Scanfil Oyj: Kaikkien aikojen korkein liikevoitto ja rahavirta

23.2.2024

Scanfil Oyj       Tilinpäätöstiedote     23.2.2024 klo 8.00

Scanfil Oyj: Kaikkien aikojen korkein liikevoitto ja rahavirta

Loka–joulukuu

 • Liikevaihto oli 220,8 milj. euroa (222,3), laskua 0,7 %
 • Liikevoitto oli 13,4 (13,4) milj. euroa, kasvua 0,4 %
 • Liikevoittomarginaali oli 6,1 % (6,0 %)
 • Tulos oli 10,9 (10,5) milj. euroa, kasvua 4,0 %
 • Tulos/osake oli 0,17 (0,16) euroa

Tammi–joulukuu

 • Liikevaihto oli 901,6 milj. euroa (843,8), kasvua 6,9 %
 • Liikevoitto oli 61,3 (45,4) milj. euroa, kasvua 35,1 %
 • Liikevoittomarginaali oli 6,8 % (5,4 %)
 • Tulos oli 48,2 (35,0) milj. euroa, kasvua 37,6 %
 • Tulos/osake oli 0,74 (0,54) euroa
 • Osinkoehdotus 0,23 (0,21) euroa/osake

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2024

Scanfil arvioi vuoden 2024 liikevaihdon olevan 820–900 milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 57–65 milj. euroa.

AVAINLUVUT

Q4 2023

Q4 2022

Muutos,%

1-12 2023

1-12 2022

Muutos,%

Liikevaihto, milj.euroa

220,8

222,3

-0,7

901,6

843,8

6,9

Liikevoitto, milj.euroa

13,4

13,4

0,4

61,3

45,4

35,1

Liikevoitto, %

6,1

6,0

6,8

5,4

Tulos, milj.euroa

10,9

10,5

4,0

48,2

35,0

37,6

Tulos/osake, euroa

0,17

0,16

3,9

0,74

0,54

37,5

Oman pääoman tuotto, %

 

 

 

19,6

16,1

 

Omavaraisuusaste, %

 

 

 

53,7

45,3

 

Nettovelkaantumisaste, %

 

 

 

19,4

37,8

 

Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa

 

 

 

68,9

10,2

Työntekijöitä, keskimäärin

 

 

 

3 671

3 403

7,9

Toimitusjohtaja Christophe Sut:

”Ensimmäinen kokonainen vuosineljännekseni Scanfililla päättyi ja voin hyvällä mielellä esitellä ennätysvuoden 2023 päättäneen loka–joulukuun tuloksen. Ilokseni voin myös antaa hieman lisätietoja ajanjaksosta, jonka aikana olemme olleet aktiivisia monella osa-alueella, niin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa kuin myös operatiivisten asioiden ja strategian parissa.

Vuosi 2023 oli Scanfilille ennätysvuosi. Liikevaihdon kasvu ilman spot-markkinaostoja oli 15,6 prosenttia. Yli 900 miljoonan euron kokonaisliikevaihto ja 6,9 prosentin orgaaninen kasvu kertovat asiakaskuntamme laadusta ja tehtaiden hyvästä suorituskyvystä. Lisäksi koko vuoden liikevoitto nousi ennätystasolle 61,3 miljoonaan euroon ja liikevoittomarginaali  saavutti hyvän 6,8 prosentin tason. Vuoden 2023 aikana asiakassegmenttimme ovat osoittaneet kasvupotentiaalinsa ja Scanfil  on niiden myötä  noussut uudelle tasolle.

Viimeisellä vuosineljänneksellä EMS-markkinoiden kokonaiskysynnän kasvu palasi historialliselle tasolle. Liikevaihdon kasvu ilman spot-markkinaostoja oli 4,9 prosenttia. Verrattuna vuoden 2022 viimeiseen vuosineljännekseen kokonaisliikevaihto laski 0,7 prosenttia.

Kysynnän tasaantumisesta huolimatta suurin asiakassegmenttimme, Energy & Cleantech, kasvoi 26,8 prosenttia vuonna 2023 ja jatkoi vahvaa kasvuaan viimeisen vuosineljänneksen 21,9 prosentilla. Energiamurros ja vastuullisuus nostavat kysyntää. Kasvuluvut todistavat Scanfilin hyvää asemaa segmentissä alan johtavien yritysten kanssa. Olen tavannut monia asiakkaitamme  tiimiemme kanssa ja olemme keskittyneet yhteistyön lujittamiseen. Atlantassa uuden elektroniikan kokoonpanolinjan avajaisissa useat avainasiakkaamme osoittivat suurta kiinnostusta uutta linjaa kohtaan. Vuoden aikana asiakastyytyväisyys parani merkittävästi viime vuoteen verrattuna.

