SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2014

24.2.2015

SCANFIL OYJ          TILINPÄÄTÖSTIEDOTE        24.2.2015      KLO 10.15  

SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2014

Loka-joulukuu
– Liikevaihto 49,6 (Q4 2013: 45,4), milj. euroa, kasvua 9,3 %
– Liikevoitto 3,3 (2,5) milj. euroa, 6,6 (5,6) % liikevaihdosta
– Tulos / osake oli 0,04 (0,03) euroa

Tammi-joulukuu
– Liikevaihto 214,5 (2013: 188,5) milj. euroa jossa kasvua 13,8 %
– Liikevoitto 16,2 (11,8) milj. euroa, 7,6 (6,3) % liikevaihdosta
– Voitto katsauskaudella 12,3 (8,2) milj. euroa
– Tulos / osake oli 0,21 (0,14) euroa
– Hallitus esittää yhtiökokoukselle osingoksi 0,07 euroa osakkeelta.

Scanfil arvioi vuoden 2015 liikevaihdon kasvavan 2 – 8 %. Liikevaihto painottuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja erityisesti toisella neljänneksellä liikevaihdon uskotaan hiukan laskevan vuodesta 2014. Liikevoiton uskotaan vuonna 2015 olevan tasoa 13 – 17 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä.

Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Petteri Jokitalo:
”Kehityimme vahvasti vuonna 2014. Henkilöstömme tyytyväisyys, laaduntuottokykymme kuin myös asiakkaidemme tyytyväisyys paranivat. Hampurin tehtaan hankinnan avulla laajensimme asiakaskuntaamme ja saimme vahvan jalansijan strategisesti tärkeiltä Saksan markkinoilta. Olemme järjestelmällisesti laajentaneet asiakaskuntaamme uusille toimialoille. Tällä hetkellä asiakkaamme toimivat pääosin seuraavilla aloilla: energia ja automaatio, terveysteknologia, ympäristön mittausratkaisut, tietoliikenne sekä erilaiset kaupungistumiseen liittyvät tuotteet ja järjestelmät. Monipuolinen asiakaskunta mielenkiintoisilla toimialoilla tarjoaa meille paljon kasvumahdollisuuksia.

Olen tyytyväinen sekä liikevaihtomme että kannattavuutemme kehittymiseen. Olemme pystyneet kasvattamaan sekä myyntiämme että myös kannattavuuttamme nyt kuusi vuosineljännestä peräkkäin.

Tavoittelemme kannattavaa kasvua myös vuonna 2015. Uusasiakashankinnassa keskitymme erityisesti Keski-Euroopan ja Kiinan markkinoihin. Jatkamme ponnistelujamme prosessiemme ja tehokkuutemme parantamiseksi. Tavoitteena on kehittää Scanfilistä vieläkin halutumpi kumppani asiakkaillemme ja entistä parempi työpaikka henkilöstöllemme.

Haluan kiittää Scanfilin henkilöstöä, asiakkaita, toimittajia, yhteistyökumppaneita sekä omistajia luottamuksesta ja yhteistyöstä vuonna 2014.”

KONSERNIN RAKENNE

Scanfil–konserni muodostuu emoyhtiö Scanfil Oyj:stä ja Scanfil EMS –alakonsernista. Scanfil EMS -alakonserni muodostuu emoyhtiö Scanfil EMS Oy:stä, tytäryhtiöistä sekä osakkuusyhtiö Greenpoint Oy:stä (Scanfil EMS Oy:n omistusosuus 40 %). Scanfil EMS Oy:n tytäryhtiöitä ovat Kiinassa toimivat Scanfil (Suzhou) Co., Ltd. ja Scanfil (Hangzhou) Co., Ltd., Unkarissa toimivat tuotantoyhtiö Scanfil Kft. (Budapest) ja kiinteistöyhtiö Rozália Invest Kft. (Budapest), Saksassa toimiva Scanfil GmbH (Hampuri) sekä Virossa toimiva Scanfil Oü (Pärnu). Scanfil EMS -konsernin omistusosuus kaikissa tytäryhtiöissään on 100 %.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Scanfilin liiketoiminnan myönteinen kehitys jatkui vuoden viimeisellä neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi yli 9 % ja liikevoitto parani lähes 30 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Koko vuoden liikevaihto kasvoi lähes 14 % ja oli 214,5 milj. euroa ja liikevoitto oli 16,2 milj. euroa joka on 7,6 % liikevaihdosta. Liikevaihto kasvoi paitsi orgaanisesti myös huhtikuun alussa hankitun saksalaisen sopimusvalmistajan Schaltex Systems GmbH (nykyisin Scanfil GmbH) vaikutuksesta. Liikevoiton paranemiseen vaikuttivat kasvaneen liikevaihdon lisäksi onnistunut tuottavuuden parantaminen ja kulujen hallinta sekä muut kehittämistoimenpiteet muun muassa uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto.

