta pääomaa lisäämättä. Toisen neljänneksen lopussa meillä oli kassavaroja noin 19 milj. euroa ja käyttämätöntä luottolimiittiä noin 34 milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 47,5 % ja nettovelkaantumisaste 27,0 %.

Investointimme jatkuivat suunnitelman mukaisina ja kohdistuivat toisen neljänneksen aikana pääosin elektroniikan valmistuksen ja testauksen robotisointiin ja automatisointiin sekä mekaniikkatuotteiden pintakäsittelyyn.

Tiedotimme kesäkuun lopussa Kiinan Hangzhoun tehtaan myynnistä. Scanfil keskittyy jatkossa Kiinassa elektroniikan ja integroitujen tuotteiden valmistukseen Suzhoun tehtaalla. Heinäkuun alussa tiedotimme suunnitelmasta sulkea Hampurin tehdas ja jatkaa tehtaan tuotantoa muilla Scanfilin tehtailla Saksassa ja Puolassa. Toimien tarkoituksena on varmistaa ja parantaa Scanfilin tehdasverkoston suoritus- ja kilpailukykyä pitkällä aikavälillä.

Olemme päivittäneet tulevaisuuden näkymämme ja arvioimme vuoden 2020 liikevaihdon olevan 580 – 620 milj. euroa ja liikevoiton 38 – 42 milj. euroa. Arviomme perustuu asiakkaidemme tämän hetkisiin kysyntäennusteisiin ja on selvää, että vuoteen liittyy edelleen runsaasti epävarmuutta sekä riskejä.

Voimme olla tyytyväisiä poikkeuksellisissa olosuhteissa saavuttamiimme tuloksiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Kiitos asiakkaille ja toimittajille tuesta ja luottamuksesta sekä henkilöstölle erinomaisesta työstä.

Taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 299,6 (272,5) milj. euroa, kasvua 10,0 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Vuosi sitten tehdyn HASEC-yritysoston osuus liikevaihdon kasvusta oli noin kaksi kolmasosaa, mikä näkyy pääosin ”Industrial” –segmentin myynnin kasvussa. ”Communication” ja ”Energy & Automation” -segmentit kasvoivat orgaanisesti. COVID-19 negatiiviset vaikutukset näkyivät eniten ”Consumer Applications” –segmentissä, jonka myynti laski selvästi.

Konsernin liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 18,8 (13,3) milj. euroa, joka on 6,3 % (4,9 %) liikevaihdosta. Edellisen vuoden liikevoitto sisältää oikaisueriä yhteensä 4,0 milj. euroa, joka koostuu HASEC-Elektronik GmbH:n hankintaan liittyvistä kuluista 0,4 milj. euroa sekä Scanfil GmbH:n liiketoimintaan liittyvän konserniliikearvon alaskirjauksen 3,6 milj. euroa. Oikaistu liikevoitto edellisenä vuonna oli 17,3 milj. euroa ja 6,3 % liikevaihdosta. Liikevoitto kasvoi 8,8 % edellisen vuoden oikaistuun liikevoittoon verrattuna. Liikevoiton kasvu johtuu pääasiassa positiivisesta liikevaihdon kehityksestä. Katsauskauden tulos oli 15,8 (9,4) milj. euroa.

Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,24 (0,15) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 16,9 % (12,7 %). Tunnuslukujen parantuminen johtuu pääosin edellisvuotta paremmasta tuloksesta.

Konsernin liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 155,6 (142,6) milj. euroa ja liikevoitto 10,2 (6,4) milj. euroa, 6,5 % (4,5 %) liikevaihdosta. Liikevaihto kasvoi 9,1 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Edellisen vuoden toisen kvartaalin liikevoitto sisältää oikaisueriä yhteensä 3,8 milj. euroa. Oikaistu liikevoitto vuoden 2019 toisella kvartaalilla oli 10,3 milj. euroa, 7,2 % liikevaihdosta. Huhti-kesäkuun tulos oli 8,3 (4,6) milj. euroa.

Taloudellisten tiedotteiden julkaiseminen

Tämä pörssitiedote on lyhennelmä Scanfil-konsernin puolivuosikatsauksesta 1.1. – 30.6.2020 ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen puolivuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet-sivuilla www.scanfil.com.

Webcast Q2 tuloksesta

Tulosjulkistuksen yhteydessä järjestämme webcast-lähetyksen 7.8.2020 klo 10.00 Tilaisuus on seurattavissa osoitteessa https://scanfil.videosync.fi/2020-q2-tulokset. Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Petteri Jokitalo. Webcastissa on mahdollista esittää kysymyksiä kirjallisesti. On demand -taltiointi lähetyksestä on saatavilla yhtiön www-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla noin klo 10.00 Scanfilin verkkosivuilla osoitteessa http://www.scanfil.fi/sijoittajat

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
Toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

JAKELU NASDAQ OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.scanfil.com

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat tuotantoyksiköt.

Ei tarkoitettu julkaistavaksi USA:ssa. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Liitteet