Neljännellä vuosineljänneksellä Scanfil paransi kannattavuuttaan viime vuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna. Raportoitu liikevoitto oli 13,4 milj. euroa. Liikevoittoprosentti oli 6,1 prosenttia, verrattuna edellisen vuoden 6,0 prosenttiin. Vuosineljänneksen aikana kysyntä vaimeni ja keskityimme tehokkuuden parantamiseen. Kun kannattavuuden parannussuunnitelma on täysin toteutettu, se tulee tuottamaan 1,7 miljoonan euron vuotuiset säästöt ja tukee yhtiön kilpailukykyä. Kertaluonteisilla tehokkuuden parannus- ja asiakashyvityskuluilla sekä spot-markkinaostoilla ja muulla materiaalilaskutuksella oikaistuna liikevoittomarginaali oli 6,7 prosenttia.

Scanfilin rahoitusasema on vahva: nettovelkaantumisaste oli 19,4 prosenttia ja omavaraisuusaste oli 53,7 prosenttia. Vahva tase mahdollistaa liiketoiminnan tarvittavat kehittämisinvestoinnit. Liiketoiminnan nettorahavirta oli kaikkien aikojen korkein. Viimeisenä neljänneksenä se oli 34,8 miljoonaa euroa ja koko vuoden 2023 osalta 68,9 miljoonaa euroa. Scanfilin tilanne on hyvä ja yhtiöllä on erinomaiset edellytykset rahoittaa tulevia kasvumahdollisuuksia. Yhtiön osingonmaksukyky on hyvällä tasolla ja hallitus ehdottaa 0,23 euron osakekohtaista osinkoa.

Scanfil jatkoi hyvää kehitystään kohti vastuullisempaa valmistustoimintaa. Vuonna 2023 saimme kahdelta asiakkaaltamme tunnustukset vastuullisuustyöstämme. Fossiilittoman energian osuus kokonaisenergian kulutuksesta saavutti 50 prosentin virstanpylvään ja oli 52,4 prosenttia. Vuoden 2030 tavoite fossiilittoman energian osuudeksi kokonaiskulutuksesta on 60 prosenttia. Osuuden kasvattamiseksi investoimme Sieradzin tehtaan laajennushankkeen yhteydessä aurinkopaneeleihin ja maalämpöön.

Neljännen vuosineljänneksen vahva tulos kuvastaa Scanfilin vakaata toimintaa ja vankkaa asiakaskysyntää. Yhtiö jatkaa asiakkuuksiensa toimialakohtaista tasapainottamista ja hakee kasvua nopeammin kasvavilta segmenteiltä. Vuosineljänneksen aikana johtoryhmä ja hallitus ovat olleet erityisen aktiivisia. Viimeistelemme parhaillaan strategiapäivitystä ja esittelemme sen 5. maaliskuuta Tukholmassa pääomamarkkinapäivässä yhdessä muiden ajankohtaisten ja kiinnostavien aiheiden kanssa.

Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme, asiakkaitamme ja muita yhteistyökumppaneitamme menestyksellisestä yhteistyöstä. Yhtiön nykytilanne korostaa vahvaa asemaamme ja antaa luottamusta tulevan menestyksen rakentamiselle.”

Liikevaihto

Konsernin loka-joulukuun liikevaihto oli 220,8 (222,3) milj. euroa, laskua 0,7 % viime vuoden vertailukauteen verrattuna. Liikevaihto sisältää 3,1 (14,6) milj. euroa spot-markkinaostojen laskutusta, joka oli Scanfilille matalakatteista tai katteetonta. Liikevaihto ilman spot-markkinaostoja kasvoi 4,8 %.

Tammi–joulukuun liikevaihto oli 901,6 (843,8) milj. euroa, kasvua 6,9 % viime vuoden vertailukauteen verrattuna. Liikevaihto sisältää 19,3 (80,7) milj. euroa spot-markkinaostojen laskutusta. Liikevaihto ilman spot-markkinaostoja kasvoi 15,6 %.

Liikevaihto asiakassegmenteittäin

Advanced Consumer Applications
Liikevaihto loka-joulukuussa oli 52,5 (56,3) milj. euroa, laskua 6,7 % verrattuna loka–joulukuuhun 2022. Liikevaihto tammi–joulukuussa oli 211,5 (247,8) milj. euroa, laskua 14,6 % verrattuna tammi–joulukuuhun 2022. Vuoden 2022 liikevaihtoa kasvatti voimakkaasti tehdyt spot-markkinaostot. Ilman spot-markkinaostoja liikevaihto laski 1,3 % loka–joulukuussa ja 2,1 % tammi–joulukuussa. 

Automation & Safety
Liikevaihto loka-joulukuussa oli 44,5 (51,4) milj. euroa, laskua 13,4 %. Liikevaihto tammi–joulukuussa oli 186,7 (183,8) milj. euroa, kasvua 1,6 % verrattuna tammi–joulukuuhun 2022. Ilman spot-markkinaostoja liikevaihto laski 8,1 % loka–joulukuussa ja kasvoi 5,9 % tammi–joulukuussa.