Scanfil on aktiivisesti laajentanut asiakaskuntaansa eri toimialoille, mikä osaltaan tasaa suhdannevaihteluita.

Scanfil on jakanut asiakkaansa tähän saakka tietoliikenne- ja ammattielektroniikka-asiakkaisiin. Asiakaskunnan monipuolistumisen seurauksena on perusteltua ryhmitellä asiakkaat yksityiskohtaisemmin. Uudet asiakasryhmät ovat:

– Energy and Automation: sähköntuotannon ja -siirron järjestelmät, prosessien ohjausjärjestelmät ja energiatehokkuuteen liittyvät
  järjestelmät, esimerkiksi taajuusmuuttajat, invertterit, kytkimet, automaatiojärjestelmät
– Networks: laajakaista-, tietoliikenne- ja mobiiliverkkojen laitteet ja järjestelmät, esimerkiksi tukiasemat, keskukset, vahvistimet
– Medtech, Life Science and Environmental Measurements: hoitoteknologiaan, tutkimukseen sekä ilmaston ja ympäristön
  mittaukseen liittyvät laitteet, esimerkiksi hammaslääkärituolit, analysaattorit, massaspektrometrit, säähavaintolaitteet
– Urban Applications: kaupungistumiseen liittyvät tuotteet ja ratkaisut, esimerkiksi hissit, liukuportaat, peli- ja itsepalveluautomaatit

Tavoitteena on, että uusi asiakasryhmittely antaa markkinoille enemmän tietoa Scanfilin liiketoimintaympäristöstä ja markkinoiden kehityksestä.

Vuonna 2014 myynti jakautui uuden jaottelun mukaisille asiakasryhmille seuraavasti:

 

milj. euroa 2014 2013 muutos % % lv:sta
         
Medtech, Life Science,        
Environmental Measurements 17,0 4,4 286,0 7,9
Networks 46,8 38,4 22,0 21,8
Energy and Automation 61,3 57,7 6,0 28,6
Urban applications 81,0 81,7 -1,0 37,8
Others 8,4 6,3 33,0 3,9
Total 214,5 188,5 14,0 100

 

Medtech, Life Science and Environmental Measurements –ryhmä kasvoi vahvasti erityisesti ostetun Schaltex Systems GmbH:n vaikutuksesta. Networks sekä Energy and Automation –ryhmien myynti kehittyi hyvin, erityisesti Networks-ryhmän kysyntä oli vahvaa. Urban Applications asiakasryhmässä myynti pysyi edellisen vuoden tasolla.

Katsauskauden aikana Scanfil vahvisti asemaansa Saksan markkinoilla ostamalla Hampurissa sijaitsevan sopimusvalmistaja Schaltex Systems GmbH:n.  Yhtiö on ”high mix – low volume” tuotantoon erikoistunut elektroniikan sopimusvalmistaja joka palvelee asiakkaitaan mm. life science ja analysointilaitteiden markkinoilla. Järjestely vahvistaa Scanfilin kasvustrategiaa sekä tavoitetta laajentaa asiakaskuntaansa Keski-Euroopassa.

Scanfil Oyj:n tytäryhtiö Scanfil EMS Oy:n Sievin tehtaalla käytiin yhteistoiminta-neuvottelut vuoden viimeisellä neljänneksellä. Neuvottelujen tuloksena päätettiin henkilöstön määräaikaisista lomautuksista tammi-huhtikuun 2015 aikana.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa oli 214,5 (188,5) milj. euroa, jossa on kasvua 13,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto jakaantui alueellisten toimintasegmenttien mukaan seuraavasti: Eurooppa 60 (58) % ja Aasia 40 (42)%.

Konsernin liikevoitto tammi-joulukuussa oli 16,2 (11,8) milj. euroa, joka on
7,6 (6,3) % liikevaihdosta. Katsauskauden tulos oli 12,3 (8,2) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,21 (0,14) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 16,5 (11,4) %.

