Scanfil Oyj: Ilmoitus johtohenkilöiden liiketoimista

8.6.2017

SCANFIL OYJ           JOHTOHENKILÖIDEN LIIKETOIMET     8.6.2017  KLO 15.00

Scanfil Oyj: Ilmoitus johtohenkilöiden liiketoimista

Ilmoitusvelvollinen
Nimi:                                       Kosunen, Markku
Asema:                                   Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija
Nimi:                                       Scanfil Oyj
LEI:                                         7437004XD6U0FFDCT507

Ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero:                           7437004XD6U0FFDCT507_20170608102302_2

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
Liiketoimen päivämäärä:        7.6.2017
Kauppapaikka:                       Off-Exchange liiketoimet (XOFF)
Liiketoimen luonne:                Osakeoption toteuttaminen
Lisätiedot:                               Liiketoimi liittyy osakeoptio-ohjelman toteuttamiseen

Instrumentti:                           Rahoitusinstrumentti, joka liittyy osakkeeseen tai vieraan pääoman
                                               ehtoiseen instrumenttiin
ISIN:                                       N/A, Optio-ohjelma 2013 (B)

Volyymi:                                 25 000
Yksikköhinta:                         1,41000

Liiketoimien yhdistetyt tiedot:
Volyymi:                                  25 000
Keskihinta:                             1,41000

 

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
Toimitusjohtaja

 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
Puh. +358 8 4882 111
www.scanfil.com