Connectivity
Liikevaihto loka-joulukuussa oli 12,0 (10,8) milj. euroa, kasvua 10,4 %. Liikevaihto tammi–joulukuussa oli 48,7 (38,5) milj. euroa, kasvua 26,5 %. Kysyntä kasvoi erityisesti kehittyneissä kuulonsuojausratkaisuissa.

Energy & Cleantech
Liikevaihto loka-joulukuussa oli 74,7 (61,3) milj. euroa, kasvua 21,9 %. Liikevaihto tammi–joulukuussa oli 301,8 (222,4) milj. euroa, kasvua 35,7 %. Kysyntä oli hyvää kierrätysratkaisuissa sekä uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden ratkaisuissa. Ilman spot-markkinaostoja liikevaihto kasvoi loka–joulukuussa 26,8 % ja tammi–joulukuussa 44,6 %.

Medtech & Life Science
Liikevaihto loka–joulukuussa oli 37,2 (42,5) milj. euroa, laskua 12,6 %. Liikevaihto tammi–joulukuussa oli 152,9 (151,2) milj. euroa, kasvua 1,1 %. Ilman spot-markkinaostoja liikevaihto laski 6,1 % loka–joulukuussa ja kasvoi 8,4 % tammi–joulukuussa.

Tammi–joulukuussa suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli noin 13 % (19 %) ja kymmenen suurimman asiakkaan osuus noin 55 % (55 %).

Liikevoitto

Konsernin liikevoitto loka–joulukuussa oli 13,4 (13,4) milj. euroa, 6,1 % (6,0 %) liikevaihdosta. Varastojen purkamisen ja kysynnän kasvun pysähtymisen vuoksi yhtiö aloitti toimet kiinteiden henkilöstökulujen sopeuttamiseksi. Henkilöstön sopeuttamiseen liittyvät irtisanomiskulut vaikuttivat negatiivisesti neljännen vuosineljänneksen liikevoittoon. Lisäksi liikevoitto-marginaaliin vaikuttivat negatiivisesti spot-markkinaostojen ja varastojen materiaalimyynnin laskutus sekä asiakkaalle tehty  kertaluonteinen hintakorjaus. Negatiivinen kokonaisvaikutus liikevoitto-marginaaliin katsauskaudella oli 0,6 %. Liikevoitto-marginaali ilman näitä negatiivisia vaikutuksia oli 6,7%.

Konsernin liikevoitto tammi–joulukuussa oli 61,3 (45,4) milj. euroa, 6,8 % (5,4 %) liikevaihdosta. Liikevoittoon vaikuttivat positiivisesti hyvä asiakaskysyntä ja tuottavuuden kasvu, jota tuki komponenttien saatavuuden paraneminen. Liikevoittomarginaaliin vaikutti alentavasti spot-markkinaostot ja ilman niitä se oli 6,9%. Tammi–joulukuun 2022 liikevoittoon vaikuttivat negatiivisesti -2,5 milj. euron valuuttakurssimuutokset. Lisäksi vuoden 2022 liikevoittomarginaalia alensivat korkeat spot-markkinaostot.

Tulos

Loka-joulukuun tulos oli 10,9 (10,5) milj. euroa, kasvua 4,0 %. Osakekohtainen tulos oli 0,17 (0,16) euroa. Tammi–joulukuun tulos oli 48,2 (35,0) milj. euroa, kasvua 37,6 %. Osakekohtainen tulos oli 0,74 (0,54) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 19,4 % (14,6 %).

Konsernin efektiivinen veroaste tammi–joulukuussa oli 21,7 % (16,0 %).  Yhtiöiden välisillä osinkoveroilla oli negatiivinen vaikutus veroasteeseen. Vuonna 2022 yhtiöiden välisillä osinkoveroilla oli lievä positiivinen vaikutus.

Taloudellisten tiedotteiden julkaiseminen

Tämä pörssitiedote on lyhennelmä Scanfil-konsernin vuoden 2023 tilipäätöstiedotteesta ja se sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen tilinpäätöstiedote julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet-sivuilla www.scanfil.com.

Verkkokokous

Englanninkielinen verkkokokous analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään samana päivänä, 23.helmikuuta 2024, klo 10.00–11.00. Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Christophe Sut ja talousjohtaja Kai Valo.

Tilaisuuteen voi liittyä täällä. Yleisö voi kysyä kysymyksiä tilaisuuden lopussa.

Tallenne tiedotustilaisuudesta ja esitysmateriaali tulee saataville Scanfilin nettisivuille myöhemmin saman päivän aikana.

Scanfil Oyj

Lisätiedot:
Christophe Sut, toimitusjohtaja
Puh. +46 721 51 75 02

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 45 vuoden kokemus vaativista asiakkuuksista. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu yhdeksän tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä esityksessä ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän esitykseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä esityksessä ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tämän esityksen päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Liitteet