Liikevaihto loka-joulukuussa oli 49,6 (45,4) milj. euroa ja liikevoitto 3,3 (2,5) milj. euroa, 6,6 (5,6) % liikevaihdosta. Kvartaalin tulos oli 2,5 (1,9) milj. euroa.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin rahoitusasema on vahva ja parani edelleen vuoden 2014 aikana. Konsernitaseen loppusumma oli 134,0 (125,6) milj. euroa. Vierasta pääomaa oli 39,4 (45,1) milj. euroa, josta korotonta vierasta pääomaa 30,1 (26,8) milj. euroa ja korollista 9,3 (18,3) milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 70,6 (64,1) ja nettovelkaantumisaste -10,5 (-12,2) %. Oma pääoma/osake oli 1,64 (1,39) euroa.

Likvidit rahavarat olivat 19,2 (28,2) milj. euroa. 

Liiketoiminnan rahavirta tilikaudella oli 11,0 (13,2) milj. euroa positiivinen. Käyttöpääoman muutos kaudella oli -5,2 (-0,6) milj. euroa. Nettokäyttöpääomaan sitoutui vuoden lopussa yhteensä 47,1 (35,6) milj. euroa. Nettokäyttöpääoman kasvu johtuu tytäryhtiön hankinnasta sekä liiketoiminnan kasvusta. Investointien rahavirta oli -8,0 (+5,8) milj. euroa, joka sisältää vuonna 2014 tytäryhtiön hankinnan 5,8 milj. euroa. Edellisenä vuonna investoinnit sisälsivät 9,8 milj. euroa sijoituksiksi luokitellun maturiteetiltaan yli kolmen kuukauden talletuksen erääntymisen. Rahoituksen rahavirta -13,0 (-11,2) milj. euroa. Rahoituksen rahavirta sisältää osingonmaksun, lainanlyhennyksen sekä pankin luottolimiitin käytön.

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen tammi-joulukuussa olivat 8,2 (4,0) milj. euroa, joka on 3,8 (2,1) % liikevaihdosta. Investoinnit sisältävät Schaltex Systems GmbH:n osakkeiden hankintamenon 5,8 milj. euroa. Muut investoinnit ovat pääosin kone- ja laitehankinkintoja. Poistot olivat 4,6 (4,4) milj. euroa.

HALLITUKSEN VALTUUDET

Ylimääräinen yhtiökokous 19.4.2012 valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen esitysten mukaan. Valtuutus on voimassa kolme vuotta.

Yhtiökokous 18.4.2013 valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden eräille avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä voi olla yhteensä enintään 750.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 750.000 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta.

Yhtiökokous 8.4.2014 valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä valtuutta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

OMAT OSAKKEET

Yhtiö ei omista omia osakkeita.

OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS

Vuoden korkein kaupantekokurssi oli 2,74 euroa, alhaisin 1,30 euroa ja päätöskurssi 2,46 euroa. Vuoden vaihto oli 5 131 328 kappaletta, mikä vastaa
8,9 % koko osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo 31.12.2014 oli 142,0 milj. euroa.

HENKILÖSTÖ

Tilikauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1 782 (1 667) henkeä, joista  1 545 (1 426) työskenteli ulkomailla. Kiinassa työskentelevän henkilöstön osuus oli vuoden lopussa 43 (46) %. Kaikkiaan ulkomaisissa tytäryhtiöissä työskentelevän henkilöstön osuus konsernin koko henkilöstöstä 31.12.2014 oli 87 (86) %. Konsernin keskimääräinen henkilömäärä tilikauden aikana oli 1 773
(1 673) henkeä.

OPTIO-OHJELMAT

Scanfil Oyj:n hallitus päätti 25.9.2014 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 225.000 optio-oikeuden antamisesta jakautuen Scanfil Oyj:n toimitusjohtajalle ja talousjohtajalle sekä kolmelle tytäryhtiö Scanfil EMS Oy:n avainhenkilölle.

ILMOITUKSET OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSISTA

Tilikauden aikana Scanfil ei vastaanottanut ilmoituksia omistusosuuden muutoksista.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Scanfil arvioi vuoden 2015 liikevaihdon kasvavan 2 – 8 %. Liikevaihto painottuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja erityisesti toisella neljänneksellä liikevaihdon uskotaan hiukan laskevan vuodesta 2014. Liikevoiton uskotaan vuonna 2015 olevan tasoa 13 – 17 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä.

Scanfilin liikevaihto vuonna 2014 oli 214,5 milj. euroa ja liikevoitto 16,2 milj. euroa.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Globaalin talouden heikentyminen ja kansainvälinen investointihyödykkeiden kysynnän supistuminen voisivat vaikuttaa negatiivisesti Scanfilin asiakkaiden liiketoiminnan kehittymiseen ja heikentää kysyntää sopimusvalmistusmarkkinoilla.  Scanfilin liiketoimintaan liittyy myös valuuttakurssivaihtelusta aiheutuvia riskejä.

Muilta osin Scanfilin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Yhtiön riskejä ja riskien hallintaa on laajemmin kuvattu yhtiön www-sivuilla Corporate Governance osiossa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 JA HALLITUKSEN ESITYKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 8.4.2015 yhtiön pääkonttorissa Sievissä.

Osinko vuodelta 2014
Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkoa säännöllisesti vuosittaisesta tuloksesta n. 1/3.
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 14.873.027,32 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan vapaasta omasta pääomasta osinkoa 0,07 euroa/osake eli yhteensä 4.041.130,73 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.4.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 17.4.2015.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Scanfil Oyj:n nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle Scanfil Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi julkaistaan yhtiökokouskutsun yhteydessä.

Yhtiö julkaisee yhtiökokouskutsun myöhemmin erikseen.

VERTAILULUVUT

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardia noudattaen.
Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laskentaperiaatteita kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä.
Taulukoiden yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty miljooniksi euroiksi tarkemmista luvuista, joten laskemalla ne eivät aina täsmää.
Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA        
milj. euroa        
  10 – 12 10 – 12 1 – 12 1 – 12
  2014 2013 2014 2013
         
Liikevaihto 49,6 45,4 214,5 188,5
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 0,3 0,3
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden        
varastojen muutos -1,0 0,3 -0,2 1,2
Valmistus omaan käyttöön       0,0
Kulut -44,1 -42,1 -193,8 -173,8
Poistot -1,4 -1,1 -4,6 -4,4
Liikevoitto 3,3 2,5 16,2 11,8
Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,1 -0,3 -0,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta       -0,6
Voitto ennen veroja 3,2 2,6 15,9 10,6
Tuloverot -0,7 -0,7 -3,6 -2,4
Tilikauden voitto 2,5 1,9 12,3 8,2
         
Jakautuminen:        
emoyrityksen omistajille 2,5 1,9 12,3 8,2
         
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta        
laskettu osakekohtainen tulos:        
   laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu        
   osakekohtainen tulos (euroa) 0,04 0,03 0,21 0,14
 
         
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
milj. euroa        
  10 – 12 10 – 12 1 – 12 1 – 12
  2014 2013 2014 2013
         
Tilikauden voitto 2,5 1,9 12,3 8,2
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää        
tulosvaikutteiseksi        
   Muuntoerot 1,2 -0,4 4,6 -0,7
   Johdannaissopimus 0,0 0,0 0,1 0,3
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 1,2 -0,4 4,7 -0,4
Tilikauden laaja tulos yhteensä 3,8 1,5 17,0 7,8
         
Jakautuminen:        
emoyrityksen omistajille 3,8 1,5 17,0 7,8

 

KONSERNITASE    
milj. euroa    
     
Varat 31.12.2014 31.12.2013
     
Pitkäaikaiset varat    
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 27,1 28,5
Liikearvo 5,9 2,2
Muut aineettomat hyödykkeet 5,0 4,1
Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 0,0
Laskennalliset verosaamiset 0,3 0,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä 38,4 35,1
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 35,5 28,7
Myyntisaamiset ja muut saamiset 40,9 33,5
Ennakkomaksut 0,0 0,1
Rahavarat 19,2 28,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä 95,7 90,5
     
Varat yhteensä 134,0 125,6
     
     
Oma pääoma ja velat 31.12.2014 31.12.2013
     
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 2,0 2,0
Muuntoerot 12,9 8,2
Muut rahastot 6,0 5,7
Sijoitetun vapaan opon rahasto 10,7 10,7
Kertyneet voittovarat 63,0 53,8
Oma pääoma yhteensä 94,6 80,5
     
