Scanfil-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2021: Ennätyskorkea liikevaihto vahvan asiakaskysynnän tukemana

22.2.2022

Scanfil Oyj Tilinpäätöstiedote 22.helmikuuta 2022 klo 8.00

Scanfil-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2021
Ennätyskorkea liikevaihto vahvan asiakaskysynnän tukemana

Loka–joulukuu

 • Liikevaihto oli 191,7 milj. euroa (10-12 2020: 154,1), kasvua 24,5 %.
 • Oikaistu liikevoitto oli 10,2 (10,4) milj. euroa, 5,3 % (6,8 %) liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 9,5 (4,3) milj. euroa, 5,0 % (2,8 %) liikevaihdosta.
 • Oikaistu tulos oli 9,1 (9,2) milj. euroa.
 • Tulos oli 8,4 (3,1) milj. euroa.
 • Oikaistu tulos/osake oli 0,14 (0,14) euroa, tulos/osake oli 0,13 (0,05) euroa.

Tammi–joulukuu

 • Liikevaihto oli 695,7 milj. euroa (1-12 2020: 595,3), kasvua 16,9 %.
 • Oikaistu liikevoitto oli 40,3 (39,1) milj. euroa, 5,8 % (6,6 %) liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 39,6 (44,4) milj. euroa, 5,7 % (7,5 %) liikevaihdosta. Vuoden 2020 vertailulukua nosti Hangzhoun tehtaan myynnistä kirjattu 11,4 milj. euron myyntivoitto.
 • Oikaistu tulos oli 32,0 (32,5) milj. euroa.
 • Tulos oli 29,8 (36,9) milj. euroa.
 • Oikaistu tulos/osake 0,50 (0,50) euroa, tulos/osake oli 0,46 (0,57) euroa.
 • Hallitus esittää vuodelta 2021 maksettavaksi osinkoa 0,19 (0,17) euroa/osake, kasvua 11,8 %

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2022

Scanfil arvioi vuoden 2022 liikevaihdon olevan 710–760 milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 43–48 milj. euroa.

Ohjeistukseen liittyy epävarmuutta erityisesti puolijohteiden saatavuuteen ja hintatasoon sekä hankintaketjun toimituskykyyn liittyen. Lisäksi epävarmuutta tuo edelleen Covid-19-pandemian aiheuttamat riskit.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

 • 5–7 % liikevaihdon orgaaninen vuosikasvu ja 7 % liikevoittotaso
 • Kasvava osinko, joka on noin 1/3 osakekohtaisesta tuloksesta

Avainluvut

Q4 2021 Q4 2020 Muutos, % 2021 2020 Muutos, %
Liikevaihto, milj.euroa 191,7 154,1 24,5 695,7 595,3 16,9
Liikevoitto, milj.euroa 9,5 4,3 120,8 39,6 44,4 -10,8
Liikevoitto, oikaistu1, milj. euroa 10,2 10,4 -1,8 40,3 39,1 3,0
Liikevoitto, % 5,0 2,8 5,7 7,5
Liikevoitto, oikaistu, % 5,3 6,8 5,8 6,6
Tulos, milj.euroa 8,4 3,1 169,7 29,8 36,9 -19,4
Tulos, oikaistu, milj.euroa 9,1 9,2 -1,1 32,0 32,5 -1,4
Tulos/osake, euroa 0,13 0,05 168,1 0,46 0,57 -19,8
Tulos/osake, oikaistu, euroa 0,14 0,14 -1,5 0,50 0,50 -1,9
Oman pääoman tuotto, % 15,2 21,1
Oman pääoman tuotto, oikaistu, % 16,3 18,4
Omavaraisuusaste, % 45,3 54,3
Nettovelkaantumisaste, % 28,9 9,9
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj.euroa -12,5 35,2 -135,6
Henkilöstö, keskimäärin 3 267 3 387 -3,5

1 Vuoden 2021 oikaistu liikevoitto sisältää -0,7 milj. euron oikaisuerän liittyen Hampurin tehtaan sulkemiseen, joka kohdistui vuoden 2021 viimeiselle vuosineljännekselle. Vuoden 2020 oikaistu liikevoitto sisältää seuraavat oikaisuerät: 11,4 milj. euron myyntivoiton liittyen Hangzhoun tehtaan myyntiin, joka kohdistui vuoden 2020 kolmannelle vuosineljännekselle sekä -6,1 milj. euron kulun liittyen Hampurin tehtaan sulkemiseen, joka kohdistui vuoden 2020 viimeiselle vuosineljännekselle.

Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:

”Vahvan asiakaskysynnän tukemana vuodesta 2021 muodostui Scanfilille ennätyskasvun ja -liikevaihdon vuosi, pandemiasta ja materiaalien saatavuushaasteista huolimatta. Liikevaihto kasvoi 16,9 % ja oli 696 milj. euroa, eli kasvoimme kutakuinkin vuodelle 2023 asetetulle 700 milj. euron tavoitetasolle – kaksi vuotta etuajassa!

Viimeisen neljänneksen liikevaihto oli ennätystasolla, 191,7 milj. euroa, jossa kasvua oli 24,5 % viime vuoteen verrattuna. Kasvun taustalla vaikutti vahvan asiakas-kysynnän lisäksi kohonneet materiaalikustannukset.

Vuoden 2021 oikaistu liikevoitto oli 40,3 milj. euroa eli 5,8 % liikevaihdosta ja viimeisen neljänneksen oikaistu liikevoitto oli 10,2 milj. euroa eli 5,3 % liikevaihdosta jääden pitkän aikavälin 7 % tavoitetasosta.

Suurimmat negatiiviset vaikutukset liikevoittoon aiheutuivat materiaalien saatavuushaasteista, normaalihintaista kalliimmista spot-markkina-hankinnoista ja Hampurin tehtaan tuotannonsiirrosta. Materiaalien saatavuusongelmat vaikeuttivat toimintaa erityisesti vuoden toisella puoliskolla. Hampurin tuotesiirrot saatiin tehtyä kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä ja toiminta Hampurin tehtaalla päättyi viimeisen neljänneksen aikana.

Liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2021 oli 12,5 milj. euroa negatiivinen johtuen pääasiassa materiaali-varastojen voimakkaasta kasvusta. Varastojen kasvuun vaikuttivat nouseva asiakaskysyntä sekä materiaalien saatavuushaasteista johtunut varastonkierron hidastuminen ja kohonneet materiaalikustannukset. Varastonhallinta säilyy keskeisenä fokusalueena vuonna 2022.

Scanfilin tase on edelleen vahva, omavaraisuusaste oli 45,3 % ja nettovelkaisuusaste 28,9 %, mikä mahdollistaa tarvittavat investoinnit sekä osinkopolitiikan toteuttamisen. Hallitus esittää vuodelta 2021 maksettavaksi osinkoa 0,19 euroa/osake, jossa on 11,8 % kasvua vuoden takaiseen verrattuna. Toteutuessaan esityksen mukaisesti Scanfilin osinko nousee jo yhdeksäntenä peräkkäisenä vuotena.

Scanfilin asiakkaiden kysyntänäkymä vuodelle 2022 on vahva ja fokuksemme on hyvin selvä: keskitymme vastaamaan asiakkaidemme kysyntään, orgaaniseen kasvuun ja kannattavuuden kääntämiseen kohti asettamaamme tavoitetasoa. Lyhyen aikavälin haasteet ja riskit liittyvät pääosin materiaalien ja erityisesti puolijohteiden saatavuuteen, jonka uskomme jatkuvan haastavana ainakin vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Odotamme liikevaihtomme kasvavan edelleen ja olevan tänä vuonna 710–760 milj. euroa ja liikevoiton kasvavan 43–48 milj. euroon.

Tavoittelemme pidemmällä aikavälillä orgaanista 5–7 % vuosikasvua ja 7 % liikevoittotasoa. Kasvutavoitteeseen päästäksemme olemme hankkineet lisää tuotantotilaa Atlantan ja Wuthan tehtaille, ja käynnistäneet laajennusvaihtoehtojen suunnittelun Suzhoun tehtaalla. Pitkällä aikavälillä näemme Pohjois-Amerikan ja Aasian markkinat mielenkiintoisina laajentumisalueina

Vuosi 2021 oli vahvasti kaksijakoinen: vahva asiakaskysyntä yhdistettynä materiaalien saatavuus-haasteisiin, pandemiaan ja Hampurin tuotannonsiirtoon vaativat henkilöstöltämme erittäin paljon. Haluan kiittää omistautuneita työntekijöitämme sitkeydestä ja hyvästä työstä sekä asiakkaitamme tuesta ja luottamuksesta.”

Taloudellinen kehitys

Konsernin tammi–joulukuun liikevaihto oli 695,7 (595,3) milj. euroa, kasvua 16,9 % viime vuoteen verrattuna. Liikevaihto sisältää 42,5 milj. euroa matalakatteista läpilaskutusmyyntiä. Siitä 32,0 milj. euroa oli asiakkaiden kanssa erikseen sovittuja hankintoja, joilla pyrittiin varmistamaan tuotantoon tarvittavat materiaalit. Nämä toimitusvarmuuteen liittyvät hankinnat olivat yleensä materiaalien spot-markkinaostoja tai erityisrahteja. Tämä laskutus oli Scanfilille katteetonta tai erittäin matalakatteista vuonna 2021. Liikevaihto ilman asiakkaiden kanssa erikseen sovittujen hankintojen laskutusta oli 663,7 milj. euroa, kasvua 11,7 % viime vuoteen verrattuna. Tämän lisäksi liikevaihto sisälsi 10,5 milj. euroa matalakatteista välitysmyyntiä

Asiakassegmenteittäin liikevaihto kehittyi seuraavasti:

Advanced Consumer Applications -segmentin liike-vaihto kasvoi viime vuoden tammi-joulukuuhun verrattuna 53,4 milj. euroa (35,3 %). Vahva kasvu johtui pääasiassa uusasiakkaiden määrän kasvusta, hissituotteiden ja itsepalveluratkaisujen hyvästä kysynnästä. Toimitusvarmuuteen liittyvää laskutusta oli 14,6 milj. euroa.

Automation & Safety -segmentin liikevaihto kasvoi viime vuodesta 2,8 milj. euroa (2,0 %). Segmentin liiketoiminnan kehitys on ollut vakaata. Toimitusvarmuuteen liittyvää laskutusta oli 4,9 milj. euroa.

Connectivity-segmentin liikevaihto kasvoi 4,4 milj. euroa, 33,0 milj. euroon (15,5 %). Toimitusvarmuuteen liittyvää laskutusta oli 0,1 milj. euroa.

Energy & Cleantech -segmentin liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 46,5 milj. euroa (34,3 %). Vahvan kasvun keskeisiin vauhdittajiin kuuluivat kierrätys- ja energiajärjestelmien hyvä kysyntä. Toimitusvarmuuteen liittyvää laskutusta oli 8,9 milj. euroa.

Medtec & Life Science -segmentin liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 12,8 milj. euroa (11,8 %). Toimitusvarmuuteen liittyvää laskutusta oli 3,5 milj. euroa.

Discontinued-liikevaihto oli 10,5 milj. euroa ja se oli kokonaisuudessaan matalakatteista välitysmyyntiä.

Konsernin liikevoitto oli tammi–joulukuussa 39,6 (44,4) milj. euroa, 5,7 % (7,5 %) liikevaihdosta. Vuoden 2021 liikevoitto sisältää -0,7 milj. euron oikaisuerän liittyen Hampurin tehtaan sulkemiseen. Vertailuvuoden liikevoitto sisältää 11,4 milj. euron myyntivoiton liittyen Hangzhoun tehtaan myyntiin sekä -6,1 milj. euron oikaisuerän liittyen Hampurin tehtaan sulkemiseen. Oikaistu liikevoitto oli 40,3 (39,1) milj. euroa, 5,8 % (6,6 %) liikevaihdosta. Raportoidun ja oikaistun liikevoiton kasvuun vaikutti myönteisesti kasvanut asiakaskysyntä. Sitä alensivat Hampurin tehtaan tuotannonsiirron ja materiaalien saatavuushaasteiden aiheuttama tehottomuus. Lisäksi liikevoittoprosenttia alensi 42,5 milj. euron läpilaskutusmyynti. Näiden yhteisvaikutus liikevoittoon oli noin 5,0 milj. euroa eli 0,7 % liikevaihdosta.

