SCANFIL OYJ ON SAANUT PÄÄTÖKSEEN OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNAN

30.10.2019

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.10.2019 KLO 9.30

SCANFIL OYJ ON SAANUT PÄÄTÖKSEEN OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNAN

Scanfilin 9.8.2019 aloittama omien osakkeiden hankinta päättyi 29.10.2019. Tänä aikana Scanfil hankki 300 000 omaa osaketta keskihintaan 4,1414 euroa osakkeelta. Osakkeet hankittiin Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan.

Osakkeiden hankinta perustui vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen, jossa hallitus valtuutettiin päättämään enintään 5 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja hallituksen 9.8.2019 tekemään päätökseen 300 000 osakkeen osto-ohjelmasta.

Hankinnan jälkeen Scanfil Oyj:llä on yhteensä 300 000 omaa osaketta, jotka vastaavat n. 0,46 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

SCANFIL OYJ
Petteri Jokitalo
CEO

Lisätiedot:
CEO Petteri Jokitalo
Puh. +358 8 4882 111

JAKELU Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.scanfil.com

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväli-set automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 11 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3 600 henkilöä.