Pitkäaikaiset velat    
Varaukset 0,5 0,4
Rahoitusvelat 0,5 9,2
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1,0 9,5
     
Lyhytaikaiset velat    
Ostovelat ja muut velat 28,8 26,0
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,9 0,4
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 8,8 9,2
Lyhytaikaiset velat yhteensä 38,4 35,6
     
Velat yhteensä 39,4 45,1
     
Oma pääoma ja velat yhteensä 134,0 125,6

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA    
milj. euroa    
  1.1.-31.12.2014 1.1-31.12.2013
Liiketoiminnan rahavirrat    
Tilikauden voitto 12,3 8,2
Oikaisut tilikauden voittoon 7,5 8,2
Käyttöpääoman muutos -5,2 -0,6
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -0,4 -0,6
Saadut korot 0,2 0,5
Maksetut verot -3,3 -2,5
Liiketoiminnan nettorahavirta 11,0 13,2
     
Investointien rahavirrat    
Tytäryrityksen hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -5,8  
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2,3 -4,2
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,1 0,2
Investoinnit muihin sijoituksiin   0,0
Muiden sijoitusten luovutustulot   9,8
Varainsiirtoveron palautus   0,1
Lainojen takaisinmaksut   0,0
Investointien nettorahavirta -8,0 5,8
     
Rahoituksen rahavirrat    
Pitkäaikaikaisten lainojen takaisinmaksut -9,7 -8,9
Pitkäaikaisten lainojen nostot -0,4  
Maksetut osingot -2,9 -2,3
Rahoituksen nettorahavirta -13,0 -11,2
     
Rahavarojen muutos -10,1 7,9
     
Rahavarat tilikauden alussa 28,2 20,5
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1,1 -0,2
Rahavarat tilikauden lopussa 19,2 28,2

 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
milj. euroa            
             
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
             
        Sijoitetun   Oma
  Osake- Muunto- Muut vapaan Kertyneet pääoma
  pääoma erot rahastot opo:n rah. voittovarat yhteensä
Oma pääoma            
1.1.2014 2,0 8,2 5,7 10,7 53,8 80,5
             
IFRS 2         0,0 0,0
             
Rahastosiirrot     0,2   -0,2 0
             
Osingonjako         -2,9 -2,9
             
Laaja tulos   4,6 0,1   12,3 17,0
             
             
Oma pääoma            
31.12.2014 2,0 12,9 6,0 10,7 63,0 94,6
             
             
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
             
        Sijoitetun   Oma
  Osake- Muunto- Muut vapaan Kertyneet pääoma
  pääoma erot rahastot opo:n rah. voittovarat yhteensä
Oma pääoma            
1.1.2013 2,0 8,9 5,3 10,7 48,0 75,0
             
IFRS 2         0,0 0,0
             
Rahastosiirrot     0,1   -0,1 0
             
Laaja tulos   -0,7 0,3   8,2 7,8
             
Osingonjako         -2,3 -2,3
             
Oma pääoma            
31.12.2013 2,0 8,2 5,7 10,7 53,8 80,5

 

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT      
  1 – 12 1 – 12  
  2014 2013  
       
Oman pääoman tuotto, % 14,0 10,6  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 16,5 11,4  
Korollinen vieras pääoma, milj. euroa 9,3 18,3  
Nettovelkaantumisaste, % -10,5 -12,2  
Omavaraisuusaste, % 70,6 64,1  
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 8,2 4,0  
% liikevaihdosta 3,8 2,1  
Henkilöstö keskimäärin 1 773 1 673  
       
Tulos / osake, euroa 0,21 0,14  
Oma pääoma / osake, euroa 1,64 1,39  
Osinko / osake, euroa 0,07 0,05  
Osinko / tulos, % 32,9 35,1  
Efektiivinen osinkotuotto, % 2,85 3,70  
Hinta / voitto-suhde (P/E-luku) 11,5 9,5  
       
Vuoden alin kurssi, euroa 1,30 0,82  
Vuoden ylin kurssi, euroa 2,74 1,47  
Vuoden keskikurssi, euroa 1,95 1,11  
Kurssi vuoden lopussa, euroa 2,46 1,35  
Markkina-arvo vuoden lopussa, milj. euroa 142,0 77,9  
       
