Scanfil Oyj on saanut päätökseen omien osakkeiden hankintaohjelman

22.4.2021

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.4.2021 KLO 14.15

Scanfilin omien osakkeiden hankintaohjelma päättyi 22.4.2021. Osakkeet hankittiin Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan. Hankittuja osakkeita käytettiin ja käytetään yhtiön avainhenkilöiden optio-ohjelmiin liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi.

Osakkeiden hankinta perustui 23.4.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaan valtuutukseen, jolla hallitus valtuutettiin päättämään enintään 5 000 000 oman osakkeen hankkimisesta.
Yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla yhtiön hallitus päätti 24.4.2020 jatkaa 9.3.2020 aloitettua omien osakkeiden hankintaohjelmaa, joka puolestaan perustui 24.4.2019 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaan valtuutukseen. Hallituksen 24.4.2020 päätöksen perusteella omien osakkeiden hankinta oli määritelty päättyväksi viimeistään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Ohjelmassa hankittavien osakkeiden yhteismääräksi päätettiin enintään 300 000 osaketta, mikä vastasi noin 0,5 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Hankintaan sai käyttää enintään 1,4 miljoonaa euroa.

Ohjelman puitteissa omia osakkeita hankittiin kahdessa erillisessä erässä: 9.3.2020 – 22.4.2020 (154 691 kappaletta) ja 24.4.2020 – 22.4.2021 (24 047 kappaletta). Koko hankintaohjelman puitteissa osakkeita hankittiin 178 738 omaa osaketta ja niiden hankintaan käytettiin 705 776,08 euroa.

Ohjelman päättymisen jälkeen Scanfil Oyj:llä on hallussaan yhteensä 198 738 omaa osaketta, jotka vastaavat noin 0,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Scanfil Oyj
Petteri Jokitalo
toimitusjohtaja
Puh. +358 8 4882 111

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu kymmenen tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa.