SCANFIL OYJ KÄYNNISTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN TAKAISINOSTO-OHJELMAN

9.3.2020

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.3.2020 KLO 19.00

SCANFIL OYJ KÄYNNISTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN TAKAISINOSTO-OHJELMAN

Scanfil Oyj:n hallitus on kokouksessaan 9.3.2020 päättänyt aloittaa omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman varsinaiselta yhtiökokoukselta 24.4.2019 saamansa valtuutuksen perusteella. Hankittavia osakkeita käytetään yhtiön avainhenkilöiden optio-ohjelmiin liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi.

Takaisinostettavien osakkeiden enimmäismäärä on 300,000 osaketta, mikä vastaa noin 0,5 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeiden hankintaan käytetään enintään 1,4 miljoonaa euroa. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 10.3.2020 ja päättyy viimeistään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 24.4.2019, valtuutti hallituksen päättämään enintään 5 000 000 yhtiön
oman osakkeen, hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat alentavat yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Scanfil Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 64 669 993 ja tällä hetkellä yhtiö omistaa osakkeitaan 300 000 kappaletta, joka on 0,5 % kaikista osakkeista.

SCANFIL OYJ
Petteri Jokitalo
CEO

Lisätiedot:
CEO Petteri Jokitalo
Puh. +358 8 4882 111

JAKELU Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.scanfil.com

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväli-set automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 11 tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3 500 henkilöä.