SCANFIL OYJ JULISTAA PARTNERTECH AB:TA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN EHDOTTOMAKSI – OSTOTARJOUS TOTEUTETAAN

25.6.2015

Tämä tiedote ei ole tarjous suoraan tai välillisesti seuraaville alueille tai seuraavilla alueilla, tai millekään muille alueille tai muilla alueilla, joilla tällainen tarjous olisi kyseisen alueen lakien tai säännösten mukaan kielletty: Australia, Hong Kong, Japani, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka tai Yhdysvallat. Osakkeenomistajien, joiden kotipaikka ei ole Ruotsissa ja jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen (määritelty alla), on otettava selvää soveltuvasta laista ja mahdollisista veroseuraamuksista. Osakkeenomistajien tulee tutustua tarjousta koskeviin rajoituksiin tämän tiedotteen lopussa otsikon ”Tärkeä huomautus” alla sekä tarjousasiakirjassa, joka on julkaistu Scanfil Oyj:n internetsivuilla www.scanfil.com.

SCANFIL OYJ    PÖRSSITIEDOTE           25.6.2015               KLO 8.30

SCANFIL OYJ JULISTAA PARTNERTECH AB:TA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN EHDOTTOMAKSI – OSTOTARJOUS TOTEUTETAAN

Scanfil Oyj (“Scanfil”) ilmoitti 25.5.2015 tekevänsä PartnerTech AB:n (”PartnerTech”) osakkeenomistajille julkisen ostotarjouksen, jossa osakkeenomistajat voivat tarjota kaikki PartnerTechin osakkeensa Scanfilille 35 Ruotsin kruunun osakekohtaista käteisvastiketta vastaan (”Ostotarjous”). Ostotarjouksen tarjousaika päättyi 23.6.2015.

Kaikki Ostotarjouksen toteuttamisen ehdot ovat täyttyneet, ja Ostotarjous julistetaan siten ehdottomaksi. Näin ollen Scanfil tulee toteuttamaan Ostotarjouksessa tarjottujen osakkeiden hankinnan.

Ostotarjouksessa on tarjottu tarjousaikana 12 317 373 osaketta eli 97,3 prosenttia PartnerTechin osakkeista ja äänistä. 23.6.2015 mennessä tarjottujen osakkeiden osakekauppojen selvityksen odotetaan alkavan 2.7.2015.

Tarjotakseen PartnerTechin jäljellä oleville osakkeenomistajille lisää aikaa Ostotarjouksen arvioimista ja hyväksymistä varten, tarjousaikaa on pidennetty 9.7.2015 kello 17.00 (CET) saakka. 23.6.2015 jälkeen tarjottujen osakkeiden osakekauppojen selvityksen odotetaan alkavan 16.7.2015.

Scanfil aloittaa PartnerTechin jäljellä olevien osakkeiden pakollisen lunastusmenettelyn ja myötävaikuttaa siihen, että PartnerTechin hallitus hakee PartnerTechin osakkeiden poistamista Nasdaq Stockholmin päälistalta.

Scanfil ei ole omistanut tai muutoin kontrolloinut yhtään PartnerTechin osaketta ennen Ostotarjouksen julkistamista. Scanfil ei ole hankkinut eikä aio hankkia yhtään PartnerTechin osaketta Ostotarjouksen ulkopuolella.
 

Scanfil Oyj

Petteri Jokitalo
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo,
+358 44 7882 400. 

Lisätietoja on saatavilla myös Scanfilin internetsivuilla (www.scanfil.com).

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                  Keskeiset tiedotusvälineet
                   www.scanfil.com

Vapaa julkaistavaksi 25.6.2015 kello 07.30 (CET).

 

Tärkeä huomautus

Ostotarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti seuraaville alueille tai seuraavilla alueilla, tai millekään muille alueille tai muilla alueilla, joilla tällainen tarjous olisi kyseisen alueen lakien tai säännösten mukaan kielletty: Australia, Hong Kong, Japani, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka tai Yhdysvallat (kaikki yhdessä ”Rajoitetut Alueet”). Ostotarjousta ei myöskään tehdä postitse tai muulla valtion sisäisellä tai ulkomaisessa vaihdannassa käytettävällä tavalla tai välineellä (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, faksi, sähköposti, teleks, puhelin ja internet) tai minkään kansallisen arvopaperipörssin kautta Rajoitetuilla Alueilla, eikä Ostotarjousta voida hyväksyä Rajoitetuilla Alueilla tai Rajoitetuilta Alueilta millään sellaisella tavalla, välineellä tai palvelulla. Vastaavasti tätä tiedotetta ja Ostotarjoukseen liittyviä dokumentteja ei lähetetä eikä niitä tule lähettää, postittaa tai muutoin jakaa tai välittää Rajoitetuilla Alueilla tai Rajoitetuille Alueille.

Tätä tiedotetta ei lähetetä, eikä sitä saa lähettää, osakkeenomistajille, joiden rekisteröity osoite on missä tahansa Rajoitetulla Alueella. Pankit, meklarit, välittäjät ja muut tahot, jotka hallitsevat osakkeita Rajoitetuilla Alueilla sijaitsevien henkilöiden puolesta, eivät saa välittää tätä tiedotetta tai mitä tahansa muuta Ostotarjouksen yhteydessä saatua asiakirjaa tällaisille henkilöille.

Tässä tiedotteessa esitetyt lausunnot, jotka liittyvät tulevaisuuden tilanteisiin tai olosuhteisiin (mukaan lukien lausunnot koskien tulevaa suoriutumista, kasvua ja muita ennusteita) tai Ostotarjouksen muihin hyötyihin, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat voi yleensä, mutta ei aina, tunnistaa sanoista ”ennustaa”, ”aikoo”, ”odottaa”, ”uskoo” tai vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy jo niiden luonteen vuoksi riskejä ja epävarmuustekijöitä, sillä ne liittyvät tapahtumiin ja ovat riippuvaisia olosuhteista, jotka tapahtuvat tulevaisuudessa. Ei ole takeita siitä, etteivätkö todelliset lopputulokset poikkeaisi olennaisesti näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetystä tai ilmaistusta johtuen useista tekijöistä, joista moni on Scanfilin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tulevaisuutta koskevat lausumat ilmentävät vain niiden antopäivän mukaista tilannetta, eikä Scanfilillä ole velvollisuutta (eikä Scanfil sitoudu mihinkään velvollisuuteen) päivittää tai tarkistaa tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muiden syiden johdosta, paitsi sikäli kuin soveltuvat lait ja säännökset sitä edellyttävät.

 

 

Liitteet