Katsauskauden tulos oli 29,8 (36,9) milj. euroa. Oikaistu tulos oli 32,0 (32,5) milj. euroa.

Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,46 (0,57) euroa. Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,50 (0,50) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,3 % (19,5 %).

Konsernin efektiivinen veroaste oli 21,0 % (11,7 %). Vertailulukua alensivat Kiinan tytäryhtiön Scanfil (Hangzhou) Co., Ltd:n alhainen myyntivoittovero ja Puolan erityistalousalueelle tehtyihin investointeihin liittyneet verokannustimet.

Konsernin liikevaihto oli loka–joulukuussa 191,7 (154,1) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi 24,5 % prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto sisältää 14,4 milj. euroa materiaalien, komponenttien ja rahtien hintojen nousun ja toimitusvarmuuden varmistamiseen liittyvää laskutusta. Liikevaihto ilman yllämainittua laskutusta oli 177,3 milj. euroa, kasvua 15,1 %.

Liikevoitto oli 9,5 (4,3) milj. euroa, 5,0 % (2,8 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä oli 10,2 (10,4) milj. euroa, 5,3 % (6,8 %) liikevaihdosta. Oikaisut kohdistuivat Hampurin tehtaan sulkemiseen liittyviin kuluihin: vuoden 2021 viimeisellä vuosineljänneksellä oikaisu oli -0,7 milj. euroa ja vertailuvuoden vastaavalla vuosineljänneksellä -6,1 milj. euroa. Materiaalien saatavuushaasteiden aiheuttama tehottomuus alensi liikevoittoa. Lisäksi 14,4 milj. euron toimitusvarmuuteen liittyvä matalakatteinen laskutus heikensi liikevoittoprosenttia. Näiden yhteenlaskettu vaikutus liikevoittoon oli noin 2,0 milj. euroa eli 1,0 % liikevaihdosta.

Katsauskauden tulos loka–joulukuussa oli 8,4 (3,1) milj. euroa. Oikaistu tulos oli 9,1 (9,2) milj. euroa.

Varsinainen yhtiökokous 2022 ja hallituksen esitykset

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 21.4.2022 poikkeuslain mukaisesti etäkokouksena.

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 64 773 284,67 euroa sisältäen jakamattomia voittovaroja 31 264 893,13 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,19 (0,17) euroa/osake eli yhteensä 12 316 038,45 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 2.5.2022.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Scanfil Oyj:n nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiö-kokoukselle Scanfil Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi julkaistaan myöhemmin yhtiökokouskutsun yhteydessä..

Taloudellisten tiedotteiden julkaiseminen

Tämä pörssitiedote on lyhennelmä Scanfil-konsernin tilinpäätöstiedotteesta ja sisältää katsauksen olennaiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön Internet-sivuilla www.scanfil.com.

Webcast tuloksesta:

Englanninkielinen webcast analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään 22.helmikuuta 2022 klo 10:00–11:00. Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Petteri Jokitalo.

Voitte rekisteröityä ja liittyä tilaisuuteen osoitteessa: https://scanfil.videosync.fi/2021-q4-tulos/. Yleisö voi kysyä kysymyksiä chat-palvelun välityksellä. Kysymyksiin vastataan tilaisuuden lopussa.

Tallenne tiedotustilaisuudesta ja esitysmateriaali tulee saataville Scanfilin nettisivuille myöhemmin saman päivän aikana.

Scanfil oyj

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. 08 4882 111

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativista asiakkuuksista. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu kymmenen tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä esityksessä ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän esitykseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä esityksessä ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tämän esityksen päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Liitteet