Osakkeiden lukumäärä tkpl      
kauden lopussa      
 – ilman omia osakkeita 57 730 57 730  
 – painotettu keskiarvo 57 730 57 730  
       
       
Konsernilla on 8,9 milj. euron laina, johon on tehty koron- ja valuutanvaihtosopimus,
jolla SEK-määräisen lainan pääoma sekä lyhennysten ja koronmaksun kassavirrat on vaihdettu
euromääräisiksi. Koron- ja valuutanvaihtosopimus suojaa täysimääräisesti lainan lyhennykset
sekä koronmaksut valuutan- ja koronvaihteluita vastaan.
Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyhyelle aikajänteelle, eikä siten anna
oikeaa kuvaa tulevasta kehityksestä.

 

 

SEGMENTTITIEDOT    
milj. euroa    
  1 – 12 1 – 12
  2014 2013
Liikevaihto    
Eurooppa 131,9 112,2
Aasia 86,8 79,6
Segmenttien välinen liikevaihto -4,2 -3,3
Yhteensä 214,5 188,5
     
Liikevoitto    
Eurooppa 7,9 5,2
Aasia 8,3 6,6
Yhteensä 16,2 11,8
     
Varat    
Eurooppa 64,9 67,8
Aasia 63,2 55,5
Liikearvo 5,9 2,2
Yhteensä 134,0 125,6
     
     
AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET  
milj. euroa    
  1 – 12 1 – 12
  2014 2013
     
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 28,5 30,5
Lisäykset 1,7 2,9
Liiketoimintojen yhdistäminen 0,3  
Vähennykset -0,0 -0,5
Poistot -4,2 -4,2
Muuntoerot 0,9 -0,2
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 27,1 28,5

 

RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KIRJANPITOARVOT JA KÄYVÄT ARVOT
milj. euroa        
  31.12.2014   31.12.2014  
  Tase-erien   Tase-erien  
  kirjanpitoarvot   käyvät arvot  
Pitkäaikaiset rahoitusvarat        
  Myytävissä olevat sijoitukset 0,0   0,0  
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä 0,0   0,0  
         
Lyhytaikaiset rahoitusvarat        
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 39,4   39,4  
  Rahavarat 19,2   19,2  
  Valuuttatermiinit 0,0   0,0  
Lyhtyaikaiset rahoitusvarat yhteensä 58,7   58,7  
         
Rahoitusvarat yhteensä 58,7   58,7  
         
Pitkäaikaiset rahoitusvelat        
  Korolliset velat 0,4   0,4  
  Rahoitusleasingvelat 0,1   0,1  
Pitkäaikaiset rahoitusvelat        
yhteensä 0,5   0,5  
         
Lyhytaikaiset rahoitusvelat        
  Korolliset velat 8,6   8,6  
  Rahoitusleasingvelat 0,1   0,1  
  Johdannainen 0,3   0,3  
  Ostovelat ja muut velat 22,6   22,6  
Lyhytaikaiset rahoitusvelat        
yhteensä 31,7   31,7  
         
Rahoitusvelat yhteensä 32,2   32,2  
         
Johdannaissopimusten arvonmääritys perustuu markkinoilta saataviin tietoihin (taso 2).  
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmääritys perustuu hankintamenoon (taso 3),  
koska sijoituksien käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä.  
         
         
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET        
milj. euroa        
  1 – 12 1 – 12    
  2014 2013    
         
Annetut yrityskiinnitykset 26,0 40,0    
Annetut takaukset 0,6 1,2    
Leasing- ja muut vuokravastuut 2,6 0,0    
         
         
Lisäksi Scanfil EMS Oy on antanut takauksen tytäryhtiön asiakkaan toimitussopimuksen perusteella mahdollisesti syntyvistä velvoitteista. Takaus rajoittuu määrältään 7,5 milj. euroon ja ajallisesti päättyen 7 vuoden kuluttua viimeisen tuotesopimuksen päättymisestä.
         
Scanfil Oyj on antanut Nordea Pankki Suomi Oyj:lle omavelkaisen takauksen Scanfil EMS Oy:n alunperin 40 milj. euron lainan ja siitä johtuvien maksuvelvoitteiden maksamisesta. Lainan pääoma Scanfil EMS Oy:n taseessa (FAS) 31.12.2014 on 8,9 milj. euroa.
 
