Scanfil laskee ohjeistustaan vuoden 2021 oikaistun liikevoiton osalta ja kaventaa liikevaihdon osalta

10.12.2021

Scanfil Oyj Sisäpiiritieto 10.12.2021 klo 14.30

Scanfil laskee ohjeistustaan vuoden 2021 oikaistun liikevoiton osalta ja kaventaa liikevaihdon osalta

Oikaistun liikevoiton ohjeistuksen lasku johtuu pääasiassa materiaalien saatavuushaasteiden jatkumisesta sekä covid-19 tartuntatilanteen heikentymisestä yhtiön toiminta-alueilla vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana. Nämä seikat ovat vaikuttaneet negatiivisesti tehtaiden tuottavuuteen ja kannattavuuteen. Lisäksi varastojen kasvuun liittyvä negatiivinen altistuminen valuuttakurssiriskeille uskotaan toteutuvan odotettua suurempana vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Asiakaskysyntä on jatkunut vahvana vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Uusi tulosohjeistus vuodelle 2021:

Yhtiö arvioi vuoden 2021 liikevaihdon olevan 680–700 milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 38–41 milj. euroa.

Loppuvuoden ohjeistukseen liittyy yhä epävarmuutta johtuen tiettyjen materiaalien, erityisesti puolijohteiden, saatavuudesta ja covid-19-pandemian mahdollisista kielteisistä vaikutuksista ostomateriaalien hankintaketjun toimituskykyyn, tehtaiden tuotantokykyyn sekä asiakkaiden kysyntään.

Aikaisempi tulosohjeistus, julkaistu 13.10.2021:

Scanfil arvioi vuoden 2021 liikevaihdon olevan 670–710 milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 41–44 milj. euroa.

Scanfil julkaisee vuoden 2021 tilinpäätöksensä tiistaina 22.2.2022 arviolta klo 8.00.

Scanfil Oyj

Lisätietoja:
Petteri Jokitalo
toimitusjohtaja
puh. 044 788 2400
petteri.jokitalo@scanfil.com

Pasi Hiedanpää
Johtaja, sijoittajasuhteet ja ulkoinen viestintä
puh. 050 378 2228
pasi.hiedanpaa@scanfil.com

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativista asiakkuuksista. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu yhdeksän tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa. Lisätietoja yhtiöstä: www.scanfil.com