Scanfil Oyj:llä on konsernitiliin liitetty 5,0 milj. euron luottolimiitti, johon Scanfil Oyj on antanut omavelkaisen takauksen. Scanfil EMS Oy voi käyttää kyseistä luottolimiittiä, johon se on myös antanut vakuuden.
         
Scanfil Oyj on antantut omavelkaisen takauksen Nordea Pankki Suomi Oyj:lle Scanfil Kft:n 1,0 milj. euron ja Scanfil GmbH:n 2,0 milj. euron luottolimiiteistä sekä Siemens Finance and Leasing GmbH:lle Scanfil GmbH:n 0,4 milj. euron leasingvastuista. Luottolimiiteistä oli 31.12.2014 käytössä yhteensä 0,4 milj. euroa
   
         
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT  
milj. euroa        
  1 – 12 1 – 12    
  2014 2013    
         
Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet        
Osakkuusyhtiöt        
Myyntituotot 0,0 0,1    
Korkotuotot   0,0    
         
         
Scanfil EMS Oy on vuokrannut toimistotiloja Kiinteistö Oy Pilot 1:stä, jonka omistavan yhtiön  
pääomistajat ovat Jorma Takanen, Harri Takanen, Jarkko Takanen ja Reijo Pöllä.                                                                               
Maksetut vuokrat tammi – joulukuussa 2014 olivat 19 tuhatta euroa (tammi-joulukuu 2013 13 tuhatta euroa).
         
Hallintopalveluveloitukset Sievi Capital Oyj:ltä tammi – joulukuussa 2014 olivat 44 tuhatta euroa  
(tammi –  joulukuu 2013 41 tuhatta euroa).        

 

 

 

 

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN
milj. euroa                
                 
  Q4/14 Q3/14 Q2/14 Q1/14 Q4/13 Q3/13 Q2/13 Q1/13
Liikevaihto 49,6 56,7 60,6 47,6 45,4 50,4 48,7 44,0
Liikevoitto 3,3 5,2 5,2 2,5 2,5 4,2 3,1 2,0
Liikevoitto, % 6,6 9,2 8,6 5,3 5,6 8,4 6,3 4,6
Kauden tulos 2,5 3,8 4,3 1,7 1,9 3,0 2,1 1,1

 

 

Tunnuslukujen laskentakaavat
     
     
     
Oman pääoman tuotto-% = Tilikauden voitto x 100
    Oma pääoma (keskiarvo)
     
Sijoitetun pääoman tuotto-% = (Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut)  x 100
    Taseen loppusumma – korottomat velat (keskiarvo)
     
Nettovelkaantumisaste (%) = (Korolliset velat – rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit)  x 100
    Oma pääoma
     
Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma x 100 
    Taseen loppusumma – saadut ennakot
     
Tulos / osake = Tilikauden voitto
    Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin vuoden aikana
     
Oma pääoma / osake = Oma pääoma
    Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
     
Osinko / osake = Tilikaudelta jaettava osinko (hallituksen esitys)
    Osakkeiden lukumäärä vuoden lopussa
     
Osinko / tulos (%) = Osakekohtainen osinko  x 100
    Osakekohtainen tulos
     
Efektiivinen osinkotuotto (%) = Osakekohtainen osinko  x 100
    Osakkeen kurssi vuoden lopussa
     
Hinta / voitto -suhde (P/E-luku) = Osakkeen kurssi vuoden lopussa 
    Tulos / osake
     
Osakkeen keskikurssi = Osakkeiden kokonaisvaihto
    Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä
     
Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä x tilinpäätöspäivän kurssi

 

 

 

SCANFIL OYJ

 

Petteri Jokitalo
Toimitusjohtaja

 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. +358 8 4882 111

 

JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki
                  Keskeiset tiedotusvälineet
                  www.scanfil.com

 

 

Scanfil-konserni on kansainvälinen sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on lähes 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfilin toiminnassa keskeistä on vertikaalisesti integroitunut tuotantojärjestelmä sekä palvelukokonaisuuden ja toimitusketjun hallinnan tarjoaminen asiakkaille tuotteen koko elinkaaren ajalle. Yhtiön asiakkaita ovat kansainväliset toimijat muun muassa automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alalta sekä yritykset jotka toimivat kaupungistumiseen liittyvillä toimialoilla. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa, Saksassa ja Suomessa.

 

Ei tarkoitettu julkaistavaksi USA:ssa. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

 

 

Liitteet